Parenteel van Cathrijntje Westmaas

1 Cathrijntje Westmaas is geboren op zondag 16 mei 1717 in Loosduinen, dochter van Arij Jacobszn Westmaas en Cornelia Teunisse van Vliet. Cathrijntje is overleden op zaterdag 22 november 1749 in Voorburg, 32 jaar oud. Cathrijntje begon een relatie met Nn.
Kind van Cathrijntje en Nn:
1 Ary Westmaas, geboren op maandag 27 februari 1736 in Loosduinen. Volgt 1.1.
1.1 Ary Westmaas is geboren op maandag 27 februari 1736 in Loosduinen, zoon van Nn en Cathrijntje Westmaas (zie 1). Ary is overleden op vrijdag 17 september 1784 in Suriname, 48 jaar oud. Hij is begraven in Fortresse Zeelandia Suriname.
Notitie bij Ary: . ?ry Weltmaas; ???. ?????ndant, en G?neraal Adjudant van zyn Excellentie den
??er Gouverneur Generaal.
dit stond vermeldt weledel heer van suriname 1760 totaal leger en kerk overzicht
Vertrok uit Nederland als vaandrig naar Suriname.
per schip zeilend genaamd de DOLFIJN op 10-11-1769 te Den Helder aankomend in Paramaribo (Suriname januari 1770
Ary trouwde, 45 jaar oud, op maandag 26 november 1781 in Paramaribo Suriname met Jeanette Alexia Dutens, 23 jaar oud. Jeanette is geboren op zaterdag 21 januari 1758 in Paramaribo Suriname, dochter van Marie Jeanne Dutens. Jeanette is overleden op zondag 2 juli 1786 in Paramaribo Suriname, 28 jaar oud. Zij is begraven in Fortresse Zeelandia Suriname.
volgens document geen kinderen nalatenschap aan enige erfgename haar zuster Elisabeth nanette Dutens
Kinderen van Ary en Jeanette:
1 Nn Loos. Volgt 1.1.1.
2 Marie Jeanne Westmaas [1.1.2], geboren in 1783 in Suriname.
Notitie bij de geboorte van Marie: is geboren als Westmaas maar begraven als Dutens
Marie is overleden op donderdag 24 maart 1785 in Suriname, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven in Suriname.
1.1.1 Nn Loos, zoon van Ary Westmaas (zie 1.1) en Jeanette Alexia Dutens. Nn is overleden.
Notitie bij Nn: he worked up the plantage sparta from the ary westmaas and his son had the name westmaas
this is beginn from the westmaas family in suriname and Britisch Guiana
Kinderen van Nn uit onbekende relatie:
1 Johanna Cornelia Westmaas, geboren in 1778 in Nederland Suriname. Volgt 1.1.1.1.
2 Johannes Loos Westmaas, geboren op vrijdag 6 april 1792 in Suriname. Volgt 1.1.1.2.
1.1.1.1 Johanna Cornelia Westmaas is geboren in 1778 in Nederland Suriname, dochter van Nn Loos (zie 1.1.1). Johanna is overleden op donderdag 6 augustus 1846 in Paramaribo Suriname, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Johanna: De eerste huwelijksakte na de invoering van den Burgerlijken Stand luidt als volgt:
„Op heden den Ien Augustus 1828 zijn ten overstaan van den WelEdelelen Gestrengen Heer President van het Gemeentebestuur der Kolonie Suriname, door mij ondergeteekende, tweede kommies, na behoorlijke afvraging in den huwelijken staat aangeteekend:
Mozes Bo de Mesquita,
jongman, oud 53 jaren, van de Portugeesche Israëlietische Gemeente met Johanna Cornelia Westmaas, jongedochter, oud 50 jaren, van de Hervormde gemeente, en beiden alhier geboren en woonachtig.
Overleggende eene resolutie van Zijne Excellentie den Heere Schout bij Nacht, Gouverneur-Generaal over de Gezamenlijke Nederlandsche W.I. Bezittingen dd. 30 July 1828, waarbij aan de comparanten dispensatie van de wet houdende verbod tot het aangaan van huwelijken tusschen Christenen en Jooden is verleend.
Actum Paramaribo, dato Utsupra.
Op heden den 17 Augustus 1828 zijn de nevenstaande personen door mij ondergeteekende, eerste wethouder der kolonie Suriname in den huwelijken staat bevestigd. En hebben de beide comparanten de bij hun voor het aangaan van dit huwelijk verwekte kinderen met namen Charles Albertus Louis, Arius Frederik, Louisa Cornelia, Geertruida Frederica, en Isak Johan voor hunne echte en wettige kinderen erkend en aangenomen Actum Paramaribo, dato utsupra".DE GESCHIEDENIS VAN DEN BURGERLIJKEN STAND
EN VAN EENIGE FAMILIENAMEN IN SURINAME
DOOR
FRED. OUDSCHANS DENTZ
Johanna trouwde, 49 of 50 jaar oud, op zondag 17 augustus 1828 in Suriname met Mozes De Jahacob Bueno de Mesquita, 53 jaar oud. Mozes is geboren op zaterdag 18 februari 1775 in Suriname, zoon van Jahacob Abraham Bueno de Mesquita en Rahel De Abraham Henriquez Fereyra. Mozes is overleden op maandag 22 februari 1836 in Suriname, 61 jaar oud.
Notitie bij Mozes: was lid van de portugeesche israëlitische gemeente
Kinderen van Johanna en Mozes:
1 Charles Albertus Louis de Westmaas, geboren omstreeks 1798 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Arius Fredrik mesqzoon Westmaas, geboren op maandag 4 mei 1801 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Louisa Cornelia Westmaas, geboren op woensdag 9 oktober 1805 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Isak Johan Westmaas [1.1.1.1.4], geboren op woensdag 5 augustus 1807 in Paramaribo Suriname. Isak is overleden.
5 Geertruida Frederica Westmaas, geboren op vrijdag 8 februari 1811 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.5.
6 Catarina Johanna de westmaas [1.1.1.1.6], geboren op vrijdag 8 februari 1811 in Suriname. Catarina is overleden op zaterdag 8 juni 1811 in Siuriname, 4 maanden oud.
7 Jacob Fredrik Westmaas [1.1.1.1.7], geboren in 1814 in Suriname. Jacob is overleden op zaterdag 14 augustus 1819 in Suriname, 4 of 5 jaar oud.
1.1.1.1.1 Charles Albertus Louis de Westmaas is geboren omstreeks 1798 in Paramaribo Suriname, zoon van Mozes De Jahacob Bueno de Mesquita en Johanna Cornelia Westmaas (zie 1.1.1.1). Charles is overleden op maandag 8 augustus 1864 in Paramaribo Suriname, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Charles: woonde wagenwegstraat
verlaat grond hiesveld gelegen aan de hoerhelena kreek ter regterhand in het opvaren tussen de gronden toevlugt en tulpenburg groot 100 akkers
Charles:
(1) begon een relatie met Anna Catharina Mildam.
Notitie bij de relatie van Charles en Anna: woonde samen met charles albertus louis .
Anna is geboren in 1831 in Paramaribo Suriname. Anna is overleden.
(2) begon een relatie met Petronella Frans. Petronella is overleden.
Kinderen van Charles en Anna:
1 Johanna Franciena de mildam [1.1.1.1.1.2], geboren op zondag 5 juni 1859 in Paramaribo Suriname. Johanna is overleden.
2 Cornelia Hendrina de Mildam [1.1.1.1.1.3], geboren op donderdag 18 december 1862 in Paramaribo Suriname. Cornelia is overleden.
Notitie bij Cornelia: Geboren B 133
Kind van Charles en Petronella:
3 Frances de Frans [1.1.1.1.1.1], geboren op donderdag 30 november 1854 in Paramaribo Suriname. Frances is overleden op zondag 12 november 1893 in Paramaribo Suriname, 38 jaar oud.
Notitie bij Frances: Geboren E 390
1.1.1.1.2 Arius Fredrik mesqzoon Westmaas is geboren op maandag 4 mei 1801 in Suriname, zoon van Mozes De Jahacob Bueno de Mesquita en Johanna Cornelia Westmaas (zie 1.1.1.1). Arius is overleden op zaterdag 14 januari 1865 in Paramaribo Suriname, 63 jaar oud.
Notitie bij Arius: woonde wagewegstraat paramaribo
Arius:
(1) begon een relatie met Maria Francina Sanches. Maria is overleden.
(2) trouwde met Anna van Adler.
(3) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 14 augustus 1835 in Paramaribo Suriname met Aletta Charlotte Thuinman, 29 of 30 jaar oud, nadat zij op donderdag 30 juli 1835 in Paramaribo Suriname in ondertrouw zijn gegaan. Aletta is geboren in 1805 in Suriname. Aletta is overleden.
Kind van Arius en Maria:
1 Gerrit Petrus Sanches [1.1.1.1.2.12], geboren op zaterdag 22 juni 1844. Gerrit is overleden.
Kind van Arius en Anna:
2 Lamberta Armand van Adler [1.1.1.1.2.7], geboren op donderdag 5 januari 1837 in Paramaribo Suriname. Lamberta is overleden.
Notitie bij Lamberta: geboren D 72
Kinderen van Arius en Aletta:
3 Charles W Westmaas [1.1.1.1.2.1], geboren in Paramaribo Suriname. Charles is overleden op woensdag 24 april 1867 in Paramaribo Suriname.
Notitie bij Charles: aangifte onverdeelde inboedel aanwezig nicht jacoba johanna bernadina westmaas
woonde wagenwegstraat
4 Johannes Arius Charles Westmaas, geboren in 1831 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.2.
5 Johanna Clasina Westmaas [1.1.1.1.2.3], geboren op donderdag 18 augustus 1831 in Suriname. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: geboren 18-08-1831 te D 426 folio nummer 130 geboorte register 1931
6 Johan Arius Charles Westmaas [1.1.1.1.2.4], geboren in 1833 in Suriname. Johan is overleden op maandag 8 juni 1868 in Suriname, 34 of 35 jaar oud.
7 Moise Francois Westmaas [1.1.1.1.2.5], geboren op maandag 1 april 1833 in Suriname. Moise is overleden.
Notitie bij Moise: Zoon
Moise Francois Westmaas
geboren 01-04-1833 te C 426
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Declarerende den comparant tevens zich voor den vader van het zelve kind te erkennen gelijk hij zulks is doende bij deze
8 Arius Charles Johannis Mesquitas Westmaas [1.1.1.1.2.6], geboren op zaterdag 29 oktober 1836 in Paramaribo Suriname. Arius is overleden in 1837 in Suriname, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij Arius: Geboren D 73
9 Mesquitas Westmaas [1.1.1.1.2.8], geboren op dinsdag 1 mei 1838 in Suriname. Mesquitas is overleden op vrijdag 1 juni 1838 in Suriname, 1 maand oud.
10 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.9], levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 2 juli 1839 in Suriname.
11 Mesquitas Westmaas [1.1.1.1.2.10], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 31 januari 1841 in Suriname.
12 Franqois Hendrik Westmaas, geboren op dinsdag 25 april 1843 in Nickerie Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.
13 Johanna Jacoba Bernatina Westmaas, geboren op woensdag 19 februari 1845 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.
14 Arias Charles Johannis Westmaas [1.1.1.1.2.14], geboren op donderdag 29 oktober 1936 in Paramaribo Suriname. Arias is overleden op woensdag 24 april 1867 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.2 Johannes Arius Charles Westmaas is geboren in 1831 in Paramaribo Suriname, zoon van Arius Fredrik mesqzoon Westmaas (zie 1.1.1.1.2) en Aletta Charlotte Thuinman. Johannes is overleden op maandag 8 juni 1868 in Paramaribo Suriname, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: suriname nieuws en advertensieblad
24-04-1883
Johannes trouwde met Nn Nn.
Kind van Johannes en Nn:
1 Arius Frederik Westmaas [1.1.1.1.2.2.1], geboren op vrijdag 10 januari 1868 in Suriname. Arius is overleden op vrijdag 13 april 1883 in Suriname, 15 jaar oud.
Notitie bij Arius: volkstelling blanke bevolking 1846 Paramaribo
Westmaas Arias C. J.
Westmaas Arias Fk.
Westmaas C. A. L.
Westmaas Frans. Hk.
Westmaas Jacoba J. B.
Westmaas Johanna Clasina
Westmaas Marie Francs.
Westmaas geb. Tuinman A. C. Westmaas
Westmaas wed. M. B. de Mesquita Johanna Cornelia
W
1.1.1.1.2.11 Franqois Hendrik Westmaas is geboren op dinsdag 25 april 1843 in Nickerie Suriname, zoon van Arius Fredrik mesqzoon Westmaas (zie 1.1.1.1.2) en Aletta Charlotte Thuinman.
Notitie bij de geboorte van Franqois: was opzichter op plantage CONCORDIA te suriname
Franqois is overleden op maandag 15 januari 1912 in Paramaribo Suriname, 68 jaar oud.
Notitie bij Franqois: deze vertrok naar suriname en trouwde een vrij gekochte slavin
benoemd tot commissielid huis van bewaring coronie
25 april 1901
in 1876 15 jarig in dienst als 2de luitenant
in eigendom en erfelijk bezit afgestaan 30 ha grond gelegen aan de rechteroever der saramacca

kol.NB 1905 in huur afgestaan erf no 38 koffiedjompo
nam afscheid 25 0ktober 1888 wegens vertrek als kapitein uit beneden saramaccavan de bewapende buitenwacht eervol ontslag
Franqois trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 28 februari 1882 in Commewijne Suriname met Sjasjatti (Anna) Buitenwijk, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franqois en Anna: Bijzonderheden:
Commentaar Invoerders: Aangever: Jacob David de Meza staat in het bevolkingsregister 1863, adres Dominestraat 174b, als voormalig eigenaar van verschillende slaafgemaakten. https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/87495018 Jacob David de Meza is overleden 06-01-1910, 56 jaar oud, dus geboortejaar ongeveer 1853. De West : nieuwsblad uit en voor Suriname 11-01-1910 Ouders: Huwelijksaankondiging van Francois Hendrik Westmaas en Nanette Buitenwijk op 01-02-1883, Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 06-02-1883. Nanette Buitenwijk, weduwe van Francois Hendrik Westmaas overlijdt op 24-05-1927, 77 jaar oud. Dus geboortejaar ongeveer 1849 of 1850. (de Surinamer 05-06-1927). December 1916: huwelijksaankondiging van Johannes Cornelis Oosterlen, gescheiden echtenoot van wijlen Elisabeth Albertina Roepel, en Augusta Georgeana Westmaas. (De Surinamer, 17-12-1916) Augusta Georgeana Westmaas, weduwe van Johannes Cornelis Oosterlen, is overleden op 28-12-1935, 62 jaar oud. (De West, nieuwsblad uit en voor Suriname, 06-01-1936).
geboren C 193 Paramaribo
trouwde met een vrij gekochte slavin Buitenwijk
heette ook wel Nanette Buitenwijk
woonde op plantage Concordia
Anna is geboren in 1850 in Plantage Nieuwzorg Commetewane Suriname, dochter van Jonathan Lucas Buitenwijk en Augusta Minerva Pool. Anna is overleden op dinsdag 24 mei 1927 in Suriname, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Anna: ook genoemd als nanette Pool

woonde in 1921 Zwartenhovenburgstraat 25d

eveneens woonde daar in E.W.E Boerleider geboren 1902 en H.E Boerleider geboren 1921 kleinkind en achterkleinkind

Kol.NB 10-06-1887 in allodialen eigendom afgestaan aan Nannette jaqueline Buitenwijk(Pool) en
petrus Frederik Buitenwijk (Pool) een perceel land grootte 30 hectare gelegen aan de rechteroever Saramacca.
Kinderen van Franqois en Anna:
1 Louis Westmaas [1.1.1.1.2.11.1].
2 Chris Westmaas [1.1.1.1.2.11.2].
3 Marie Westmaas [1.1.1.1.2.11.3].
4 Charles Antonie (C.a.) Westmaas, geboren in 1871. Volgt 1.1.1.1.2.11.4.
5 Jacobus Johannes (Johan) Westmaas, geboren op donderdag 2 mei 1872 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.
6 Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas, geboren op zaterdag 18 oktober 1873 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.
7 Francois Gustaaf Westmaas, geboren op zaterdag 12 juni 1875 in ParamariboSuriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.
8 Arius Gustaaf Westmaas, geboren in 1876 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.8.
9 Albertus Louis Westmaas, geboren op zaterdag 6 januari 1877 in Concordia ben Saramacca. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.
10 Aletta Louise Westmaas, geboren op maandag 5 mei 1879 in Concordia ben Saramacca. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.
11 Francoise Paulina Westmaas, geboren op dinsdag 25 januari 1881 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.
12 Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas, geboren op dinsdag 29 augustus 1882 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.
13 Alfred Eduard Westmaas, geboren op zaterdag 5 november 1887 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.13.
14 Alfredina Westmaas, geboren op zaterdag 5 november 1887 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.14.
15 Charlotte Henriette (Charlotte H) Westmaas, geboren op zondag 27 juli 1890 in Saramacca Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.15.
1.1.1.1.2.11.4 Charles Antonie (C.a.) Westmaas is geboren in 1871, zoon van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. C.a. is overleden.
Notitie bij C.a.: voerde goud aan in Paramaribo februari 1898

