mystiek buitenbeentje

Een autobiografie:

Frederick Westmaas werd geboren in Trinidad in 1946.
Hij was zilveren medaillewinnaar in de vlieggewicht divisie van de Trinidad en Tobago Amateur Boxing Championships in 1968.

Opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige in Engeland in de jaren ’70, Hij werkte in ziekenhuizen in de Midlands en in Londen voordat hij terugkeerde naar Trinidad in 1980 om een nieuwe carrière als beeldhouwer te beginnen.

Hij kreeg de naam “Dharmbodh” van zijn goeroe, Osho, Hij woonde twee jaar in Pune (Poona) India en was er op het moment van de dood van zijn goeroe in 1990.

Dit boek beschrijft het leven en de ervaringen van de auteur en zijn zoektocht naar verlichting.

download: https://www.amazon.com/Glimpses-Mystical-Misfit-Trinidadians-Enlightenment-ebook/dp/B08RF38HCN/ref=kwrp_li_stb_nodl 

Product details
ASIN : B08RF38HCN
Publisher : Jan Westmaas; 1st edition (December 27, 2020)
Publication date : December 27, 2020
Language: : English
File size : 12227 KB
Simultaneous device usage : Unlimited
Text-to-Speech : Enabled
Enhanced typesetting : Enabled
X-Ray : Not Enabled
Word Wise : Enabled
Print length : 284 pages

Translate »