Familiewapen

Toelichting op het ontwerp van het Familiewapen

Het zilveren schild (wit is geen heraldische kleur)
verbeeld de blanco herkomst van onze stamvader
(hij was immers een vondeling).

De blauwe vertikale balk verwijst naar de rivier de Maas.

De windroos staat voor de westzijde.

De familienaam is dus gebaseerd op de vindplaats van onze stamvader.

Ontworpen:
Vlaardingen, 1 juni 2011

Westmaas Jaczn.

 

Explination of the design

The silver shield (white is not a heraldic color)
represent the blank origin of our ancestor
(he was an foundling, wasn’t he?).

The blue vertical bar is a reference to the river Maas.

The compass-card stands for the westside.

So, our family-name is based on the place where they found our ancestor.

Vlaardingen, 1 juni 2011

Westmaas Jaczn.


onderdelen_wapen-svg
Onderdelen van een wapen:

(1) Schild

(2) Helm

(3) Dekkleden

(4) Wrong

(5) Helmteken

Een familiewapen is sinds de Middeleeuwen het onderscheidende kleur- en vormrijk beeldmerk van een familie of persoon, uitgebeeld op een wapenschild.
Een familiewapen kan voor naamdragende afstammelingen erfelijk of persoonlijk zijn. In sommige families dragen alle leden van de familie hetzelfde wapenschild. In andere geslachten worden ter onderscheid kleine veranderingen zoals schildzomen en barenstelen met tekens op de steel op het wapen van de “cadetten” van de familie aangebracht.

In Schotland wordt een familiewapen als een contradictio in terminis beschouwd; een wapenschild wordt daar geacht uniek te zijn zodat ieder van de leden van één familie een ander wapen heeft.
In Vlaanderen worden adellijke wapens verplicht geregistreerd door het verlenen van de adelsbrief via de Vlaamse Heraldische Raad. Net als in Nederland kan iedereen in Vlaanderen een wapen voeren mits men geen wapen van een ander overneemt. Sinds 1973 kunnen wapens bij het Heraldisch College van de Familiekunde Vlaanderen (FV) geregistreerd worden, voorheen was de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), het aangewezen instituut.
De wapens van adellijke families worden in Nederland door de overheid beschermd en staan geregistreerd bij de Hoge Raad van Adel. Iedereen kan een wapen aannemen en laten registreren mits het ontwerp voldoet aan de regels van de heraldiek. Dat kan een oud- of nieuw wapen zijn.[1] Deze kunnen bij diverse (CBG is met registratie gestopt) genealogische instellingen geregistreerd worden. Het is tevens mogelijk een wapen te laten registreren als merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.[2]
Translate »