Notaris Da Costa in openbare verkoping 21 oktober 1907 het erf met gebouwen
aan de costerstraat A no 18 B44 van de heer Ch.A.Westmaas
Beroep:
ook kleermaker
vergunning verleend op 5 oktober 1891 op de grond nummer 116 beneden saramacca de bedrijven van winkelier en vettewarier uit te oefenen
voerde goud aan als plantager en ontginner
C.a.:
(1) begon een relatie met Emelina Floortje Lieveld. Emelina is overleden.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op vrijdag 25 april 1902 in Paramaribo Suriname met Francis Amalia Naar, 37 jaar oud. Francis is geboren op maandag 27 februari 1865 in Paramaribo Suriname, dochter van Amalia Theodora Naar. Francis is overleden op donderdag 22 december 1910 in Paramaribo Suriname, 45 jaar oud. Francis trouwde voorheen op maandag 9 december 1901 in Paramaribo Suriname met Thomas Ben.
(3) trouwde, 51 of 52 jaar oud, op zaterdag 4 augustus 1923 in Suriname met Louise Anna Nanette Frijmersum, 30 of 31 jaar oud. Louise is geboren in 1892 in Paramaribo Suriname. Louise is overleden op woensdag 28 juli 1954 in Paramaribo Suriname, 61 of 62 jaar oud.
Kind van C.a. en Emelina:
1 Joseph Sacceus Lieveld [1.1.1.1.2.11.4.1], geboren op vrijdag 19 augustus 1887 in Paramaribo Suriname. Joseph is overleden.
Notitie bij Joseph: Geboren Dominestraat C 52
1.1.1.1.2.11.5 Jacobus Johannes (Johan) Westmaas is geboren op donderdag 2 mei 1872 in Paramaribo Suriname, zoon van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Johan is overleden op maandag 10 april 1961 in Suriname, 88 jaar oud.
Notitie bij Johan: was van beroep planter en woonde aan de catherina sophia 2a rond 1925 beneden saramacca
Beroep:
planter
Johan trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 4 januari 1911 in Paramaribo Suriname met Carolina Ermelina Kort, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Carolina: Zoon
Jacobus Johannes Buitenwijk
geboren 02-05-1872 te Wagewegstraat B 159
Diversen: Kantmelding: anders: Krachtens vonnis van het Hof van Justitie uitgesproken den 18-12-1882 wordt deze akte verbeterd in dier voege dat als voornaam en naam der moeder van het in deze akte vermelde kind Jacobus Johannes worden gesteld Nanette Buitenwijk in plaats van Jacquelina Buitenwijk. erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Francois Hendrik Westmaas en Nanette Buitenwijk op den 28-02-1883 in het district Beneden Saramacca is het in deze akte vermeld kind Jacobus Johannes gewettigd. overlijden: O.P. 10-04-1961

ook wel Carolina Pamelina
Carolina is geboren op vrijdag 8 maart 1878 in Paramaribo Suriname. Carolina is overleden.
Kinderen van Johan en Carolina:
1 Emile Franqois Reginald Westmaas, geboren op zondag 24 april 1898 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.
2 Johan Julius Westmaas, geboren op woensdag 11 december 1901 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.
3 Edwin Henrij Westmaas, geboren op woensdag 12 augustus 1903 in ben. Saramacca Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.3.
4 louise Mariana (Wiesje) Westmaas, geboren op zaterdag 17 november 1906 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.
1.1.1.1.2.11.5.1 Emile Franqois Reginald Westmaas is geboren op zondag 24 april 1898 in Paramaribo Suriname, zoon van Jacobus Johannes (Johan) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5) en Carolina Ermelina Kort. Emile is overleden in 1972 in Albina Suriname, 72 of 73 jaar oud. Emile:
(1) ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op vrijdag 21 december 1923 in Paramaribo Suriname met Cornelia Charlotte Franqoise Kerster, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Emile en Cornelia: Zoon
Emile Francois Reginald Kort
geboren 25-04-1898 te Koningsstraat F 513
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den Ambenaar van den Burgerlijken Stand te Paramaribo den 26-09-1898, is Emile Francois Reginald, in tegenstaande akte genoemd, door Jacobus Johannes Westmaas en Carolina Emelina Kort als hun natuurlijk kind erkend. erkenning/wettiging: Door het opvolgend huwelijk der ouders in het district Beneden Commewijne den 04-01-1911, is dit kind gewettigd.
Cornelia is geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Paramaribo Suriname, dochter van Anthon Christiaan Kerster en Herriette Emily Monsanto. Cornelia is overleden op vrijdag 7 februari 1958 in Curacao Ned Antillen, 56 jaar oud.
(2) trouwde, 58 of 59 jaar oud, in 1958 met Julienne Churlen.
Kinderen van Emile en Cornelia:
1 Etto Westmaas. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.1.
2 Sylphie Emilie (Sylvie) Westmaas, geboren op woensdag 24 mei 1922 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.2.
3 Franklin Emile Westmaas, geboren op dinsdag 12 februari 1924 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.
4 Elfriede Eleonore Westmaas, geboren op vrijdag 18 december 1925 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.
5 Willy Eugéne Westmaas, geboren op donderdag 22 augustus 1929 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.
6 Ottie (Otmar) Westmaas, geboren op vrijdag 17 juli 1931 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.6.
7 Agnes Linda Johanita Westmaas, geboren op zondag 25 juni 1933 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.7.
8 Rudy Philip Westmaas, geboren op vrijdag 30 augustus 1935 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.8.
9 Benito (Ben) Westmaas, geboren op vrijdag 13 januari 1939 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.9.
10 Roy Westmaas, geboren op dinsdag 5 augustus 1947 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.10.
1.1.1.1.2.11.5.1.1 Etto Westmaas, zoon van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster.
Kind van Etto uit onbekende relatie:
1 Etto Orlando Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.1.1], geboren op woensdag 20 april 1955.
1.1.1.1.2.11.5.1.2 Sylphie Emilie (Sylvie) Westmaas is geboren op woensdag 24 mei 1922 in Paramaribo Suriname, dochter van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Sylvie is overleden op maandag 13 oktober 2014 in Veendam, 92 jaar oud.
woonde te paramarib florastraat 11a
Sylvie:
(1) is de biologische moeder van het kind van Nn.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 23 januari 1943 in Willemstad Ned.Antillen met Warnold A (Walli) van Hees, nadat zij op donderdag 13 augustus 1942 in Willemstad Ned.Antillen in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op zondag 10 januari 1954.
(3) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 6 mei 1956 in Curacao Ned Antillen met Ricardo Ignacio Pijpers, 51 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Ricardo is geboren op zondag 31 juli 1904 in Coro Venezuela. Ricardo is overleden op vrijdag 27 oktober 1961 in Curacao Ned Antillen, 57 jaar oud.
Kind van Sylvie en Nn:
1 Nadia Eline Henriette Westmaas, geboren op vrijdag 23 juni 1939 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.
Kinderen van Sylvie en Walli:
2 Warnold André Emile van Hees [1.1.1.1.2.11.5.1.2.2], geboren op zaterdag 19 september 1942 in Curacao Ned Antillen.
3 Hildegard Ingrid van Hees [1.1.1.1.2.11.5.1.2.3], geboren op maandag 6 december 1943 in Paramaribo Suriname.
4 Lesley Walter van Hees, geboren op zondag 17 december 1944 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.2.4.
5 Milton van Hees [1.1.1.1.2.11.5.1.2.5], geboren op vrijdag 19 april 1946. Milton is overleden op dinsdag 9 augustus 2022 in Groningen, 76 jaar oud.
6 Johnny Alwin van Hees [1.1.1.1.2.11.5.1.2.6], geboren op donderdag 2 oktober 1947 in Curacao Ned Antillen. Johnny is overleden in 2006, 58 of 59 jaar oud.
7 Joyce Sonja van Hees [1.1.1.1.2.11.5.1.2.7], geboren op zaterdag 26 februari 1949 in Curacao Ned Antillen.
8 Eric Antonius van Hees, geboren op maandag 3 juli 1950 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.2.8.
9 Henry Christiaan van Hees [1.1.1.1.2.11.5.1.2.9], geboren op woensdag 12 december 1951 in district Suriname.
10 Roy Jr van Hees [1.1.1.1.2.11.5.1.2.10], geboren op zondag 7 juni 1953.
1.1.1.1.2.11.5.1.2.1 Nadia Eline Henriette Westmaas is geboren op vrijdag 23 juni 1939 in Suriname, dochter van Nn en Sylphie Emilie (Sylvie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.2). Nadia begon een relatie met Jan May. Jan is een zoon van May en Nn.
Notitie bij Jan: van chinese afkomst was hoofdonderwijzer te paramaribo
Kind van Nadia en Jan:
1 Marcia Dolores Westmaas, geboren op donderdag 25 augustus 1955 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.
1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1 Marcia Dolores Westmaas is geboren op donderdag 25 augustus 1955 in Paramaribo Suriname, dochter van Jan May en Nadia Eline Henriette Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1). Marcia:
(1) trouwde met Nn Leito. Nn is geboren in Curacao Ned Antillen.
(2) is de biologische moeder van het kind van Nn.
Kinderen van Marcia en Nn (1):
1 Ailan Oscar Nicolaas Leito [1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.1], geboren op woensdag 11 oktober 1972 in Curacao Ned Antillen.
2 David Richard Leito [1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.2], geboren op zaterdag 7 juli 1973 in Curacao Ned Antillen.
Kind van Marcia en Nn (2):
3 Manolito Ferdinand Westmaas, geboren op dinsdag 22 september 1981 in Groningen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3.
1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3 Manolito Ferdinand Westmaas is geboren op dinsdag 22 september 1981 in Groningen, zoon van Nn en Marcia Dolores Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1). Manolito trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 februari 2009 in Zaandam met Michelle Bloemenveld, 27 jaar oud. Michelle is geboren op zaterdag 15 augustus 1981 in Amsterdam.
Kinderen van Manolito en Michelle:
1 Tyshira Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3.1], geboren op woensdag 2 oktober 2002 in Amsterdam.
2 Shaniya Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3.2], geboren op zaterdag 24 oktober 2009 in Zaandam.
1.1.1.1.2.11.5.1.2.4 Lesley Walter van Hees is geboren op zondag 17 december 1944 in Curacao Ned Antillen, zoon van Warnold A (Walli) van Hees en Sylphie Emilie (Sylvie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.2). Lesley is overleden op dinsdag 10 oktober 1922 in Paramaribo Suriname. Hij is gecremeerd op donderdag 19 oktober 1922 in Pandit Paragh Jadgdew Crem.Paramaribo Suriname. Lesley trouwde met Titia Blackman. Titia is geboren in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.5.1.2.8 Eric Antonius van Hees is geboren op maandag 3 juli 1950 in Suriname, zoon van Warnold A (Walli) van Hees en Sylphie Emilie (Sylvie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.2). Eric is overleden op donderdag 3 december 2015 in Groningen, 65 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 9 december 2015 in Groningen. Eric trouwde met Tiny Bresser. Tiny is overleden op maandag 27 november 1995 in Sappemeer.
1.1.1.1.2.11.5.1.3 Franklin Emile Westmaas is geboren op dinsdag 12 februari 1924 in Paramaribo Suriname, zoon van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Franklin is overleden op zaterdag 21 oktober 2006 in Amsterdam, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 26 oktober 2006 in Oosterbegr.plaats Amsterdam..
Notitie bij Franklin: franklin is op 30 juli 1982 naar nederland gekomen vanuit suriname
geldigheid 29 juli 2005 officieel
Franklin trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 25 november 1947 in Curacao Ned Antillen met Lilian Miquelina Pijpers, 21 jaar oud. Lilian is geboren op maandag 5 juli 1926 in Santo Domingo Dominicaanse Rep., dochter van Ricardo Ignacio Pijpers en Genovita Eva Elena Luberes. Lilian is overleden op vrijdag 2 maart 2012 in Amsterdam, 85 jaar oud. Lilian is weduwe van Nn Hoepelman, met wie zij trouwde in 1944 in Santo Domingo Dominicaanse Rep..
Kinderen van Franklin en Lilian:
1 Vivian De Lourdes Westmaas, geboren op zaterdag 26 februari 1949 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.
2 Glenda Eulalia Altagracia Westmaas, geboren op woensdag 14 december 1949 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2.
3 Mildred Philomena Westmaas, geboren op donderdag 22 maart 1951 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.
4 Marcia Dolores Westmaas, geboren op donderdag 23 oktober 1952 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.4.
5 Franklin Emile Westmaas, geboren op dinsdag 6 april 1954 in Willemstad Ned.Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.
6 Ricardo Miguel Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.6], geboren op woensdag 6 juli 1955 in Curacao Ned Antillen. Ricardo is kinderloos.
7 Agnes Genoveva Westmaas, geboren op zondag 18 november 1956 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.
8 Alina Cornelia Elisabeth Westmaas, geboren op donderdag 13 maart 1958 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.
9 Rignald Emile Donald Westmaas, geboren op vrijdag 26 juni 1959 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.
10 Elfriede Ramonita Westmaas, geboren op maandag 27 maart 1961 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.
11 Gregory Jesus Westmaas, geboren op zaterdag 30 juni 1962 in district Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.
12 Benito Bienvenido José Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.12], geboren op zondag 1 september 1963 in Paramaribo Suriname.
13 Juan De Dios Westmaas, geboren op donderdag 18 januari 1968 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.13.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.1 Vivian De Lourdes Westmaas is geboren op zaterdag 26 februari 1949 in Curacao Ned Antillen, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Vivian begon een relatie met Henk Eduard Soogea. Henk is geboren in 1943.
Kinderen van Vivian en Henk:
1 Robert Nn. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1.
2 Miriella Julietta Eleanora Soogea, geboren op zaterdag 22 november 1969 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2.
3 Denise Elisabeth soogea, geboren in 1970 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1 Robert Nn, zoon van Henk Eduard Soogea en Vivian De Lourdes Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1). Robert begon een relatie met Nn.
Kind van Robert en Nn:
1 Jaydee Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1.1].
1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2 Miriella Julietta Eleanora Soogea is geboren op zaterdag 22 november 1969 in Paramaribo Suriname, dochter van Henk Eduard Soogea en Vivian De Lourdes Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1). Miriella trouwde met Ryan Nn.
Kinderen van Miriella en Ryan:
1 Dillon Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2.1].
2 Raylon Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2.2], geboren in 2011.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3 Denise Elisabeth soogea is geboren in 1970 in Paramaribo Suriname, zoon van Henk Eduard Soogea en Vivian De Lourdes Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1). Denise:
(1) trouwde met Robert Guilaume Soogea. Zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1 voor persoonsgegevens van Robert.
(2) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 18 september 1991 met Imro Jensen, 18 jaar oud. Imro is geboren op zaterdag 12 mei 1973 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Denise en Robert:
1 Chantee Soogea [1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.1].
2 Keshia Apreline Soogea [1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.2], geboren op zondag 7 april 1991 in Amsterdam.
3 Nyah Soogea [1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.4], geboren op maandag 25 februari 2008.
Kind van Denise uit onbekende relatie:
4 Demi jensen [1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.3], geboren op vrijdag 28 juli 2000 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.2 Glenda Eulalia Altagracia Westmaas is geboren op woensdag 14 december 1949 in Curacao Ned Antillen, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Glenda is overleden op dinsdag 25 november 2014 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 2 december 2014. Glenda trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 29 november 1991 in Diemen met Siegfried Juan Sint Jago, 36 jaar oud. Siegfried is geboren op donderdag 27 januari 1955 in Bonaire Antillen.
Kinderen van Glenda en Siegfried:
1 Bryan Anthonius Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.2.1], geboren op dinsdag 15 december 1970 in Paramaribo Suriname.
2 Altegracia Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.2.2], geboren op donderdag 21 oktober 1971.
3 Graciela Altagracia Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.2.3], geboren op donderdag 29 januari 1987.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3 Mildred Philomena Westmaas is geboren op donderdag 22 maart 1951 in Curacao Ned Antillen, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Mildred trouwde, 16 jaar oud, op dinsdag 27 juni 1967 met Carlo Otmar Olfers, 20 jaar oud. Carlo is geboren op zaterdag 8 maart 1947 in Suriname. Carlo is overleden op zaterdag 18 december 1999 in Amsterdam, 52 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam.
Kind van Mildred:
1 (Pleeg) Latoya Martens. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1.
Kinderen van Mildred en Carlo:
2 Natasja Westmaas, geboren op maandag 30 juni 1969. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2.
3 Claudette Olfers, geboren op vrijdag 13 augustus 1971 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.3.
4 Roosje (Rosalinda) Olfers, geboren op maandag 25 september 1972 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.
5 Ronald Ludwig Westmaas, geboren op woensdag 19 maart 1980. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5.
6 Djufora Romilda Westmaas, geboren op donderdag 8 december 1983. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1 Latoya Martens, pleegdochter van Mildred Philomena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3). Latoya ging samenwonen met Nn.
Kind van Latoya en Nn:
1 Prins Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1.1], geboren op zaterdag 11 juni 2016.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2 Natasja Westmaas is geboren op maandag 30 juni 1969, dochter van Carlo Otmar Olfers en Mildred Philomena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3).
Kinderen van Natasja uit onbekende relatie:
1 Bini Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2.1], geboren op vrijdag 15 maart 1996.
2 Danicio Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2.2], geboren op zaterdag 15 maart 1997.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.3 Claudette Olfers is geboren op vrijdag 13 augustus 1971 in Paramaribo Suriname, dochter van Carlo Otmar Olfers en Mildred Philomena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3). Claudette trouwde met Nn.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4 Roosje (Rosalinda) Olfers is geboren op maandag 25 september 1972 in Paramaribo Suriname, dochter van Carlo Otmar Olfers en Mildred Philomena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3). Rosalinda begon een relatie met Nn Codfried.
Kinderen van Rosalinda en Nn:
1 Shanyla Olfers, geboren op zaterdag 26 oktober 1996. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.1.
2 Omar D Shaw Codfried [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.2], geboren op zaterdag 19 juni 1999.
3 Zenzy Codfried [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.3], geboren op maandag 27 oktober 2003.
4 Habibi Codfried [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.4], geboren op maandag 19 juni 2006.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.1 Shanyla Olfers is geboren op zaterdag 26 oktober 1996, dochter van Nn Codfried en Roosje (Rosalinda) Olfers (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4). Shanyla trouwde, 18 jaar oud, op maandag 27 oktober 2014 met Roderick Wever, 18 jaar oud. Roderick is geboren op maandag 5 februari 1996.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5 Ronald Ludwig Westmaas is geboren op woensdag 19 maart 1980, zoon van Carlo Otmar Olfers en Mildred Philomena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3). Ronald trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 27 juni 2015 met Nn.
Kinderen van Ronald en Nn:
1 Binni Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5.1].
2 Luna Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5.2], geboren op dinsdag 6 april 2010.
3 Sharney Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5.3], geboren op woensdag 30 mei 2012.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6 Djufora Romilda Westmaas is geboren op donderdag 8 december 1983, dochter van Carlo Otmar Olfers en Mildred Philomena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3). Djufora:
(1) begon een relatie met Marvin Nimmermeer.
Notitie bij de relatie van Djufora en Marvin: ook wel Djufura Romilda Henshuys
Marvin is geboren op vrijdag 17 oktober 1986.
(2) begon een relatie met Nn Nn.
Kind van Djufora en Marvin:
1 Kay Nimmermeer [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.4], geboren op maandag 22 april 2013.
Kinderen van Djufora en Nn:
2 Kay-leigh Siërra Ataliya Henshuys [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.1], geboren op woensdag 22 februari 2006.
3 Jaylen Henshuys [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.2], geboren op donderdag 7 oktober 2010.
4 Nora Henshuys [1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.3], geboren op dinsdag 29 mei 2012.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.4 Marcia Dolores Westmaas is geboren op donderdag 23 oktober 1952 in Curacao Ned Antillen, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers.
Notitie bij Marcia: verloofde op 06-04-1974 met Peter
Marcia:
(1) begon een relatie met Monty de Miranda.
(2) trouwde met Peter Kohabir.
Notitie bij het huwelijk van Marcia en Peter: verloofden zich op 06-04-1974 curacao
Notitie bij Peter: verloofde zich op 06-04-1974 te curacao
Kind van Marcia en Monty:
1 Zuleyka Rachida Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.4.1], geboren op zaterdag 24 juni 1978 in Nederland.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.5 Franklin Emile Westmaas is geboren op dinsdag 6 april 1954 in Willemstad Ned.Antillen, zoon van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Franklin:
(1) begon een relatie met Lucy Nn.
(2) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1978 met Mirjam Maria Elizabeth Lier, ongeveer 17 jaar oud. Mirjam is geboren op maandag 24 juli 1961 in ’s-Gravenhage. Mirjam trouwde later omstreeks 1985 met Rene Antonius Sandiford (1957-2014).
Kinderen van Franklin en Mirjam:
1 Nathalie Manuella Santoucia Westmaas, geboren op vrijdag 14 maart 1980. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1.
2 Franklin Emile Pierre Westmaas, geboren op dinsdag 23 februari 1982. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1 Nathalie Manuella Santoucia Westmaas is geboren op vrijdag 14 maart 1980, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5) en Mirjam Maria Elizabeth Lier. Nathalie trouwde met Ferry F. van Dijk.
Kinderen van Nathalie en Ferry:
1 Danique Maria van Dijk [1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1.1], geboren op zaterdag 26 april 2003.
2 Joëlle van Dijk [1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1.2], geboren op zondag 27 juni 2004.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2 Franklin Emile Pierre Westmaas is geboren op dinsdag 23 februari 1982, zoon van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5) en Mirjam Maria Elizabeth Lier. Franklin begon een relatie met Margery Lo-Asioe. Margery is geboren in Rotterdam.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.7 Agnes Genoveva Westmaas is geboren op zondag 18 november 1956 in Curacao Ned Antillen, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers.
Kinderen van Agnes uit onbekende relatie:
1 Conchita Genoveva Westmaas, geboren op donderdag 23 mei 1974. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1.
2 Anuska Altegracia Westmaas, geboren op maandag 28 februari 1977 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.
3 Ewald Marinus Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.3], geboren in 1985.
4 Elaiza Lilian (Laiza) Westmaas, geboren op zondag 5 april 1992 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.4.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1 Conchita Genoveva Westmaas is geboren op donderdag 23 mei 1974, dochter van Agnes Genoveva Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7). Conchita begon een relatie met Nn.
Kind van Conchita en Nn:
1 Dallas Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1.1], geboren in 2004.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2 Anuska Altegracia Westmaas is geboren op maandag 28 februari 1977 in Paramaribo Suriname, dochter van Agnes Genoveva Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7). Anuska begon een relatie met Nn.
Kinderen van Anuska en Nn:
1 Genyro Westmaas, geboren op zaterdag 18 maart 1995. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1.
2 Raisha Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.2], geboren op zaterdag 21 september 1996.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1 Genyro Westmaas is geboren op zaterdag 18 maart 1995, zoon van Nn en Anuska Altegracia Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2). Genyro trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 juli 2021 met NN.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.4 Elaiza Lilian (Laiza) Westmaas is geboren op zondag 5 april 1992 in Amsterdam, zoon van Agnes Genoveva Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7). Laiza begon een relatie met Revo Nn.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.8 Alina Cornelia Elisabeth Westmaas is geboren op donderdag 13 maart 1958 in Curacao Ned Antillen, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Alina:
(1) trouwde in ?????? met Kenneth Chin-a-foeng. Kenneth is geboren in ??.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 8 mei 1991 in Spijkernisse met Jerome van Exel, 37 jaar oud. Jerome is geboren op zondag 12 juli 1953 in ??????.
Kinderen van Alina en Kenneth:
1 Enrico Zonias Chin-a-foeng, geboren op zaterdag 2 oktober 1976 in Nickerie Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3.
2 Lorena Miquilina Chin-a-foeng, geboren op maandag 12 mei 1980 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4.
Kinderen van Alina en Jerome:
3 Christina Alexander van Exel. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1.
4 Natanja van Exel. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2.
5 Timothy Daniél van Exel [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.5], geboren op donderdag 21 april 1994 in ??????.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1 Christina Alexander van Exel, zoon van Jerome van Exel en Alina Cornelia Elisabeth Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8). Christina trouwde met Nn.
Kinderen van Christina en Nn:
1 Elaijah van Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1.1].
2 Judah van Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1.2].
1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2 Natanja van Exel, dochter van Jerome van Exel en Alina Cornelia Elisabeth Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8). Natanja begon een relatie met Nn.
Kinderen van Natanja en Nn:
1 Levi Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2.1].
2 Micah Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2.2].
1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3 Enrico Zonias Chin-a-foeng is geboren op zaterdag 2 oktober 1976 in Nickerie Suriname, zoon van Kenneth Chin-a-foeng en Alina Cornelia Elisabeth Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8).
Notitie bij Enrico: Trouwde als éérste in NEderland in Belle Vue theater te Amsterdam door Jelle kuiper
Enrico trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 18 september 2008 met Jantje Jeltje (Janneke) Jeensma, 27 jaar oud. Janneke is geboren op zaterdag 31 januari 1981 in Lemmer.
Kinderen van Enrico en Janneke:
1 Kyra Lorena Chin-a-foeng [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3.1], geboren op zondag 16 april 2006.
2 Kelin Janelle Chin-a-foeng [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3.2], geboren op maandag 28 april 2008.
3 Tristan Zonias Chin-a-foeng [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3.3], geboren op maandag 10 augustus 2009 in Lemmer.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4 Lorena Miquilina Chin-a-foeng is geboren op maandag 12 mei 1980 in Paramaribo Suriname, dochter van Kenneth Chin-a-foeng en Alina Cornelia Elisabeth Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8). Lorena trouwde, 35 jaar oud, op maandag 29 juni 2015 met Simon Bence.
Kind van Lorena en Simon:
1 Kerenza Loulou (Loulou) Bence [1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4.1], geboren op donderdag 17 september 2020.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.9 Rignald Emile Donald Westmaas is geboren op vrijdag 26 juni 1959 in Curacao Ned Antillen, zoon van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Rignald is overleden op zondag 27 februari 2005 in Rotterdam, 45 jaar oud. Hij is begraven op maandag 7 maart 2005 in Amsterdam. Rignald:
(1) begon een relatie met Wolfrida Wilhelmina Christina (Frida) Jongebloet. Frida is geboren op dinsdag 15 juni 1965 in Amsterdam.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 31 augustus 1988 in Amsterdam met Gilma Ramirez Restrepo, 31 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op maandag 17 mei 1993 in Amsterdam. Gilma is geboren op donderdag 4 juli 1957 in Neira Columbia.
Kinderen van Rignald en Frida:
1 Stefan Jongebloet, geboren op dinsdag 23 mei 1989 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1.
2 Patrick Jongebloet, geboren op woensdag 8 mei 1991 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.2.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1 Stefan Jongebloet is geboren op dinsdag 23 mei 1989 in Amsterdam, zoon van Rignald Emile Donald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9) en Wolfrida Wilhelmina Christina (Frida) Jongebloet. Stefan ging samenwonen, 25 jaar oud, op zaterdag 22 november 2014 in Wormerveer met Sandy Stabij, 24 jaar oud. Sandy is geboren op maandag 1 oktober 1990.
Kind van Stefan en Sandy:
1 Ryan Jongebloet [1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1.1], geboren op zaterdag 27 juni 2015.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.2 Patrick Jongebloet is geboren op woensdag 8 mei 1991 in Amsterdam, zoon van Rignald Emile Donald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9) en Wolfrida Wilhelmina Christina (Frida) Jongebloet. Patrick begon een relatie met Sanne Dekker.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.10 Elfriede Ramonita Westmaas is geboren op maandag 27 maart 1961 in Paramaribo Suriname, dochter van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Elfriede:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 24 maart 1983 in Amsterdam met Henk Eduard Soogea, 39 of 40 jaar oud. Henk is geboren in 1943.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 24 juli 1988 in Rotterdam met Renaldo Nn, 28 jaar oud. Renaldo is geboren op dinsdag 1 maart 1960.
Kind van Elfriede en Henk:
1 Robert Guilaume Soogea, geboren in 1968. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1.
Kinderen van Elfriede en Renaldo:
2 Patrick Fernand Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.2], geboren op maandag 20 september 1993 in Rotterdam.
3 Mitchel Fernand Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.3], geboren op zaterdag 22 oktober 1994.
Notitie bij Mitchel: `
1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1 Robert Guilaume Soogea is geboren in 1968, dochter van Henk Eduard Soogea en Elfriede Ramonita Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10). Robert trouwde met Denise Elisabeth soogea. Zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3 voor persoonsgegevens van Denise.
Kinderen van Robert en Denise: zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.11 Gregory Jesus Westmaas is geboren op zaterdag 30 juni 1962 in district Suriname, zoon van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Gregory trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 15 april 2011 met Joanne Telesford, 48 jaar oud. Joanne is geboren op maandag 15 april 1963.
Notitie bij Joanne: is zangeres,zong in fame en Tarzan
Kinderen van Gregory en Joanne:
1 Lovella Jennely Westmaas, geboren op vrijdag 18 september 1987 in Diemen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1.
2 Candl Joanne Westmaas, geboren op maandag 4 september 1989 in Diemen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1 Lovella Jennely Westmaas is geboren op vrijdag 18 september 1987 in Diemen, dochter van Gregory Jesus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11) en Joanne Telesford. Lovella ging samenwonen met Tromp.
Kind van Lovella en Tromp:
1 Jessee louise Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1.1], geboren op vrijdag 30 december 2016 in Almere.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2 Candl Joanne Westmaas is geboren op maandag 4 september 1989 in Diemen, dochter van Gregory Jesus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11) en Joanne Telesford. Candl begon een relatie met Nn.
Kind van Candl en Nn:
1 Jaylen Telesfort [1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2.1], geboren in oktober 2010 in Diemen.
1.1.1.1.2.11.5.1.3.13 Juan De Dios Westmaas is geboren op donderdag 18 januari 1968 in Paramaribo Suriname, zoon van Franklin Emile Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.3) en Lilian Miquelina Pijpers. Juan trouwde, 48 jaar oud, op dinsdag 3 mei 2016 met Nicole Koopmanschap.
Kinderen van Juan en Nicole:
1 Jamie Diane (Jamie) Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.13.1], geboren op dinsdag 21 september 1993 in Almere stad.
2 Yulia Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.13.2], geboren op vrijdag 10 juni 2005.
3 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.3.13.3], geboren in juli 2017.
1.1.1.1.2.11.5.1.4 Elfriede Eleonore Westmaas is geboren op vrijdag 18 december 1925 in Curacao Ned Antillen, dochter van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Elfriede is overleden op zondag 26 februari 2006 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Elfriede trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1947 met Anton Gerard Archibal van Aerde, 30 jaar oud. Anton is geboren op donderdag 12 april 1917 in district beneden Para Suriname, zoon van Henri Gerardus Johannes van Aerde en Hermina Maria Wagijem. Anton is overleden op donderdag 26 december 1991 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Notitie bij Anton: van beroep landmeter
Kinderen van Elfriede en Anton:
1 Gerard Reginald van Aerde, geboren op dinsdag 30 oktober 1945 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.1.
2 Cynthia Cornelia van Aerde, geboren op zondag 13 februari 1949 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.2.
3 Shirley Sheila van Aerde, geboren op zondag 28 december 1952 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.3.
4 Helga Patricia van Aerde, geboren op dinsdag 26 oktober 1954 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.
5 Anton Leonel Ruben van Aerde, geboren op donderdag 24 mei 1956 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.5.
6 Jerry Emilee Julien van Aerde, geboren op vrijdag 9 januari 1959 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.6.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.1 Gerard Reginald van Aerde is geboren op dinsdag 30 oktober 1945 in Paramaribo Suriname, zoon van Anton Gerard Archibal van Aerde en Elfriede Eleonore Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4). Gerard is overleden op maandag 29 november 1999 in ’s-Gravenhage, 54 jaar oud. Gerard trouwde met Nn.
Kind van Gerard en Nn:
1 Gerald Anton Emile van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.1.1], geboren op donderdag 22 augustus 1968 in Albina Suriname.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.2 Cynthia Cornelia van Aerde is geboren op zondag 13 februari 1949 in Paramaribo Suriname, zoon van Anton Gerard Archibal van Aerde en Elfriede Eleonore Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4). Cynthia trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1987 in ’s-Gravenhage met Pieter Pauw, 44 of 45 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 18 juli 1942 in ’s-Gravenhage.
Kind van Cynthia en Pieter:
1 Brent-peter van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.2.1], geboren op donderdag 22 september 1988 in Woerden.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.3 Shirley Sheila van Aerde is geboren op zondag 28 december 1952 in Paramaribo Suriname, dochter van Anton Gerard Archibal van Aerde en Elfriede Eleonore Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4). Shirley begon een relatie met Nn.
Kind van Shirley en Nn:
1 Michelle Lucille van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.3.1], geboren op donderdag 26 augustus 1971 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.4 Helga Patricia van Aerde is geboren op dinsdag 26 oktober 1954 in Paramaribo Suriname, dochter van Anton Gerard Archibal van Aerde en Elfriede Eleonore Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4). Helga is overleden op zondag 1 juni 2014, 59 jaar oud. Helga trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1982 met Cornelius de Quaasteniet, 28 of 29 jaar oud. Cornelius is geboren op maandag 10 augustus 1953.
Kinderen van Helga en Cornelius:
1 Cheryl Tony Elfriede van Aerde, geboren op zondag 11 april 1971 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1.
2 John-john van Aerde, geboren op vrijdag 10 oktober 1975 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1 Cheryl Tony Elfriede van Aerde is geboren op zondag 11 april 1971 in Paramaribo Suriname, dochter van Cornelius de Quaasteniet en Helga Patricia van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4). Cheryl trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1998 met Huub van Leuven. Het huwelijk werd ontbonden in 2010 in Haarlem.
Kinderen van Cheryl en Huub:
1 Jasper van Leuven [1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1.1], geboren in juli 1998 in Manilla.
2 Esay van Leuven [1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1.2], geboren op donderdag 31 mei 2001 in Manilla.
3 Milou van Leuven [1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1.3], geboren in maart 2004 in Haarlem.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2 John-john van Aerde is geboren op vrijdag 10 oktober 1975 in Amsterdam, zoon van Cornelius de Quaasteniet en Helga Patricia van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4). John-john trouwde, 34 jaar oud, in april 2010 met Vivian Muijser.
Kinderen van John-john en Vivian:
1 Just Armand van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2.1], geboren op maandag 19 december 2011 in ’s-Gravenhage.
2 Winston van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2.2], geboren in februari 2013 in ’s-Gravenhage.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.5 Anton Leonel Ruben van Aerde is geboren op donderdag 24 mei 1956 in Paramaribo Suriname, zoon van Anton Gerard Archibal van Aerde en Elfriede Eleonore Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4). Anton trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 30 mei 1978 met Jennifer Anne Foo, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1987 in ’s-Gravenhage. Jennifer is geboren op woensdag 16 februari 1955 in Georgetown Britisch Guiana. Jennifer trouwde later in 1991 met Eric Jans.
Kinderen van Anton en Jennifer:
1 Odile Gabrielle van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.5.1], geboren op zondag 30 november 1980 in Scheveningen.
2 Dominique Danielle van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.5.2], geboren op zaterdag 2 juli 1983 in ’s-Gravenhage.
1.1.1.1.2.11.5.1.4.6 Jerry Emilee Julien van Aerde is geboren op vrijdag 9 januari 1959 in Paramaribo Suriname, zoon van Anton Gerard Archibal van Aerde en Elfriede Eleonore Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.4). Jerry trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1978 in Paramaribo Suriname met Cisca Carrot. De scheiding werd uitgesproken in 1982 in Paramaribo Suriname.
Kind van Jerry en Cisca:
1 Jerrel van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.1.4.6.1], geboren op zaterdag 13 december 1980 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.5.1.5 Willy Eugéne Westmaas is geboren op donderdag 22 augustus 1929 in Curacao Ned Antillen, zoon van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Willy is overleden op zaterdag 29 november 2014 in Curacao Ned Antillen, 85 jaar oud.
woont op curacao en heeft 11 kinderen
Willy trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 8 januari 1954 in Curacao Ned Antillen met Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen, 22 jaar oud. Anna is geboren op zondag 25 oktober 1931 in Curacao Ned Antillen, dochter van Emanuel Ricardo Jansen en Viuda Juliana Davelaar. Anna is overleden op zondag 17 januari 2016 in Curacao Ned Antillen, 84 jaar oud.
Kinderen van Willy en Anna:
1 Charlotte Florence Philoméne Westmaas, geboren op zondag 3 oktober 1954 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.
2 Jullienne Westmaas, geboren op zondag 3 oktober 1954 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.
3 Nouélla Westmaas, geboren op woensdag 19 oktober 1955 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.3.
4 Darléne Héléne (Darléne) Westmaas, geboren op dinsdag 9 april 1957 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.
5 Willy Jr (Tommy) Westmaas, geboren op donderdag 15 mei 1958 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.
6 Francoise Emile Joubert Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.6], geboren op zaterdag 29 augustus 1959 in Curacao Ned Antillen. Francoise is overleden op zaterdag 21 juli 2007 in Amsterdam, 47 jaar oud. Francoise bleef ongehuwd.
7 Lualdi René Moisés Gervais Westmaas, geboren op donderdag 29 december 1960. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.7.
8 Jean Paul Antoine Westmaas Sr, geboren op maandag 23 juli 1962 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.8.
9 Anjanette Jesucette Mariene (Anjanette) Westmaas, geboren op dinsdag 4 juni 1968 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.
10 Gilon Westmaas, geboren op maandag 17 augustus 1970 in Willemstad Ned.Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.10.
11 Ernest Westmaas, geboren op dinsdag 27 maart 1973 in Willemstad Ned.Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.11.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.1 Charlotte Florence Philoméne Westmaas is geboren op zondag 3 oktober 1954 in Curacao Ned Antillen, dochter van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen.
Notitie bij de geboorte van Charlotte: tweeling met julliene
Charlotte:
(1) trouwde met Nn Chang.
(2) ging samenwonen, 55 of 56 jaar oud, in 2010 met Gimmin Amatkarijo.
Kinderen van Charlotte en Nn:
1 Charlric Edric Westmaas, geboren op dinsdag 5 april 1977. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1.
2 Thimothy Wai (Tim) Westmaas, geboren op zondag 8 februari 1981 in San Fernardo. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2.
3 Yasmine Leanne Cheandly (Leanne) Westmaas, geboren in 1985 in Hoorn Nh. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1 Charlric Edric Westmaas is geboren op dinsdag 5 april 1977, zoon van Nn Chang en Charlotte Florence Philoméne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1). Charlric trouwde met Nn.
Kinderen van Charlric en Nn:
1 Oischa Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1.1].
2 Lu Chanta Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1.2], geboren op donderdag 1 november 2007.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2 Thimothy Wai (Tim) Westmaas is geboren op zondag 8 februari 1981 in San Fernardo, zoon van Nn Chang en Charlotte Florence Philoméne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1).
Notitie bij de geboorte van Tim: lived in portsmouth great britain
Tim trouwde met Mieke Nn.
Kinderen van Tim en Mieke:
1 Fayenna Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2.1].
2 Mayra Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2.2], geboren op dinsdag 21 mei 2013.
3 Cloë Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2.3], geboren op maandag 1 mei 2017.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3 Yasmine Leanne Cheandly (Leanne) Westmaas is geboren in 1985 in Hoorn Nh, dochter van Nn Chang en Charlotte Florence Philoméne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1). Leanne trouwde met Timothy Chang. Timothy is geboren op donderdag 2 september 1982 in Groningen.
Kinderen van Leanne en Timothy:
1 Cheandro Chang [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3.1], geboren op donderdag 5 januari 2006 in Hoorn Nh.
2 Cheandly Chang [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3.2], geboren op dinsdag 6 april 2010.
3 Cheann Chang [1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3.3], geboren op dinsdag 16 juli 2013.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.2 Jullienne Westmaas is geboren op zondag 3 oktober 1954 in Curacao Ned Antillen, dochter van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen.
Notitie bij de geboorte van Jullienne: tweeling met charlotte
Jullienne trouwde met Roberto Garcia. Roberto is geboren in 1949 in Curacao Ned Antillen.
Kinderen van Jullienne en Roberto:
1 Analisa Garcia [1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.1].
2 Jane Garcia [1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.2].
3 Robertino Garcia [1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.3].
4 Esterina Garcia [1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.4], geboren op zaterdag 14 april 1990 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.3 Nouélla Westmaas is geboren op woensdag 19 oktober 1955 in Curacao Ned Antillen, dochter van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen. Nouélla is kinderloos. Nouélla trouwde met Boysi Eisden.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.4 Darléne Héléne (Darléne) Westmaas is geboren op dinsdag 9 april 1957 in Curacao Ned Antillen, dochter van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen.
Notitie bij Darléne: deed mee als fantasia mundial historiko aan de carnavalsverkiezing in 1978 januari
Darléne begon een relatie met Nn.
Kinderen van Darléne en Nn:
1 Michelle Westmaas, geboren op woensdag 7 maart 1990. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1.
2 Michelle J.m. Westmaas, geboren op dinsdag 7 maart 1995 in Almere stad. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.2.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1 Michelle Westmaas is geboren op woensdag 7 maart 1990, dochter van Nn en Darléne Héléne (Darléne) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4). Michelle trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 23 augustus 2018 met Laurens Wessing, 31 jaar oud. Laurens is geboren op zondag 29 maart 1987.
Kind van Michelle en Laurens:
1 Alyssa Wessing [1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1.1], geboren op zaterdag 7 november 2020.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.2 Michelle J.m. Westmaas is geboren op dinsdag 7 maart 1995 in Almere stad, dochter van Nn en Darléne Héléne (Darléne) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4). Michelle begon een relatie met Nn.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.5 Willy Jr (Tommy) Westmaas is geboren op donderdag 15 mei 1958 in Curacao Ned Antillen, zoon van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen. Tommy trouwde met Jeanette Zimmerman. Jeanette is geboren op vrijdag 26 juli 1957 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Tommy en Jeanette:
1 Marc Anthony Chernenko Westmaas, geboren op zondag 14 oktober 1984 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.1.
2 Francesco Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.2], geboren op woensdag 13 december 1989 in Curacao Ned Antillen.
3 Franceen Westmaas, geboren op donderdag 5 september 1991 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.1 Marc Anthony Chernenko Westmaas is geboren op zondag 14 oktober 1984 in Curacao Ned Antillen, zoon van Willy Jr (Tommy) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5) en Jeanette Zimmerman. Marc trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 15 maart 2019 met Dina Ziad.
Kind van Marc en Dina:
1 Ayuna Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.1.1], geboren op zondag 16 mei 2021.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3 Franceen Westmaas is geboren op donderdag 5 september 1991 in Curacao Ned Antillen, dochter van Willy Jr (Tommy) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5) en Jeanette Zimmerman. Franceen begon een relatie met NN.
Kind van Franceen en NN:
1 Jaïa Rose NN [1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3.1], geboren op zondag 5 juli 2020.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.7 Lualdi René Moisés Gervais Westmaas is geboren op donderdag 29 december 1960, zoon van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen. Lualdi trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 18 juni 1999 in Willemstad Ned.Antillen met Francine Barzey, 37 jaar oud. Francine is geboren op vrijdag 27 oktober 1961 in Willemstad Ned.Antillen.
Kind van Lualdi en Francine:
1 Jaida Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.7.1], geboren op maandag 7 april 2003.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.8 Jean Paul Antoine Westmaas Sr is geboren op maandag 23 juli 1962 in Curacao Ned Antillen, zoon van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen. Jean trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 17 december 1996 in Curacao Ned Antillen met Omaira Welhous, 25 jaar oud. Omaira is geboren op vrijdag 17 september 1971 in Curacao Ned Antillen.
Kinderen van Jean en Omaira:
1 Jean Paul Westmaas Jr [1.1.1.1.2.11.5.1.5.8.1], geboren op dinsdag 5 november 1991 in Curacao Ned Antillen.
2 Chardee Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.8.2], geboren op zaterdag 4 oktober 1997 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.9 Anjanette Jesucette Mariene (Anjanette) Westmaas is geboren op dinsdag 4 juni 1968 in Curacao Ned Antillen, dochter van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen. Anjanette ging samenwonen met Glenn Torres. Glenn is geboren op dinsdag 28 februari 1956 in Willemstad Ned.Antillen.
Kinderen van Anjanette en Glenn:
1 Sean Christoffer Westmaas, geboren op dinsdag 20 februari 1990 in Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.1.
2 Roxannah Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.2], geboren op zaterdag 21 december 1991 in Antillen.
3 Anuar Westmaas, geboren op zaterdag 10 augustus 1996 in Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3.
4 Shanya Romana Maria Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.4], geboren op woensdag 3 oktober 2012 in Hoorn Nh.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.1 Sean Christoffer Westmaas is geboren op dinsdag 20 februari 1990 in Antillen, zoon van Glenn Torres en Anjanette Jesucette Mariene (Anjanette) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9). Sean begon een relatie met Suriennely (Suurtje) Mathilda. Suurtje is geboren op woensdag 31 januari 1990 in Antillen.
Kind van Sean en Suurtje:
1 Thy-sean Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.1.1], geboren op zaterdag 21 januari 2012 in Hoorn Nh.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3 Anuar Westmaas is geboren op zaterdag 10 augustus 1996 in Antillen, zoon van Glenn Torres en Anjanette Jesucette Mariene (Anjanette) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9). Anuar ging samenwonen, 22 of 23 jaar oud, in 2019 met Nichinha Da Silva, 20 of 21 jaar oud. Nichinha is geboren op zaterdag 24 januari 1998 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.10 Gilon Westmaas is geboren op maandag 17 augustus 1970 in Willemstad Ned.Antillen, zoon van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen. Gilon trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 21 april 1998 in Antillen met Raquel Reite, 27 jaar oud. Raquel is geboren op dinsdag 19 januari 1971 in Pos Kabai Willemstad Ned.Antillen, dochter van Pedro A Reite en Clarinda Nn.
Kinderen van Gilon en Raquel:
1 Thair Alexander Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.10.1], geboren op dinsdag 19 september 1995 in Willemstad Ned.Antillen.
2 Thiarah Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.10.2], geboren op woensdag 7 januari 1998 in Willemstad Ned.Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.5.11 Ernest Westmaas is geboren op dinsdag 27 maart 1973 in Willemstad Ned.Antillen, zoon van Willy Eugéne Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.5) en Annie Maria Margaritha (Anna) Jansen. Ernest trouwde, 23 jaar oud, op zondag 24 november 1996 in Willemstad Ned.Antillen met Shazinja Juliano, 22 jaar oud. Shazinja is geboren op vrijdag 23 augustus 1974 in Curacao Ned Antillen.
Kinderen van Ernest en Shazinja:
1 t’Keashah Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.11.1], geboren op zondag 14 september 1997 in Curacao Ned Antillen.
2 Shemar Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.5.11.2], geboren op zondag 20 maart 2005 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.6 Ottie (Otmar) Westmaas is geboren op vrijdag 17 juli 1931 in Curacao Ned Antillen, zoon van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Otmar trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26 april 1961 in Curacao Ned Antillen met Ursula Elfriede Davids, 24 jaar oud. Ursula is geboren op dinsdag 26 mei 1936 in Paramaribo Suriname. Ursula is overleden op dinsdag 11 augustus 2009 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Kinderen van Otmar en Ursula:
1 Amalia Westmaas, geboren op maandag 10 juli 1961 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.6.1.
2 Ottmar Emile A Westmaas, geboren op dinsdag 7 augustus 1962 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.
3 Gisette Iraima Westmaas, geboren op zondag 1 augustus 1965 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.
1.1.1.1.2.11.5.1.6.1 Amalia Westmaas is geboren op maandag 10 juli 1961 in Curacao Ned Antillen, dochter van Ottie (Otmar) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.6) en Ursula Elfriede Davids. Amalia:
(1) trouwde met Huub Somers.
(2) trouwde met Arion Hinlopen.
Kind van Amalia uit onbekende relatie:
1 Shanaka (Shanella) Williams [1.1.1.1.2.11.5.1.6.1.1], geboren op donderdag 15 november 1984.
Kind van Amalia en Arion:
2 Arion (Ariendo) Hinlopen [1.1.1.1.2.11.5.1.6.1.2], geboren op zondag 16 april 2000 in Alkmaar.
1.1.1.1.2.11.5.1.6.2 Ottmar Emile A Westmaas is geboren op dinsdag 7 augustus 1962 in Curacao Ned Antillen, zoon van Ottie (Otmar) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.6) en Ursula Elfriede Davids. Ottmar trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 7 augustus 1987 in Curacao Ned Antillen met Anoushka Sint Jago, 23 jaar oud. Anoushka is geboren op dinsdag 7 januari 1964 in Curacao Ned Antillen, dochter van Jozef Carlito Sint Jago en Mistika Hellburg.
Kinderen van Ottmar en Anoushka:
1 Omar Westmaas, geboren op woensdag 31 juli 1991 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1.
2 Ashinti Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.2], geboren op donderdag 12 september 1996 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1 Omar Westmaas is geboren op woensdag 31 juli 1991 in Curacao Ned Antillen, zoon van Ottmar Emile A Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2) en Anoushka Sint Jago. Omar trouwde, 26 jaar oud, op zondag 8 oktober 2017 met Sabrin Hamama.
Kind van Omar en Sabrin:
1 Elysa Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1.1], geboren op donderdag 8 maart 2018 in Willemstad Ned.Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.6.3 Gisette Iraima Westmaas is geboren op zondag 1 augustus 1965 in Curacao Ned Antillen, dochter van Ottie (Otmar) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.6) en Ursula Elfriede Davids. Gisette ging samenwonen, 39 jaar oud, op zondag 16 januari 2005 met Huub Nn, 40 jaar oud. Huub is geboren op vrijdag 27 november 1964.
Kind van Gisette en Huub:
1 Marco Benlolo, geboren op vrijdag 20 mei 1988. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1.
1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1 Marco Benlolo is geboren op vrijdag 20 mei 1988, zoon van Huub Nn en Gisette Iraima Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3). Marco begon een relatie met Lisa Nn.
1.1.1.1.2.11.5.1.7 Agnes Linda Johanita Westmaas is geboren op zondag 25 juni 1933 in Curacao Ned Antillen, dochter van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Agnes is overleden op vrijdag 10 februari 2017 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Agnes trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30 juni 1954 in Curacao Ned Antillen met Hector Edgar Tomas Gressmann. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 24 april 1958 in Curacao Ned Antillen. Hector is geboren in Curacao Ned Antillen.
Kinderen van Agnes en Hector:
1 Benito Antonio Gressmann [1.1.1.1.2.11.5.1.7.1], geboren op vrijdag 7 januari 1955 in Curacao Ned Antillen.
2 Lisvia Altagracia Gressmann [1.1.1.1.2.11.5.1.7.2], geboren op zaterdag 21 januari 1956 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.8 Rudy Philip Westmaas is geboren op vrijdag 30 augustus 1935 in Curacao Ned Antillen, zoon van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Rudy is overleden op vrijdag 28 augustus 2009 in Assen, 73 jaar oud. Rudy:
(1) trouwde met Lucille (Sila) Muzo. Sila is geboren op zondag 26 augustus 1945.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 11 september 1962 in Curacao Ned Antillen met Leony Elaine (Leoni) Hu-a-ng, 16 jaar oud. Leoni is geboren op dinsdag 9 oktober 1945 in Curacao Ned Antillen. Leoni is overleden op dinsdag 17 februari 1987 in Groningen, 41 jaar oud.
Kinderen van Rudy en Sila:
1 Natasha Desiree Westmaas, geboren op maandag 29 maart 1971 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.
2 Rudi Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.5], geboren in 1973.
3 Stephen Westmaas, geboren op zaterdag 3 augustus 1974 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.8.6.
Kinderen van Rudy en Leoni:
4 Michel Philip (Mike) Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.1], geboren op vrijdag 5 juli 1963 in Curacao Ned Antillen.
5 Monique Elaine Caline Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.2], geboren op woensdag 30 augustus 1967 in Curacao Ned Antillen.
6 Elton Rudolf Westmaas, geboren op vrijdag 31 januari 1969 in Willemstad Ned.Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.8.3.
7 Sandro Carlos Alberto Westmaas, geboren op donderdag 10 september 1981 in Hoogezand Sappemeer. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.8.7.
1.1.1.1.2.11.5.1.8.3 Elton Rudolf Westmaas is geboren op vrijdag 31 januari 1969 in Willemstad Ned.Antillen, zoon van Rudy Philip Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.8) en Leony Elaine (Leoni) Hu-a-ng. Elton trouwde met Nn.
1.1.1.1.2.11.5.1.8.4 Natasha Desiree Westmaas is geboren op maandag 29 maart 1971 in Amsterdam, dochter van Rudy Philip Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.8) en Lucille (Sila) Muzo. Natasha:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op maandag 24 juni 1996 in St Lucie Florida USA met Marc A Comvalius.
(2) ging samenwonen, minstens 36 jaar oud, na 2007 met Nn.
(3) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 12 december 2014 in Aruba met Guno Ramazan, 44 jaar oud. Guno is geboren op maandag 26 januari 1970.
Kinderen van Natasha en Marc:
1 Marsha Lopez [1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.1], geboren op vrijdag 15 november 1996 in Santa Crus Aruba.
2 Zowie Comvalius, geboren op donderdag 1 oktober 1998. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2.
3 Phoebe Comvalius [1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.3], geboren op woensdag 27 februari 2002.
4 Sifra Comvalius [1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.4], geboren op vrijdag 17 juni 2005.
Kinderen van Natasha en Nn:
5 Josia J Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.5], geboren op zondag 19 oktober 2008 in Amsterdam.
6 Gilliano Nn [1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.6], geboren op woensdag 6 oktober 2010 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2 Zowie Comvalius is geboren op donderdag 1 oktober 1998, dochter van Marc A Comvalius en Natasha Desiree Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4). Zowie ging samenwonen met Nn.
Kind van Zowie en Nn:
1 Nn Comvalius [1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2.1], geboren op zondag 30 oktober 2016.
1.1.1.1.2.11.5.1.8.6 Stephen Westmaas is geboren op zaterdag 3 augustus 1974 in Curacao Ned Antillen, zoon van Rudy Philip Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.8) en Lucille (Sila) Muzo. Stephen is overleden. Stephen trouwde met Jeanine Schorea. Jeanine is geboren op woensdag 31 maart 1976.
Kinderen van Stephen en Jeanine:
1 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.6.1].
2 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.6.2].
1.1.1.1.2.11.5.1.8.7 Sandro Carlos Alberto Westmaas is geboren op donderdag 10 september 1981 in Hoogezand Sappemeer, zoon van Rudy Philip Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.8) en Leony Elaine (Leoni) Hu-a-ng. Sandro begon een relatie met Mariska Verhagen.
Kinderen van Sandro en Mariska:
1 Silvano Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.7.1], geboren op dinsdag 1 april 2008.
2 Luigi Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.7.2], geboren op vrijdag 17 december 2010 in Oud Alblas.
3 Djeaven Givandro Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.8.7.3], geboren op vrijdag 6 december 2013.
1.1.1.1.2.11.5.1.9 Benito (Ben) Westmaas is geboren op vrijdag 13 januari 1939 in Paramaribo Suriname, zoon van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster.
Notitie bij Ben: salesman Isings Agencies NV
Ben trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 23 december 1967 met Lucille Nn, 22 jaar oud. Lucille is geboren op zondag 26 augustus 1945.
Kind van Ben en Lucille:
1 Burton Westmaas, geboren op woensdag 17 juli 1968 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.
1.1.1.1.2.11.5.1.9.1 Burton Westmaas is geboren op woensdag 17 juli 1968 in Curacao Ned Antillen, zoon van Benito (Ben) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.9) en Lucille Nn. Burton trouwde met Anouk van Baars. Anouk is geboren op zondag 17 maart 1968 in Curacao Ned Antillen, dochter van Leo van Baars en Eglé Nn.
Kinderen van Burton en Anouk:
1 Deena Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.1], geboren op donderdag 30 september 1993 in Willemstad Ned.Antillen.
2 Brandon Bryan Joshua Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.2], geboren op dinsdag 27 juni 1995 in Curacao Ned Antillen.
3 Aden Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.3], geboren op dinsdag 30 september 1997 in Willemstad Ned.Antillen.
4 Zeno Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.4], geboren op maandag 22 februari 1999 in Willemstad Ned.Antillen.
5 Zarah Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.5], geboren op donderdag 12 november 2009 in Willemstad Ned.Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.10 Roy Westmaas is geboren op dinsdag 5 augustus 1947 in Curacao Ned Antillen, zoon van Emile Franqois Reginald Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1) en Cornelia Charlotte Franqoise Kerster. Roy is overleden op woensdag 25 mei 2022 in Hoogezand-Sappemeer (midden Groningen), 74 jaar oud. Roy trouwde, 30 jaar oud, op maandag 12 december 1977 in Curacao Ned Antillen met Nila Tencencia Jaqueline Michel, 24 jaar oud. Nila is geboren op zondag 27 september 1953 in Curacao Ned Antillen. Nila is overleden op donderdag 11 januari 2018 in Groningen, 64 jaar oud.
Kinderen van Roy en Nila:
1 Suhail Westmaas, geboren op vrijdag 27 oktober 1978 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.1.10.1.
2 Ashanti Marie-Soleil Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.10.2], geboren op zaterdag 4 mei 1985 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.1.10.1 Suhail Westmaas is geboren op vrijdag 27 oktober 1978 in Curacao Ned Antillen, dochter van Roy Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.1.10) en Nila Tencencia Jaqueline Michel. Suhail begon een relatie met Nn.
Kinderen van Suhail en Nn:
1 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.10.1.1], geboren in 2006 in Hoogezand.
2 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.1.10.1.2], geboren in september 2009 in Hoogezand.
1.1.1.1.2.11.5.2 Johan Julius Westmaas is geboren op woensdag 11 december 1901 in Paramaribo Suriname, zoon van Jacobus Johannes (Johan) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5) en Carolina Ermelina Kort. Johan is overleden.
gewoond hebbende Rodastraat 12 paramaribo
Johan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15 maart 1925 in Suriname met Dorethea Deorathi Panoo, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 30 mei 1925 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Dorethea: Zoon
Johan Julius Kort
geboren 11-12-1901 te Koningstraat F 513
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Jacobus Johannes Westmaas en Carolina Emelina Kort in het district Beneden Commewijne den 04-01-1911, is Johan Julius, in tegenstaande akte genoemd, als hun kind erkend.


HUWELIJKSREGISTER 1934 STAD
Bron: Burgerlijke standregisterSoort registratie: Huwelijksakte(Akte)datum: 21-04-1934Plaats: Stad Willemstad
Bijzonderheden:
Ondertrouwdatum 1934-03-22

Jacobus Johannes Westmaas (Planter)
Moeder van de bruidegom
Carolina Ermelina Kort (Geen)
Bruidegom
Johan Julius Westmaas (Klerk)
leeftijd 32 jaar, wonende te Paramaribo
Diversen: Weduwnaar Dorothea Deorathi

Bruid
Hilda Maria Daal (Geen)
leeftijd 20 jaar, wonende te Curaçao
Vader van de bruid
Willem Hendrik Daal
leeftijd ovl
Moeder van de bruid
Alice Baare (Waschvrouw)
Getuige
Atilano Willem van der Linde (Kastelein)
leeftijd 43 jaar
Emile Francois Reginald Westmaas (IJzerwerker)
leeftijd 35 jaar


Getuige
Atilano Willem van der Linde (Kastelein)
leeftijd 43 jaar
Emile Francois Reginald Westmaas (IJzerwerker)
leeftijd 35 jaar
Dorethea is geboren in 1904 in Suriname. Dorethea is overleden op dinsdag 15 januari 1929 in Paramaribo Suriname, 24 of 25 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 21 april 1934 in Curacao Ned Antillen met Hilda Maria van Daal, 20 jaar oud. Hilda is geboren op vrijdag 3 oktober 1913 in Paramaribo Suriname, dochter van Willem Hendrik van Daal en Alice Baare. Hilda is overleden.
Kinderen van Johan en Dorethea:
1 Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas, geboren op vrijdag 10 april 1925 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.
2 Ilse Florence Westmaas, geboren op donderdag 4 november 1926 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.2.
1.1.1.1.2.11.5.2.1 Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas is geboren op vrijdag 10 april 1925 in Paramaribo Suriname, dochter van Johan Julius Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2) en Dorethea Deorathi Panoo. Mabel is overleden op zaterdag 11 mei 2013 in Amsterdam, 88 jaar oud.
woonde te paramaribo Gemenelandsweg 97b
Mabel:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 27 juni 1945 in Paramaribo Suriname met Willem Richinel van Aerde, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 10 oktober 1951 in Paramaribo Suriname. Willem is geboren op zondag 27 november 1921 in district beneden COMMEWIJNE Suriname. Willem is overleden op donderdag 7 november 1991 in Paramaribo Suriname, 69 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 14 april 1965 in Paramaribo Suriname met Arnold Alloijsius Menckeberg, 50 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 13 december 1983 in ’s-Gravenhage. Arnold is geboren op woensdag 10 juni 1914 in district beneden COMMEWIJNE Suriname. Arnold is overleden in 1991, 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Mabel en Willem:
1 Mildred Rinette van Aerde, geboren op dinsdag 10 april 1945 in Zorg en Hoop Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.
2 Lita van Aerde, geboren op vrijdag 7 november 1947 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.
3 willem Henry Arthur van Aerde, geboren op woensdag 6 oktober 1948 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.3.
4 Nn van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.2.1.4], geboren op maandag 7 november 1949.
5 Julius Glenn van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.2.1.5], geboren op vrijdag 6 juni 1952 in Paramaribo Suriname. Julius is overleden op zondag 24 juni 2012 in ’s-Hertogenbosch, 60 jaar oud.
Kinderen van Mabel en Arnold:
6 Cynthia Elisabeth Menckeberg, geboren op woensdag 3 maart 1954 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.
7 Erwin Richardo Menckeberg, geboren op zaterdag 25 juni 1955 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7.
8 Lucia Eleonoor Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.8], geboren op woensdag 19 september 1956 in Paramaribo Suriname.
9 Hellen Lydia Menckeberg, geboren op donderdag 12 februari 1959 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.9.
10 Hesdey Aloysius Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.10], geboren op donderdag 14 april 1960 in Paramaribo Suriname. Hesdey is overleden in 2009 in Amsterdam, 47 of 48 jaar oud. Hesdey bleef ongehuwd.
11 Guno Vincetius Menckeberg, geboren op zondag 26 augustus 1962 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.11.
12 Alfons Romeo Menckeberg, geboren op zondag 27 oktober 1963 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12.
13 Robby Edgar Menckeberg, geboren op zaterdag 27 augustus 1966 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.13.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.1 Mildred Rinette van Aerde is geboren op dinsdag 10 april 1945 in Zorg en Hoop Paramaribo Suriname, dochter van Willem Richinel van Aerde en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Mildred:
(1) trouwde met Henny Liu.
Notitie bij het huwelijk van Mildred en Henny: kinderen namen de moeders naam aan
(2) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1969 met Hendrik Jozef Chin, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 24 mei 1946 in Maromijne Suriname. Hendrik is overleden op vrijdag 1 oktober 2021 in Paramaribo Suriname, 75 jaar oud.
Kind van Mildred en Henny:
1 Debrah Bianca van Aerde, geboren op zaterdag 22 januari 1966. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1.
Kinderen van Mildred en Hendrik:
2 Rachel Denise Chin, geboren op zondag 31 mei 1970. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2.
3 Jennifer Virginia Chin [1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.3], geboren op vrijdag 21 april 1972.
4 Antoine Berol Chin, geboren op vrijdag 16 april 1976 in Alkmaar. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1 Debrah Bianca van Aerde is geboren op zaterdag 22 januari 1966, dochter van Henny Liu en Mildred Rinette van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1). Debrah:
(1) trouwde met Irving Jaffry Andres Leonara. Irving is geboren in 1965. Irving is overleden op zondag 6 september 1992, 26 of 27 jaar oud.
(2) trouwde met Rick Karwafodi.
Kind van Debrah en Irving:
1 Donovan Irving Geoffrey van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1.1], geboren op zaterdag 21 januari 1989 in Nederland.
Kind van Debrah en Rick:
2 Valerie Abigail Debrah Njoek Tjien Karwafodi [1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1.2], geboren op donderdag 16 mei 2002 in Almere.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2 Rachel Denise Chin is geboren op zondag 31 mei 1970, dochter van Hendrik Jozef Chin en Mildred Rinette van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1). Rachel trouwde met Mark Bosschert.
Kinderen van Rachel en Mark:
1 Sven Lucas Bosschert [1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2.1], geboren op woensdag 6 september 2000.
2 Justin Bosschert [1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2.2], geboren op vrijdag 23 februari 2007.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4 Antoine Berol Chin is geboren op vrijdag 16 april 1976 in Alkmaar, zoon van Hendrik Jozef Chin en Mildred Rinette van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1). Antoine is overleden op vrijdag 12 november 2021 in Malta, 45 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 27 november 2021 in Waerdse Landen Heerhugowaard. Antoine:
(1) trouwde met Lucienne Nn. De scheiding werd uitgesproken vóór 2015.
Notitie bij het huwelijk van Antoine en Lucienne: huwelijk ontbonden
(2) trouwde met Angele Storage.
Kinderen van Antoine en Lucienne:
1 Jeremiah Chin [1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4.1], geboren op donderdag 30 maart 2000.
2 Chanselle Chin [1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4.2], geboren op zaterdag 4 augustus 2001.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.2 Lita van Aerde is geboren op vrijdag 7 november 1947 in Paramaribo Suriname, dochter van Willem Richinel van Aerde en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Lita trouwde met Erik Moesant.
Kinderen van Lita en Erik:
1 Gilbert Moesant. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1.
2 Haidy Moesant. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2.
3 Ruben Moesant [1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.3].
4 Wendy Moesant. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1 Gilbert Moesant, zoon van Erik Moesant en Lita van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2). Gilbert begon een relatie met Vera Nn.
Kinderen van Gilbert en Vera:
1 Jaela Moesant [1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1.1].
2 Jeselene Moesant [1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1.2].
1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2 Haidy Moesant, dochter van Erik Moesant en Lita van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2). Haidy begon een relatie met Nn.
Kind van Haidy en Nn:
1 Rachid Nn [1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2.1].
1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4 Wendy Moesant, dochter van Erik Moesant en Lita van Aerde (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2). Wendy begon een relatie met Nn.
Kinderen van Wendy en Nn:
1 Cenilo Nn [1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4.1].
2 Danilo Nn [1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4.2].
3 Furgil Nn [1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4.3].
1.1.1.1.2.11.5.2.1.3 willem Henry Arthur van Aerde is geboren op woensdag 6 oktober 1948 in Paramaribo Suriname, zoon van Willem Richinel van Aerde en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). willem trouwde met Brigitte Duiker.
Kinderen van willem en Brigitte:
1 Anshell van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.2.1.3.1].
2 Sharon van Aerde [1.1.1.1.2.11.5.2.1.3.2], geboren op maandag 29 september 1980.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.6 Cynthia Elisabeth Menckeberg is geboren op woensdag 3 maart 1954 in Paramaribo Suriname, dochter van Arnold Alloijsius Menckeberg en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Cynthia:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1975 met Andre Soetimin Dalloesingh. Het huwelijk werd ontbonden in 2009.
(2) trouwde, 55 jaar oud, in maart 2010 met Eddy Robles.
Kinderen van Cynthia en Andre:
1 Gioom Angelino Dalloesingh, geboren op maandag 21 maart 1977. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1.
2 Mary Lou Ratna-dewi Cynthia Dalloesingh, geboren op vrijdag 31 augustus 1979. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.2.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1 Gioom Angelino Dalloesingh is geboren op maandag 21 maart 1977, zoon van Andre Soetimin Dalloesingh en Cynthia Elisabeth Menckeberg (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6). Gioom begon een relatie met Kadiza Nn.
Kinderen van Gioom en Kadiza:
1 Jenerailly Dalloesingh [1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1.1], geboren op vrijdag 4 augustus 2000.
2 Shane Dalloesingh [1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1.2], geboren in 2009.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.2 Mary Lou Ratna-dewi Cynthia Dalloesingh is geboren op vrijdag 31 augustus 1979, dochter van Andre Soetimin Dalloesingh en Cynthia Elisabeth Menckeberg (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6). Mary trouwde, 29 jaar oud, op zondag 30 augustus 2009 met Jan Wijngaard.
Kind van Mary en Jan:
1 Safatino Wijngaard [1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.2.1], geboren op vrijdag 7 oktober 2005.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.7 Erwin Richardo Menckeberg is geboren op zaterdag 25 juni 1955 in Paramaribo Suriname, zoon van Arnold Alloijsius Menckeberg en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Erwin begon een relatie met Sylvia Maas.
Kinderen van Erwin en Sylvia:
1 Danitza Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.7.1].
2 Louella Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.7.2].
3 Myron Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.7.3].
1.1.1.1.2.11.5.2.1.9 Hellen Lydia Menckeberg is geboren op donderdag 12 februari 1959 in Paramaribo Suriname, dochter van Arnold Alloijsius Menckeberg en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Hellen is overleden. Hellen begon een relatie met Nn.
Kind van Hellen en Nn:
1 Jurmy Nn [1.1.1.1.2.11.5.2.1.9.1], geboren op maandag 25 november 1985.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.11 Guno Vincetius Menckeberg is geboren op zondag 26 augustus 1962 in Paramaribo Suriname, zoon van Arnold Alloijsius Menckeberg en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Guno begon een relatie met Annette Sadhoe.
Kinderen van Guno en Annette:
1 Jarson Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.11.1].
2 Jenneviëv Shazmila Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.11.2], geboren in 1986.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.12 Alfons Romeo Menckeberg is geboren op zondag 27 oktober 1963 in Paramaribo Suriname, zoon van Arnold Alloijsius Menckeberg en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Alfons trouwde, 23 jaar oud, op maandag 27 oktober 1986 met Margareta M (Marga) Kalse. Marga begon eerder een relatie met Nn van der Velden.
Kinderen van Alfons en Marga:
1 Priscilla Jhakira Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.12.1], geboren in 1986.
2 Latoya Priscilla Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.12.2], geboren in 1987.
3 Alfons Romeo Menckeberg [1.1.1.1.2.11.5.2.1.12.3], geboren op zaterdag 5 mei 1990.
1.1.1.1.2.11.5.2.1.13 Robby Edgar Menckeberg is geboren op zaterdag 27 augustus 1966 in Paramaribo Suriname, zoon van Arnold Alloijsius Menckeberg en Aimable Sophia Caroline (Mabel) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.1). Robby ging samenwonen met Nel Nn.
1.1.1.1.2.11.5.2.2 Ilse Florence Westmaas is geboren op donderdag 4 november 1926 in Paramaribo Suriname, dochter van Johan Julius Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2) en Dorethea Deorathi Panoo. Ilse is overleden op donderdag 3 oktober 1968 in Paramaribo Suriname, 41 jaar oud. Ilse:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1947 in Willemstad Ned.Antillen met Eddy F. Kent.
Notitie bij het huwelijk van Ilse en Eddy: verloofd 30-01- 1946 met eddy kent
(2) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 september 1953 in Paramaribo Suriname met Eugene Joen Soi Jong A Pin, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ilse en Eugene: verloofden op 30-01-1946
Eugene is geboren op dinsdag 8 september 1925 in Paramaribo Suriname, zoon van A Pin Jong A Pin en Henriëtta Jacoba van Trigt. Eugene is overleden op dinsdag 13 januari 2004 in Paramaribo Suriname, 78 jaar oud.
Kinderen van Ilse en Eugene:
1 Josta Jong A Pin, geboren op zaterdag 31 oktober 1953 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1.
2 Nn Jong A Pin [1.1.1.1.2.11.5.2.2.2], geboren op donderdag 18 november 1954 in Paramaribo Suriname.
3 Marijke Jong A Pin, geboren op maandag 14 mei 1956 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.2.3.
4 Hillie Jong A Pin, geboren op woensdag 8 oktober 1958. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.2.4.
5 Sascha Jong A Pin, geboren op zaterdag 14 januari 1961. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.2.5.
6 Maikel Jerry Jong A Pin, geboren op zondag 16 september 1962. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.2.2.6.
7 Ligia Rosita Jong A Pin [1.1.1.1.2.11.5.2.2.7], geboren op vrijdag 13 september 1963.
1.1.1.1.2.11.5.2.2.1 Josta Jong A Pin is geboren op zaterdag 31 oktober 1953 in Paramaribo Suriname, dochter van Eugene Joen Soi Jong A Pin en Ilse Florence Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.2). Josta trouwde met Eddy Hausini. Eddy is geboren in 1952, zoon van Nn Tjap Tjong en Corrie Hausini. Eddy is overleden op donderdag 29 oktober 2015 in Nieuwerkerk aan den ijssel, 62 of 63 jaar oud.
Kinderen van Josta en Eddy:
1 Jermain Hausini [1.1.1.1.2.11.5.2.2.1.1].
2 Naldo Hausini [1.1.1.1.2.11.5.2.2.1.2].
3 May lin Hausini [1.1.1.1.2.11.5.2.2.1.3], geboren in 1979. May is overleden op dinsdag 20 december 2016 in Rotterdam, 36 of 37 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 3 januari 2017 in Rotterdam Hofwijk.
1.1.1.1.2.11.5.2.2.3 Marijke Jong A Pin is geboren op maandag 14 mei 1956 in Paramaribo Suriname, dochter van Eugene Joen Soi Jong A Pin en Ilse Florence Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.2). Marijke begon een relatie met Nn.
1.1.1.1.2.11.5.2.2.4 Hillie Jong A Pin is geboren op woensdag 8 oktober 1958, dochter van Eugene Joen Soi Jong A Pin en Ilse Florence Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.2). Hillie ging samenwonen met Henry Hoever.
1.1.1.1.2.11.5.2.2.5 Sascha Jong A Pin is geboren op zaterdag 14 januari 1961, dochter van Eugene Joen Soi Jong A Pin en Ilse Florence Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.2). Sascha ging samenwonen met Max Veux.
1.1.1.1.2.11.5.2.2.6 Maikel Jerry Jong A Pin is geboren op zondag 16 september 1962, dochter van Eugene Joen Soi Jong A Pin en Ilse Florence Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.2.2). Maikel trouwde met Nn Tjokropawiro.
1.1.1.1.2.11.5.3 Edwin Henrij Westmaas is geboren op woensdag 12 augustus 1903 in ben. Saramacca Suriname, zoon van Jacobus Johannes (Johan) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5) en Carolina Ermelina Kort. Edwin is overleden op woensdag 1 augustus 1928 in Paramaribo Suriname, 24 jaar oud.
woonde te paramaribo verlengde hoogestraat 44a
Edwin begon een relatie met Nn.
Kind van Edwin en Nn:
1 Florence Elsie Westmaas, geboren op vrijdag 10 maart 1922. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.3.1.
1.1.1.1.2.11.5.3.1 Florence Elsie Westmaas is geboren op vrijdag 10 maart 1922, dochter van Edwin Henrij Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.3) en Nn. Florence is overleden in 2008, 85 of 86 jaar oud. Florence trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 28 november 1942 in Georgetown Britisch Guiana met George Eric Burnham, 28 jaar oud. George is geboren op woensdag 29 juli 1914 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van John.w Burnham en Nee Young. George is overleden op maandag 23 februari 1948, 33 jaar oud.
Beroep:
technical assistent britisch guiana museum
Kind van Florence en George:
1 Heather Burnham, geboren op dinsdag 12 december 1944 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.
Kind van Florence uit onbekende relatie:
2 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.3.1.2], geboren op woensdag 22 oktober 1947 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.5.3.1.1 Heather Burnham is geboren op dinsdag 12 december 1944 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van George Eric Burnham en Florence Elsie Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.3.1). Heather:
(1) begon een relatie met NN.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1982 met Steve Waldron.
Kinderen van Heather en NN:
1 Justin Westmaas, geboren op dinsdag 31 december 1974. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1.
2 Andre Westmaas [1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.2], geboren op zaterdag 27 november 1976.
Kind van Heather en Steve:
3 André Waldron [1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.3], geboren op zaterdag 24 november 1984.
1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1 Justin Westmaas is geboren op dinsdag 31 december 1974, zoon van NN en Heather Burnham (zie 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1). Justin begon een relatie met Donna Marie Nn.
1.1.1.1.2.11.5.4 louise Mariana (Wiesje) Westmaas is geboren op zaterdag 17 november 1906 in Paramaribo Suriname, dochter van Jacobus Johannes (Johan) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5) en Carolina Ermelina Kort. Wiesje is overleden op maandag 26 november 2001 in Willemstad Curacao Ned Antillen, 95 jaar oud. Wiesje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 juni 1929 in Paramaribo Suriname met George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wiesje en Louis: Dochter
Louise Mariana Kort
geboren 19-11-1906 te Maagdenstraat C 158
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de volrekking van het huwelijk van Jacobus Johannes Westmaas en Carolina Emelina Kort in het district Beneden-Commewijne den 04-01-1911, is Louise Mariana, in tegenstaande akte genoemd, als hun kind erkend
Louis is geboren op woensdag 20 juni 1906 in Groningen Suriname, zoon van Jaques cornelis Wong Loi Sing en Louise Johanna Margaretha Lie-A-Tjam. Louis is overleden op zaterdag 24 december 1977 in Groningen Suriname, 71 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 29 december 1977 in Groningen Suriname.
Notitie bij Louis: Sing is de tweede naam zoals bij de Siks India gebruikelijk is
Kinderen van Wiesje en Louis:
1 Stanley L (Stanley) Wong Loi Sing, geboren op dinsdag 8 juli 1930 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.1.
2 Ivan A Wong Loi Sing, geboren op dinsdag 22 december 1931 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.2.
3 Erwin Humphrey Wong Loi Sing, geboren op vrijdag 24 november 1933. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.3.
4 Edme G Wong Loi Sing, geboren op zaterdag 8 februari 1936. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.4.
5 Ronald Edward Wong Loi Sing [1.1.1.1.2.11.5.4.5], geboren op maandag 4 april 1938 in Curacao Ned Antillen. Ronald is overleden op zaterdag 17 juli 1954 in Curacao Ned Antillen, 16 jaar oud.
6 Etley Roy Wong Loi Sing, geboren op zondag 26 mei 1940. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.6.
7 Hellen Willy Wong Loi Sing, geboren op zondag 9 augustus 1942 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.7.
8 Franklin Harold Wong Loi Sing, geboren op zondag 18 november 1945. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.8.
9 Muriël Louise Wong Loi Sing, geboren op vrijdag 11 juli 1947. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.9.
10 Ivey J Wong Loi Sing, geboren op zondag 26 december 1948 in Curacao Ned Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.5.4.10.
1.1.1.1.2.11.5.4.1 Stanley L (Stanley) Wong Loi Sing is geboren op dinsdag 8 juli 1930 in Paramaribo Suriname, zoon van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4). Stanley is overleden op maandag 4 oktober 2004 in Curacao Ned Antillen, 74 jaar oud.
Notitie bij Stanley: woont op curacao
Stanley trouwde met Irma Cornelia Chunderbal-singh. Irma is geboren op vrijdag 15 maart 1935. Irma is overleden op zaterdag 9 december 1995 in Nederland, 60 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 16 december 1995 in prot.begr.pl.Roodeweg Elsonerial Otrobanda Curacao.
1.1.1.1.2.11.5.4.2 Ivan A Wong Loi Sing is geboren op dinsdag 22 december 1931 in Curacao Ned Antillen, zoon van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4). Ivan is overleden.
Notitie bij Ivan: woont op curacao
Ivan trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1958 in Paramaribo Suriname met Cornellie Agnes Leckie, 23 jaar oud. Cornellie is geboren op donderdag 7 maart 1935 in Paramaribo Suriname, dochter van René Francois Leckie en Johanna Maria Tjon-A-Tjoeng. Cornellie is overleden op maandag 29 januari 2001 in Nederland, 65 jaar oud. Zij is gecremeerd in december 2001 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Cornellie: as verstrooid op zee
1.1.1.1.2.11.5.4.3 Erwin Humphrey Wong Loi Sing is geboren op vrijdag 24 november 1933, zoon van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4).
Notitie bij Erwin: woont op curacao
Erwin trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1960 met Julianita gracia Rondon, 28 of 29 jaar oud. Julianita is geboren op vrijdag 22 mei 1931.
1.1.1.1.2.11.5.4.4 Edme G Wong Loi Sing is geboren op zaterdag 8 februari 1936, dochter van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4).
Notitie bij Edme: woont op porto rico
Edme trouwde met Derry Kingsbury.
1.1.1.1.2.11.5.4.6 Etley Roy Wong Loi Sing is geboren op zondag 26 mei 1940, zoon van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4). Etley trouwde met Constance Marie Maas.
1.1.1.1.2.11.5.4.7 Hellen Willy Wong Loi Sing is geboren op zondag 9 augustus 1942 in Paramaribo Suriname, dochter van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4).
Notitie bij Hellen: woont op sint maarten
Hellen trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1965 met Maxime Carpremonte Larmonie. Maxime is een zoon van Johan Larmonie en Sylvia Albertha Alias. Maxime is overleden.
1.1.1.1.2.11.5.4.8 Franklin Harold Wong Loi Sing is geboren op zondag 18 november 1945, zoon van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4). Franklin:
(1) trouwde met Cindy Walintoekan.
(2) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1970 met Margaretha Cornelia Maria Mommers.
1.1.1.1.2.11.5.4.9 Muriël Louise Wong Loi Sing is geboren op vrijdag 11 juli 1947, dochter van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4).
Notitie bij Muriël: woont in Nederland
Muriël trouwde met Rob ter Haar.
1.1.1.1.2.11.5.4.10 Ivey J Wong Loi Sing is geboren op zondag 26 december 1948 in Curacao Ned Antillen, dochter van George Ludwig (Louis) Wong Loi Sing en louise Mariana (Wiesje) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.5.4).
Notitie bij Ivey: woont op Aruba
Ivey:
(1) trouwde met Nn de Miranda.
(2) trouwde met Loyd Best.
1.1.1.1.2.11.6 Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas is geboren op zaterdag 18 oktober 1873 in Paramaribo Suriname, dochter van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Augusta is overleden op zaterdag 28 december 1935 in Paramaribo Suriname, 62 jaar oud. Augusta trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 27 december 1916 in Paramaribo Suriname met Johannes Cornelis Oosterlen, 46 of 47 jaar oud, nadat zij op zondag 17 december 1916 in Paramaribo Suriname in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Augusta en Johannes: Bijzonderheden: December 1916: huwelijksaankondiging van Johannes Cornelis Oosterlen, gescheiden echtenoot van wijlen Elisabeth Albertina Roepel, en Augusta Georgeana Westmaas. (De Surinamer, 17-12-1916) Augusta Georgeana Westmaas, weduwe van Johannes Cornelis Oosterlen, is overleden op 28-12-1935, 62 jaar oud. (De West, nieuwsblad uit en voor Suriname, 06-01-1936).
was hervormd

Dochter
Augusta Georgeana Buitenwijk
geboren 18-10-1873 te Wagenwegstraat B 159
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Francois Hendrik Westmaas en Nanette Buitenwijk op den 28-02-1883 in het district Beneden Saramacca is het in deze akte vermeld kind Augusta Georgeana gewettigd
Johannes is geboren in 1869 in Suriname, zoon van Johannes Cornelis Oosterlen. Johannes is overleden op zaterdag 22 februari 1919 in Suriname, 49 of 50 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Elisabeth Albertina Roepel (1866-1915).
Kinderen van Augusta en Johannes:
1 Emile Eugene (John) Westmaas, geboren op maandag 28 oktober 1895 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.1.
2 Emil W Westmaas, geboren op donderdag 28 oktober 1897 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.2.
3 Eugenia Westmaas, geboren op maandag 20 november 1899 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.
4 Leendert Theodoor Oosterlen, geboren op maandag 30 december 1901 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.4.
5 Willij Henri Oosterlen, geboren in juli 1904 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.6.
6 Hilda Francoise Oosterlen, geboren op maandag 11 juni 1906 in District beneden Suriname Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.7.
Kind van Augusta uit onbekende relatie:
7 Ellerie Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.5], geboren op maandag 29 juni 1903 in beneden Suriname. Ellerie is overleden op zondag 12 juli 1903 in beneden Suriname, 13 dagen oud.
Notitie bij Ellerie: geboren Hofstraat E 164
1.1.1.1.2.11.6.1 Emile Eugene (John) Westmaas is geboren op maandag 28 oktober 1895 in Paramaribo Suriname, zoon van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6). John is overleden in 1994 in Suriname, 98 of 99 jaar oud.
Notitie bij John: geboorte register parimaribo folio 882
John bleef kinderloos. John trouwde met Joosje Boerleider.
Notitie bij het huwelijk van John en Joosje: Zoon
Emile Eugene Westmaas
geboren 28-10-1895 te Timmermanstraat E 301 b
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: bij de akte van voltrekking van het huwelijk van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Westmaas te Paramaribo den 27-12-1916, is het in tegenstaande akte genoemd kind door Augusta Georgeana Westmaas als haar natuurlijk kind erkend
was rooms katholiek
Joosje is overleden.
1.1.1.1.2.11.6.2 Emil W Westmaas is geboren op donderdag 28 oktober 1897 in Paramaribo Suriname, zoon van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6). Emil is overleden op zondag 10 maart 1963 in ??, 65 jaar oud. Emil trouwde, 30 jaar oud, op zondag 29 april 1928 in Suriname met Hilde Minette de Capadose, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 april 1928 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 6 april 1928 in Suriname.
Notitie bij het huwelijk van Emil en Hilde: verloofde 23-08-1927 met Emil-W.Oosterlen-(WEstmaas)

woonde te paramaribo Jacobusrust 6a
vertrok op 15-03-1929 naar curacao
Hilde is geboren op maandag 14 november 1904 in Paramaribo Suriname, dochter van Lilian de Capadose. Hilde is overleden.
Kind van Emil en Hilde:
1 Rudolf de Capadose [1.1.1.1.2.11.6.2.1], geboren in 1925. Rudolf is overleden.
1.1.1.1.2.11.6.3 Eugenia Westmaas is geboren op maandag 20 november 1899 in Paramaribo Suriname, dochter van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6). Eugenia is overleden.
woonde te paramaribo Drambrandersgracht 45a
Eugenia begon een relatie met Nn.
Notitie bij de relatie van Eugenia en Nn: was rooms katholiek
Kinderen van Eugenia en Nn:
1 Lila Emmy Westmaas, geboren op woensdag 24 september 1924 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.1.
2 Joël Westmaas, geboren op vrijdag 21 mei 1926 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.
3 Renee Westmaas, geboren omstreeks 1928 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.3.
1.1.1.1.2.11.6.3.1 Lila Emmy Westmaas is geboren op woensdag 24 september 1924 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn en Eugenia Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3). Lila is overleden op donderdag 27 maart 2008 in Paramaribo Suriname, 83 jaar oud.
Notitie bij Lila: zij had 19 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen.
woonde te paramaribo drambrandersgracht 42AB
Lila:
(1) trouwde met Alex Hasselbaink.
(2) begon een relatie met Nn.
Kind van Lila en Alex:
1 Shirley Hasselbaink [1.1.1.1.2.11.6.3.1.1].
Kinderen van Lila en Nn:
2 Joellita Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.1.2], geboren in Paramaribo Suriname.
3 Maike Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.1.3], geboren in Paramaribo Suriname.
4 Marlene Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.1.4], geboren in Paramaribo Suriname.
5 Mildred Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.1.5], geboren in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.6.3.2 Joël Westmaas is geboren op vrijdag 21 mei 1926 in Suriname, zoon van Nn en Eugenia Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3). Joël is overleden op dinsdag 8 januari 2019 in Amsterdam, 92 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 16 januari 2019 in Begr.pl.de nieuwe Ooster Amsterdam.
gewoond hebbend Tuberoosstraat 42 paramaribo
Joël:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 24 november 1948 in Paramaribo Suriname met Virginiana Albertina (Tine) Biervliet, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 11 februari 1976 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij het huwelijk van Joël en Tine: Nam kapperszaak over van wed.Hombergen 17-11-1947 te paramaribo
Tine is geboren op vrijdag 8 oktober 1926 in Suriname, dochter van Walther Charles Hendrik Biervliet en Anna Mijntje Albertina Olmberg. Tine is overleden op zondag 26 maart 2006 in Amsterdam, 79 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op maandag 26 januari 1981 in Waddinxveen met Jacquelina Carolina van Ommeren, 51 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 24 juni 2005 in Waddinxveen. Jacquelina is geboren op zondag 24 februari 1929 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Joël en Tine:
1 John Joël Westmaas, geboren op maandag 20 december 1943 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.
2 Ronald Albert (Andy) Westmaas, geboren op woensdag 2 mei 1945 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.
3 Frank Robert Westmaas, geboren op dinsdag 17 februari 1948 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.
4 Lesley Charles Westmaas, geboren op woensdag 18 juli 1951 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.
5 Ronny Ferdy Westmaas, geboren op dinsdag 9 juni 1953 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.
6 Evert Rolando Westmaas, geboren op woensdag 11 mei 1955 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.
7 Dennis Cecil Westmaas, geboren op zondag 22 september 1957 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.
8 Ingrid Virginia Eugenia Alice Westmaas, geboren op zaterdag 23 januari 1960 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.9.
9 Edmund George Westmaas, geboren op woensdag 6 december 1961 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.10.
10 Merian Joël Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.11], geboren op vrijdag 18 januari 1963 in Paramaribo Suriname.
11 Paul Sonny Westmaas, geboren op maandag 25 februari 1963 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.12.
Kinderen van Joël en Jacquelina:
12 Ricardo Westmaas, geboren op dinsdag 8 december 1959 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.
13 Steven Joël Westmaas, geboren op maandag 12 april 1965 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.1 John Joël Westmaas is geboren op maandag 20 december 1943 in Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. John trouwde met Helga Constancia Carmenlita Tjoeng Fa-lin. Helga is geboren op zondag 20 mei 1945 in Paramaribo Suriname, dochter van Daisy Clara Sophia Tjoeng Fa-lin.
Kinderen van John en Helga:
1 Jeffery Milton Westmaas, geboren in 1965. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1.
2 Karin Claudette Westmaas, geboren op woensdag 23 november 1966. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1 Jeffery Milton Westmaas is geboren in 1965, zoon van John Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1) en Helga Constancia Carmenlita Tjoeng Fa-lin. Jeffery trouwde met Nn.
Kind van Jeffery en Nn:
1 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1.1].
1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2 Karin Claudette Westmaas is geboren op woensdag 23 november 1966, dochter van John Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1) en Helga Constancia Carmenlita Tjoeng Fa-lin. Karin trouwde met M Etnel.
Kinderen van Karin en M:
1 Craig Etnel [1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2.1], geboren op woensdag 9 januari 1991.
2 Guy Etnel [1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2.2], geboren op zondag 16 augustus 1992.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.2 Ronald Albert (Andy) Westmaas is geboren op woensdag 2 mei 1945 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Andy trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1967 met Cora van Eyck, 23 of 24 jaar oud. Cora is geboren op zondag 10 oktober 1943 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Andy en Cora:
1 Marjorie Gracia Anna Westmaas, geboren op woensdag 7 augustus 1968 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1.
2 Astra Peggy Sherida Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.2], geboren op woensdag 16 december 1970 in Paramaribo Suriname.
3 Danielle Albertine Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.3], geboren op woensdag 22 januari 1975 in Paramaribo Suriname.
4 Jermain Ronald Cliften Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.4], geboren op donderdag 26 januari 1978 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1 Marjorie Gracia Anna Westmaas is geboren op woensdag 7 augustus 1968 in Paramaribo Suriname, dochter van Ronald Albert (Andy) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2) en Cora van Eyck. Marjorie trouwde met John norman Oldenstam. John is geboren in 1969.
Kinderen van Marjorie en John:
1 Nn Oldenstam [1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1.1].
2 Nn Oldenstam [1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1.2].
1.1.1.1.2.11.6.3.2.3 Frank Robert Westmaas is geboren op dinsdag 17 februari 1948 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Frank is overleden op vrijdag 7 december 1973 in Paramaribo Suriname, 25 jaar oud. Frank:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1967 in Paramaribo Suriname met Clea Lucia van Brussel, 21 jaar oud. Clea is geboren op woensdag 24 oktober 1945 in Paramaribo Suriname, dochter van Hendrik Anton Brussel en Francois Henriette Asmus. Clea is overleden op donderdag 26 juli 2007 in Rotterdam, 61 jaar oud. Zij is begraven in Zuiderpark Rotterdam.
Notitie bij Clea: kwam uit de verenigde staten van Amerika 11.11.1975 naar Nederland
geldigheid sinds 16-02-1999 Rotterdam
(2) begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1972 in Paramaribo Suriname met Djojowikromo.
Notitie bij de relatie van Frank en Djojowikromo: had tijdens huwelijk een buitenechtelijke relatie met djojowikromo
Kinderen van Frank en Clea:
1 Joel Mike (Joey) Westmaas, geboren op zaterdag 28 oktober 1967 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.
2 Diane Grace Westmaas, geboren op donderdag 23 december 1971 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2.
Kind van Frank en Djojowikromo:
3 Steven Frank Ramin (Wesje) Djojowikromo, geboren op zaterdag 22 juni 1974 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1 Joel Mike (Joey) Westmaas is geboren op zaterdag 28 oktober 1967 in Paramaribo Suriname, zoon van Frank Robert Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3) en Clea Lucia van Brussel. Joey trouwde met Truus Brijbag. Truus is geboren op vrijdag 16 december 1966.
Kinderen van Joey en Truus:
1 Joey Frank Robert Westmaas, geboren op donderdag 17 november 1988 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1.
2 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.2], geboren in 1993.
3 Brandon Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.3], geboren op dinsdag 27 juni 1995.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1 Joey Frank Robert Westmaas is geboren op donderdag 17 november 1988 in Rotterdam, zoon van Joel Mike (Joey) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1) en Truus Brijbag. Joey ging samenwonen met Nn.
Kinderen van Joey en Nn:
1 Alyssa Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1.1], geboren op donderdag 16 oktober 2014.
2 Jaysen Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1.2], geboren op maandag 9 november 2015.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2 Diane Grace Westmaas is geboren op donderdag 23 december 1971 in Paramaribo Suriname, dochter van Frank Robert Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3) en Clea Lucia van Brussel. Diane begon een relatie met Loyd Nn.
Kinderen van Diane en Loyd:
1 Rachel Clea Gina Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2.1], geboren op woensdag 21 oktober 1992 in Rotterdam.
2 Gianni Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2.2], geboren op vrijdag 14 april 2000 in Rotterdam.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3 Steven Frank Ramin (Wesje) Djojowikromo is geboren op zaterdag 22 juni 1974 in Suriname, zoon van Frank Robert Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3) en Djojowikromo. Wesje trouwde met Rosalie Maria Weermann.
Kinderen van Wesje en Rosalie:
1 Nn Djojowikromo [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3.1].
2 Dylano Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3.2].
1.1.1.1.2.11.6.3.2.4 Lesley Charles Westmaas is geboren op woensdag 18 juli 1951 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Lesley trouwde met Mildred Etnel. Mildred is geboren op zondag 12 april 1953 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Lesley en Mildred:
1 Clint Marchall Guillamo Westmaas, geboren op maandag 19 april 1976. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1.
2 Beverly-ann Margreth Westmaas, geboren op donderdag 3 augustus 1978. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1 Clint Marchall Guillamo Westmaas is geboren op maandag 19 april 1976, zoon van Lesley Charles Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4) en Mildred Etnel. Clint begon een relatie met Nn.
Kind van Clint en Nn:
1 Sabrina Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1.1], geboren op dinsdag 1 april 2008.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2 Beverly-ann Margreth Westmaas is geboren op donderdag 3 augustus 1978, dochter van Lesley Charles Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4) en Mildred Etnel. Beverly-ann trouwde met Dwigt Nn.
Kinderen van Beverly-ann en Dwigt:
1 Nn Nn [1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2.1].
2 Nn Nn [1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2.2].
1.1.1.1.2.11.6.3.2.5 Ronny Ferdy Westmaas is geboren op dinsdag 9 juni 1953 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Ronny:
(1) begon een relatie met Sandra Bouman.
(2) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1970 met Gladys Josta Stjeward, ongeveer 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1977 in Paramaribo Suriname. Gladys is geboren op woensdag 26 maart 1952 in Paramaribo Suriname, dochter van Stjeward en Iene van Eer.
(3) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1990 met Celia Santos.
Kind van Ronny en Sandra:
1 Saskia Mathilda Bouman [1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.3], geboren op vrijdag 2 oktober 1981 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Ronny en Gladys:
2 Stephen Franklin Westmaas, geboren op donderdag 23 december 1971 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1.
3 Nancy Inez Westmaas, geboren op maandag 17 november 1975 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.2.
Kinderen van Ronny en Celia:
4 Rhoninho (Rona) Westmaas, geboren op zondag 19 augustus 1990 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.4.
5 Whitney Suely Westmaas, geboren op donderdag 1 oktober 1992 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.5.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1 Stephen Franklin Westmaas is geboren op donderdag 23 december 1971 in Paramaribo Suriname, zoon van Ronny Ferdy Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5) en Gladys Josta Stjeward. Stephen is overleden op zaterdag 23 april 2011 in Conorie Suriname, 39 jaar oud.
Notitie bij Stephen: zanger treed regelmatig op in suriname en in nederland als wesje

is omgekomen bij auto ongeluk bij Conorie op weg voor optreden in Nickerie
Stephen begon een relatie met Sharisma Kingma. Sharisma is geboren in Nickerie Suriname.
Notitie bij Sharisma: woonde in concubinaat
Kinderen van Stephen en Sharisma:
1 Jaheim Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1.1], geboren op woensdag 21 mei 2008 in Paramaribo Suriname.
2 Stephania Kingma [1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1.2], geboren op dinsdag 15 november 2011 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.2 Nancy Inez Westmaas is geboren op maandag 17 november 1975 in Paramaribo Suriname, dochter van Ronny Ferdy Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5) en Gladys Josta Stjeward. Nancy trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 24 december 1994 met Gertrud.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.4 Rhoninho (Rona) Westmaas is geboren op zondag 19 augustus 1990 in Paramaribo Suriname, dochter van Ronny Ferdy Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5) en Celia Santos. Rona begon een relatie met Tamires Correia. Tamires is geboren in Brazilie.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.5 Whitney Suely Westmaas is geboren op donderdag 1 oktober 1992 in Paramaribo Suriname, dochter van Ronny Ferdy Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5) en Celia Santos. Whitney begon een relatie met Samuel Lobo. Samuel is geboren op dinsdag 15 oktober 1991 in Belem Paraguay.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.6 Evert Rolando Westmaas is geboren op woensdag 11 mei 1955 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Evert is overleden op zaterdag 24 oktober 2015 in Amsterdam, 60 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 30 oktober 2015 in Westgaarde Amsterdam. Evert trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1978 in Amsterdam met Juliette Heloise Esser, 27 jaar oud. Juliette is geboren op zaterdag 16 december 1950 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Evert en Juliette:
1 Winston Jerry Esser [1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.1], geboren in 1968.
2 Cedric jules Esser [1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.2], geboren in 1970.
3 Randy vincent Esser [1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.3], geboren in 1973.
4 Kevin Mitchell (Kevin) Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.4], geboren op maandag 11 mei 1987 in Amsterdam.
Notitie bij Kevin: speelt bij ajax 1 zaterdag.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.7 Dennis Cecil Westmaas is geboren op zondag 22 september 1957 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Dennis trouwde met Roscy Carmelita Dilrosun. Roscy is geboren op woensdag 16 april 1958.
Kinderen van Dennis en Roscy:
1 Robert Cecil Westmaas, geboren op maandag 7 april 1975. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1.
2 Giovanni Dennis Westmaas, geboren op vrijdag 10 februari 1978. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2.
3 Sabrina Westmaas, geboren op zaterdag 22 augustus 1987. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1 Robert Cecil Westmaas is geboren op maandag 7 april 1975, zoon van Dennis Cecil Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7) en Roscy Carmelita Dilrosun. Robert ging samenwonen met Chaquita Lafarque. Chaquita is geboren op zondag 23 februari 1975.
Kind van Robert en Chaquita:
1 Cheyenne Ilaya Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1.1], geboren op vrijdag 3 december 1999 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2 Giovanni Dennis Westmaas is geboren op vrijdag 10 februari 1978, zoon van Dennis Cecil Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7) en Roscy Carmelita Dilrosun. Giovanni ging samenwonen met Vanessa Donner. Vanessa is geboren op zondag 6 mei 1979.
Kind van Giovanni en Vanessa:
1 Chavelly Donner [1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2.1], geboren op zaterdag 12 februari 2000.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3 Sabrina Westmaas is geboren op zaterdag 22 augustus 1987, dochter van Dennis Cecil Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7) en Roscy Carmelita Dilrosun. Sabrina ging samenwonen met Giulio Dato. Giulio is geboren op maandag 4 januari 1988.
Kinderen van Sabrina en Giulio:
1 Lucianano Raffaello Dato [1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3.1], geboren op dinsdag 14 april 2009.
2 Aurora Gi-lushia Dato [1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3.2], geboren op zondag 21 oktober 2012.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.8 Ricardo Westmaas is geboren op dinsdag 8 december 1959 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Jacquelina Carolina van Ommeren. Ricardo trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 februari 1986 met Beatrix Paulina Wilhelmina Helsloot, 23 jaar oud. Beatrix is geboren op woensdag 3 oktober 1962, dochter van Helsloot.
Kinderen van Ricardo en Beatrix:
1 Cheryl Denise Westmaas, geboren op donderdag 2 juni 1988 in Waddinxveen. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1.
2 Esli Mitchel Westmaas, geboren op donderdag 4 april 1991 in Waddinxveen. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.2.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1 Cheryl Denise Westmaas is geboren op donderdag 2 juni 1988 in Waddinxveen, dochter van Ricardo Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8) en Beatrix Paulina Wilhelmina Helsloot. Cheryl ging een geregistreerd partnerschap aan met Marco Joon. Marco is geboren in Leiderdorp.
Kinderen van Cheryl en Marco:
1 Amy Melodie Joon [1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1.1], geboren op maandag 5 augustus 2019 in Alphen aan den Rijn.
2 Gwen kailey Joon [1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1.2], geboren op zondag 22 mei 2022.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.2 Esli Mitchel Westmaas is geboren op donderdag 4 april 1991 in Waddinxveen, zoon van Ricardo Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8) en Beatrix Paulina Wilhelmina Helsloot.
Notitie bij Esli: voetballer bij rohda 76 bodegraven
Esli ging samenwonen met Savannah Kakiay.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.9 Ingrid Virginia Eugenia Alice Westmaas is geboren op zaterdag 23 januari 1960 in Paramaribo Suriname, dochter van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Ingrid begon een relatie met Nn Biervliet.
Kinderen van Ingrid en Nn:
1 Crissie Cherish Biervliet [1.1.1.1.2.11.6.3.2.9.1], geboren op vrijdag 10 januari 1986.
Notitie bij de geboorte van Crissie: heet ook wel westmaas
2 Gerald Gary Biervliet [1.1.1.1.2.11.6.3.2.9.2], geboren op donderdag 28 juni 1990.
Notitie bij de geboorte van Gerald: heet ook welwestmaas
1.1.1.1.2.11.6.3.2.10 Edmund George Westmaas is geboren op woensdag 6 december 1961 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Edmund begon een relatie met Leendert van Dipten.
Notitie bij de relatie van Edmund en Leendert: afrikaanse vrouw
Kind van Edmund en Leendert:
1 Peggy Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.10.1], geboren op zaterdag 24 maart 1990 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.12 Paul Sonny Westmaas is geboren op maandag 25 februari 1963 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Virginiana Albertina (Tine) Biervliet. Paul is kinderloos. Paul trouwde met Sandra Nn.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.13 Steven Joël Westmaas is geboren op maandag 12 april 1965 in Paramaribo Suriname, zoon van Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2) en Jacquelina Carolina van Ommeren. Steven is overleden op donderdag 1 januari 2015 in Rotterdam, 49 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 9 januari 2015 in begr.pl.Crooswijk Rotterdam. Steven trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 14 oktober 1992 in Rotterdam met Fatna Lamrid, 41 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 13 november 2009 in Rotterdam. Fatna is geboren op woensdag 14 maart 1951 in Ouled Settout Marokko.
Kinderen van Steven en Fatna:
1 Jermaine Westmaas. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1.
2 Levaij Westmaas. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2.
3 Sheleasa Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.3].
4 Danisha Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.4].
1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1 Jermaine Westmaas, zoon van Steven Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13) en Fatna Lamrid. Jermaine trouwde met Nathalie Nn.
Kinderen van Jermaine en Nathalie:
1 Damian Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1.1].
2 Gabriël Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1.2].
3 Kaylee Westmaas [1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1.3], geboren in 1998.
1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2 Levaij Westmaas, dochter van Steven Joël Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13) en Fatna Lamrid. Levaij begon een relatie met Nn.
Kinderen van Levaij en Nn:
1 Devon Nn [1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2.1].
2 Nijla Nn [1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2.2].
1.1.1.1.2.11.6.3.3 Renee Westmaas is geboren omstreeks 1928 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn en Eugenia Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6.3). Renee is overleden op dinsdag 31 december 1957 in Paramaribo Suriname, ongeveer 29 jaar oud. Renee trouwde met Hendrik Zweden. Hendrik is geboren in Paramaribo Suriname. Hendrik is overleden in 1978 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Renee en Hendrik:
1 Diana Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.1], geboren in Paramaribo Suriname. Diana is overleden in 1962 in Paramaribo Suriname.
2 Gertruida Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.2]. Gertruida is overleden in Paramaribo Suriname.
3 Hellen Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.3], geboren in Paramaribo Suriname.
4 Henna Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.4], geboren in Paramaribo Suriname.
5 Imalda Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.5], geboren in Paramaribo Suriname.
6 Joyce Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.6], geboren in Paramaribo Suriname.
7 Lucia Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.7], geboren in Paramaribo Suriname.
8 Shirley Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.8], geboren in Paramaribo Suriname.
9 Yvonne Augusta Zweden [1.1.1.1.2.11.6.3.3.9], geboren op woensdag 6 oktober 1954 in Paramaribo Suriname. Yvonne is overleden op zondag 1 juli 2007 in Paramaribo Suriname, 52 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 11 juli 2007 in Hodie Mihi Cras Tibi Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.6.4 Leendert Theodoor Oosterlen is geboren op maandag 30 december 1901 in Suriname, zoon van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6). Leendert is overleden op vrijdag 28 november 1980 in Geldrop, 78 jaar oud. Leendert bleef kinderloos. Leendert trouwde met Louise Otteline Schiff.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Louise: Zoon
Leendert Theodoor Westmaas
geboren 30-12-1901 te Hofstraat E 165b
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Westmaas te Paramaribo den 27-12-1916, is het in tegenstaande akte genoemd kind als hun kind erkend.was rooms katholiek
1.1.1.1.2.11.6.6 Willij Henri Oosterlen is geboren in juli 1904 in Paramaribo Suriname, zoon van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6). Willij is overleden op zondag 27 juni 2004, 99 jaar oud. Willij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op maandag 18 januari 1932 in Paramaribo Suriname met Helena Francis maria Lichtveld.
Notitie bij het huwelijk van Willij en Helena: Zoon
Willij Henri Westmaas
geboren 08-08-1904 te Rust en Vredestraat E 141
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Westmaas te Paramaribo den 27-12-1916, is het in tegenstaande akte genoemd kind als hun kind erkend
Kinderen van Willij en Helena:
1 L Oosterlen [1.1.1.1.2.11.6.6.1], geboren in Paramaribo Suriname. L is overleden in Paramaribo Suriname.
2 R, Oosterlen [1.1.1.1.2.11.6.6.2], geboren op zondag 17 juli 1932 in Suriname.
3 Carla Josephina Oosterlen, geboren op woensdag 27 november 1946 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.6.6.3.
4 Jules Frank Oosterlen [1.1.1.1.2.11.6.6.4], geboren op vrijdag 2 juli 1948 in Curacao Ned Antillen.
1.1.1.1.2.11.6.6.3 Carla Josephina Oosterlen is geboren op woensdag 27 november 1946 in Suriname, dochter van Willij Henri Oosterlen (zie 1.1.1.1.2.11.6.6) en Helena Francis maria Lichtveld. Carla is overleden op dinsdag 17 maart 2015 in Paramaribo Suriname, 68 jaar oud. Carla:
(1) trouwde in Paramaribo Suriname met Arnold Halfhide.
(2) trouwde met Gerrit Hubregtse. Gerrit is geboren in Suriname.
1.1.1.1.2.11.6.7 Hilda Francoise Oosterlen is geboren op maandag 11 juni 1906 in District beneden Suriname Suriname, dochter van Johannes Cornelis Oosterlen en Augusta Georgeana Wilhelmina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.6). Hilda is overleden op zaterdag 2 april 2005 in Amsterdam, 98 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam. Hilda trouwde met Eduard Frederik Goedthart. Eduard is geboren op dinsdag 28 juli 1896 in Paramaribo Suriname, zoon van Markus James Goedthart en Charlotte Roozer. Eduard is overleden op dinsdag 30 oktober 1979 in Paramaribo Suriname, 83 jaar oud.
Kinderen van Hilda en Eduard:
1 Celest Evelina Goedthart [1.1.1.1.2.11.6.7.1].
2 Alwin Richinel Goedthart [1.1.1.1.2.11.6.7.2].
3 Adolfine Juliana Goedthart [1.1.1.1.2.11.6.7.3], geboren op dinsdag 3 september 1918 in Suriname. Adolfine is overleden op vrijdag 18 juli 2008 in Capelle aan den IJssel, 89 jaar oud.
4 Otto Louis Goedhart [1.1.1.1.2.11.6.7.4], geboren op dinsdag 2 april 1935 in Paramaribo Suriname. Otto is overleden op zaterdag 4 juni 2005 in Miami City Florida (USA), 70 jaar oud.
1.1.1.1.2.11.7 Francois Gustaaf Westmaas is geboren op zaterdag 12 juni 1875 in ParamariboSuriname, zoon van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Francois is overleden.
Notitie bij Francois: kol.nb 04-10-1889 openbare school uitgebreid lager onderwijs bevordert naar klas 4 en in 1990 tot klas 5

tijdelijk benoemd tot agent der politie de korporaal der infanterie F.G.Westmaas 1900
Beroep:
(agent der politie 4de klasse dienende korporaal infanterie)
Francois trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 5 juli 1906 in Nickerie Suriname met Mathilda Clarijntje John, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Francois en Mathilda: Zoon
Francois Gustaaf Buitenwijk
geboren 12-06-1875 te Wagewegstraat B 158
Diversen: Kantmelding: anders: Krachtens vonnis van het Hof van Justitie uitgesproken 8-12-1882 is deze akte verbeterd in dier voege, dat als voornaam en naam der moeder van het in de akte vermelde Francois Gustaaf worden gesteld Nanette Buitenwijk in plaats van Jacqueline Buitenwijk. erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Francois Hendrik Westmaas en Nanette Buitenwijk op den 28-2-1883 in het district Beneden Saramacca is in deze akte genoemd kind Francois Gustaaf gewettigd, als hun kind erkend

Moeder


is opgegroeid in brits guyana waar haar ouders woonde
Mathilda is geboren op donderdag 20 oktober 1881 in Nickerie Suriname. Mathilda is overleden.
Kinderen van Francois en Mathilda:
1 Liese Westmaas [1.1.1.1.2.11.7.1].
2 Jacqueline Francoise Paulina Westmaas, geboren op donderdag 22 februari 1900 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.
3 Elizabeth jacoba Rudolphina Westmaas [1.1.1.1.2.11.7.3], geboren op zaterdag 29 juni 1901 in Paramaribo Suriname. Elizabeth is overleden.
Notitie bij Elizabeth: Dochter
Elizabeth Jacoba Rudolphina John
geboren 29-06-1901 te Gravenstraat B 13 o
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Nickerie den 05-07-1906, is Elizabeth Jacoba Rudolphina, in tegenstaande akte genoemd, door Francois Gustaaf Westmaas en Mathilda Clarijntje John als hun natuurlijk kind erkend.
4 Augusta Johanna Cornelia Westmaas [1.1.1.1.2.11.7.4], geboren op dinsdag 19 juli 1904 in Nickerie Suriname. Augusta is overleden op donderdag 15 mei 1980 in Zuidlaren, 75 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 20 mei 1980 in Winschoten.
Notitie bij Augusta: gewoond hebbende weidestraat 15a
Augusta bleef kinderloos.
5 George Christiaan Westmaas [1.1.1.1.2.11.7.5], geboren op donderdag 3 mei 1906 in Paramaribo Suriname. George is overleden.
Notitie bij George: woonde in paramaribo in een leerlingen tehuis volgens volkstelling 1921
is naar de verenigde staten vertrokken
6 Rudolf Eugene Paul Westmaas [1.1.1.1.2.11.7.6], geboren op woensdag 24 februari 1909 in Nickerie Suriname. Rudolf is overleden.
1.1.1.1.2.11.7.2 Jacqueline Francoise Paulina Westmaas is geboren op donderdag 22 februari 1900 in Paramaribo Suriname, dochter van Francois Gustaaf Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7) en Mathilda Clarijntje John. Jacqueline is overleden. Jacqueline begon een relatie met Nn.
Notitie bij de relatie van Jacqueline en Nn: woonde Saramaccastraat 81

Dochter
Jacquelina Francoise Paulina John
geboren 22-04-1900 te Weidestraat D 52
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Nickerie den 05-07-1906, is Jacquelina Francoise Paulina, in tegenstaande akte genoemd, door Francois Gustaaf Westmaas en Mathilda Clarijntje John, als hun natuurlijk kind erkend.

Dochter
Elizabeth Jacoba Rudolphina John
geboren 29-06-1901 te Gravenstraat B 13 o
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Nickerie den 05-07-1906, is Elizabeth Jacoba Rudolphina, in tegenstaande akte genoemd, door Francois Gustaaf Westmaas en Mathilda Clarijntje John als hun natuurlijk kind erkend.
Kind van Jacqueline en Nn:
1 Mathilde Francoise Westmaas, geboren op dinsdag 22 november 1921 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.
1.1.1.1.2.11.7.2.1 Mathilde Francoise Westmaas is geboren op dinsdag 22 november 1921 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn en Jacqueline Francoise Paulina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2). Mathilde is overleden op zaterdag 17 september 2005 in Winschoten, 83 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21 september 2005 in Acacialaan Winschoten.
Notitie bij overlijden van Mathilde: is rooms katholiek opgevoed
geewoond hebbende parastraat 2 suriname
Mathilde:
(1) trouwde met Frits Buitenman. De scheiding werd uitgesproken.
Notitie bij het huwelijk van Mathilde en Frits: Dochter:
Mathilda Francoise Westmaas geboren 22-11-1921 te Saramaccastraat 81
Moeder Jacquelina Francoise Paulina Westmaas

Getuige: William Cornelis Matroos
Julius Gijsbertus Martiales Nelson

Aangever Sophie Henriette van Kleinkwam op 20-07-1972 naar nederland.woonde sinds 20-08-1990 in winschoten.
was niet getrouwd
Frits is geboren op dinsdag 28 december 1926. Frits is overleden op woensdag 25 mei 2005, 78 jaar oud.
(2) begon een relatie met Nn de Mesquita.
(3) begon een relatie met Nn de Mesquita. Nn is overleden.
Kind van Mathilde en Frits:
1 Margo Christine Westmaas, geboren op woensdag 25 november 1953 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.
Kinderen van Mathilde en Nn (2):
2 Annemarie Yvonne (Anneke) Westmaas, geboren op zaterdag 8 december 1945 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.
3 Mona Maria Westmaas, geboren op woensdag 4 februari 1959 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.
Kinderen van Mathilde en Nn (3):
4 Karel Johannes Westmaas, geboren op vrijdag 19 april 1957 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.
5 Brigitta Serena Westmaas, geboren op vrijdag 16 december 1960 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.1 Annemarie Yvonne (Anneke) Westmaas is geboren op zaterdag 8 december 1945 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn de Mesquita en Mathilde Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1). Anneke is overleden op donderdag 13 juli 2023 in Paramaribo Suriname, 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 15 juli 2023 in gerhardina crematorium Dr S Remondstraat paramaribo. Anneke trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 30 juni 1967 in Paramaribo Suriname met Roy Gary de Vries, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1982 in Paramaribo Suriname. Roy is geboren op dinsdag 26 januari 1943 in Paramaribo Suriname, zoon van Lothar Henry de Vries en Hendrina Rudophina Chin Cheu Choi. Roy trouwde voorheen met Angelie A Cohen.
Adres:
woonde op ZORG en HOOP
Kinderen van Anneke en Roy:
1 Gabrielle Angelique Maria de Vries, geboren op donderdag 27 juni 1968 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1.
2 Victoria Alexandra Isabella de Vries, geboren op maandag 6 maart 1972 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1 Gabrielle Angelique Maria de Vries is geboren op donderdag 27 juni 1968 in Rotterdam, dochter van Roy Gary de Vries en Annemarie Yvonne (Anneke) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1). Gabrielle begon een relatie met Ragib Buz.
Kind van Gabrielle en Ragib:
1 Kürsat Emin de Vries [1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1.1], geboren op donderdag 15 maart 2001 in Almere.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2 Victoria Alexandra Isabella de Vries is geboren op maandag 6 maart 1972 in Paramaribo Suriname, dochter van Roy Gary de Vries en Annemarie Yvonne (Anneke) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1).
Notitie bij Victoria: wonen in suriname Paramaribo uitvlugt
Victoria begon een relatie met Johnny André Kamperveen. Johnny is geboren op maandag 14 januari 1946 in Paramaribo Suriname. Johnny is overleden op zaterdag 1 november 2003 in Paramaribo Suriname, 57 jaar oud.
Kind van Victoria en Johnny:
1 Joachim Victor-alexander Zadock de Vries [1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2.1], geboren op maandag 16 augustus 1999 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.2 Margo Christine Westmaas is geboren op woensdag 25 november 1953 in Paramaribo Suriname, dochter van Frits Buitenman en Mathilde Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1).
Notitie bij Margo: woonde in paramaeiboin de birambistraat 34
Margo:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 29 augustus 1973 met Audi Braafheid. De scheiding werd uitgesproken in november 1978.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 10 februari 2000 in Amsterdam met Bernardus Harwig, 58 jaar oud. Bernardus is geboren op zondag 22 juni 1941 in Zwolle Kerstel.
Kinderen van Margo en Audi:
1 Karin Braafheid, geboren op vrijdag 28 februari 1975 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1.
2 Lucienne Francoise Braafheid, geboren op woensdag 1 februari 1978 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2.
Kinderen van Margo en Bernardus:
3 Gayelle Sunniva Natasja Harwig [1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.3], geboren op donderdag 27 januari 1994 in Amsterdam.
4 Aimée Solange Désirée (Emee) Harwig [1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.4], geboren op maandag 18 augustus 1997 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1 Karin Braafheid is geboren op vrijdag 28 februari 1975 in Rotterdam, dochter van Audi Braafheid en Margo Christine Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2). Karin begon een relatie met Nn.
Kind van Karin en Nn:
1 Doryn Braafheid [1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1.1], geboren op vrijdag 21 september 2007.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2 Lucienne Francoise Braafheid is geboren op woensdag 1 februari 1978 in Rotterdam, dochter van Audi Braafheid en Margo Christine Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2). Lucienne:
(1) begon een relatie met Franklin Deira.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 30 mei 2012 in Amsterdam met Cyril Westerhof, 30 jaar oud, nadat zij op maandag 12 december 2011 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Cyril is geboren op dinsdag 28 juli 1981 in Assen.
Kind van Lucienne en Franklin:
1 Dalvin Franklin Deira [1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2.1], geboren op maandag 24 januari 2000 in Amsterdam.
Kind van Lucienne en Cyril:
2 Yoah Cyril Westerhof [1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2.2], geboren op vrijdag 21 augustus 2015 in Lelystad.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.3 Karel Johannes Westmaas is geboren op vrijdag 19 april 1957 in Paramaribo Suriname, zoon van Nn de Mesquita en Mathilde Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1). Karel trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 27 april 1985 met Harmke (Hama) de Jonge. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 10 augustus 1999 in Groningen.
Kinderen van Karel en Hama:
1 Carlo Westmaas, geboren op donderdag 27 september 1984 in Stadskanaal. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1.
2 Angela Westmaas, geboren op zaterdag 16 augustus 1986 in Stadskanaal. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1 Carlo Westmaas is geboren op donderdag 27 september 1984 in Stadskanaal, zoon van Karel Johannes Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3) en Harmke (Hama) de Jonge. Carlo trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 24 februari 2018 in Australie met Ebony Johne Simpson, 31 jaar oud. Ebony is geboren op zaterdag 29 november 1986 in Australie.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2 Angela Westmaas is geboren op zaterdag 16 augustus 1986 in Stadskanaal, dochter van Karel Johannes Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3) en Harmke (Hama) de Jonge. Angela ging samenwonen met Thomas Beekhuis. Thomas is geboren op maandag 12 december 1988.
Kinderen van Angela en Thomas:
1 Dexter Beekhuis [1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2.1], geboren op maandag 16 december 2013 in Groningen.
2 Xander Beekhuis [1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2.2], geboren op zondag 14 februari 2016 in Groningen.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.4 Mona Maria Westmaas is geboren op woensdag 4 februari 1959 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn de Mesquita en Mathilde Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1). Mona:
(1) trouwde met Dirk de Graaf. De scheiding werd uitgesproken in 1992.
(2) trouwde met Stephan Bloeming.
(3) trouwde met Arnold van de Heuvel.
Kind van Mona en Dirk:
1 Yannik de Graaf, geboren omstreeks 1985. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1.
Kind van Mona en Stephan:
2 Aryan Bloeming [1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.2], geboren in 1992.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1 Yannik de Graaf is geboren omstreeks 1985, zoon van Dirk de Graaf en Mona Maria Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4). Yannik trouwde met Nn Nn.
Kinderen van Yannik en Nn:
1 Nn de Graaf [1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1.1].
2 Nylo Elijah de Graaf [1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1.2], geboren op donderdag 14 januari 2021.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.5 Brigitta Serena Westmaas is geboren op vrijdag 16 december 1960 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn de Mesquita en Mathilde Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1). Brigitta trouwde met Florin Limoncu. Florin is geboren op vrijdag 9 februari 1962 in Roemenie.
Kinderen van Brigitta en Florin:
1 Tatiana Serena Limoncu, geboren op vrijdag 22 mei 1987. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1.
2 Mihail Florin Limoncu, geboren op zaterdag 11 juni 1988. Volgt 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1 Tatiana Serena Limoncu is geboren op vrijdag 22 mei 1987, dochter van Florin Limoncu en Brigitta Serena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5). Tatiana:
(1) begon een relatie met Deny Dekker. Deny is geboren op vrijdag 8 augustus 1986.
(2) begon een relatie met Robin Loby. Robin is geboren op dinsdag 15 december 1987.
Kind van Tatiana uit onbekende relatie:
1 Brian Westmaas [1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1.1], geboren op maandag 22 maart 2004.
Kinderen van Tatiana en Deny:
2 Ayoni Limoncu [1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1.2], geboren op maandag 8 september 2008.
3 Leevay Dekker [1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1.3], geboren op woensdag 2 mei 2012.
1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2 Mihail Florin Limoncu is geboren op zaterdag 11 juni 1988, zoon van Florin Limoncu en Brigitta Serena Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5). Mihail ging samenwonen, 22 jaar oud, op donderdag 5 mei 2011 met Marielle Bouman, 22 jaar oud. Marielle is geboren op woensdag 26 oktober 1988 in Zwolle.
Kinderen van Mihail en Marielle:
1 Isaure Limoncu [1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2.1], geboren op dinsdag 7 augustus 2012 in Winschoten.
2 Riza Limoncu [1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2.2], geboren op zondag 11 oktober 2015.
1.1.1.1.2.11.8 Arius Gustaaf Westmaas is geboren in 1876 in Paramaribo Suriname, zoon van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Arius is overleden. Arius begon een relatie met Nn.
Kind van Arius en Nn:
1 A.f. Westmaas [1.1.1.1.2.11.8.1], geboren omstreeks 1900 in Suriname. A.f. is overleden.
1.1.1.1.2.11.9 Albertus Louis Westmaas is geboren op zaterdag 6 januari 1877 in Concordia ben Saramacca, zoon van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Albertus is overleden op woensdag 31 oktober 1923 in Coronie Suriname, 46 jaar oud.
Notitie bij Albertus: heeft kinderen achter gelaten.
Albertus:
(1) trouwde met Elisa Remak.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Elisa: opzichter goudvelden
Elisa is geboren op vrijdag 20 juni 1884 in Domburg Suriname, dochter van Alexandrina Bouva. Elisa is overleden.
(2) trouwde met Anna Geertruida Roosburg.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Anna: Albert was Ned Hervormd gemeente

Anna was evangelische broeder gemeente
Anna is geboren op zondag 26 april 1885 in Paramaribo Suriname. Anna is overleden.
Kinderen van Albertus en Elisa:
1 Frans Frederik Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.1], geboren op donderdag 4 oktober 1906 in Domburg Suriname. Frans is overleden.
Notitie bij Frans: heeft kinderen
was hervormd
uit kiesgerechtigde marowijne 1949
2 Henri Albertus Westmaas, geboren op dinsdag 9 februari 1909 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.
1.1.1.1.2.11.9.2 Henri Albertus Westmaas is geboren op dinsdag 9 februari 1909 in Paramaribo Suriname, zoon van Albertus Louis Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9) en Elisa Remak. Henri is overleden op maandag 28 januari 1974 in Amsterdam, 64 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31 januari 1974 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam. Henri trouwde, 61 jaar oud, op donderdag 28 januari 1971 in Paramaribo Suriname met Adolphine Theodora Bierman, 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henri en Adolphine: Zoon
Henri Albertus Remak
geboren 09-02-1909 te in hare woning voormeld
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Paramaribo 16-11-1909 is Henri Albertus, in tegenstaande akte genoemd, door Albertus Louis Westmaas en Elisa Remak, als hun natuurlijk kind erkend.


was hervormd
Adolphine is geboren op woensdag 2 mei 1917 in district boven Paramaribo Suriname. Adolphine is overleden op zaterdag 6 februari 2010 in Amsterdam, 92 jaar oud.
Kinderen van Henri en Adolphine:
1 Erna Westmaas. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.1.
2 Heloise Lynch (Hille) Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.2].
3 Georgina (Siene) Westmaas, geboren in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.3.
4 Franklin Theodorus Westmaas, geboren op vrijdag 30 oktober 1936 in district beneden Para Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.4.
5 Leendert Albert Westmaas, geboren op maandag 27 augustus 1945 in Domburg Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.5.
6 Algy Iwan Edmeuis (Algie) Westmaas, geboren op donderdag 7 november 1946 in district Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.6.
7 Joyce Hildagonda Regina Westmaas, geboren op donderdag 26 februari 1948. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.7.
8 Edgar August Westmaas, geboren op dinsdag 7 juni 1949 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.8.
1.1.1.1.2.11.9.2.1 Erna Westmaas, dochter van Henri Albertus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2) en Adolphine Theodora Bierman. Erna trouwde met Bierman.
Kinderen van Erna en Bierman:
1 Melvin Westmaas. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.1.1.
2 Humprey Westmaas. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.1.2.
1.1.1.1.2.11.9.2.1.1 Melvin Westmaas, zoon van Bierman en Erna Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.1). Melvin trouwde met Nn.
Kind van Melvin en Nn:
1 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.1.1.1].
1.1.1.1.2.11.9.2.1.2 Humprey Westmaas, zoon van Bierman en Erna Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.1). Humprey trouwde met Nn.
Kind van Humprey en Nn:
1 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.1.2.1].
1.1.1.1.2.11.9.2.3 Georgina (Siene) Westmaas is geboren in Paramaribo Suriname, zoon van Henri Albertus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2) en Adolphine Theodora Bierman.
Notitie bij Siene: woont sch.howardstraat 1
Siene trouwde met Nn.
Kinderen van Siene en Nn:
1 Jerrel Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.3.1].
2 Ruben Westmaas. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.3.2.
1.1.1.1.2.11.9.2.3.2 Ruben Westmaas, zoon van Georgina (Siene) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.3) en Nn. Ruben trouwde met Nn.
Kind van Ruben en Nn:
1 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.3.2.1].
1.1.1.1.2.11.9.2.4 Franklin Theodorus Westmaas is geboren op vrijdag 30 oktober 1936 in district beneden Para Suriname, zoon van Henri Albertus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2) en Adolphine Theodora Bierman. Franklin is overleden op vrijdag 13 februari 2009 in Amsterdam, 72 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Noorder Amsterdam. Franklin:
(1) begon een relatie met Nn Sabajo.
(2) begon een relatie met Nn Welzijn.
(3) trouwde met Toekinah Nelly Sadoen. Toekinah is geboren op zaterdag 26 juni 1926 in Cottica Suriname.
(4) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 30 november 1979 in Amsterdam met Edmé Elfriede Georgine Bakboord, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 11 maart 1983 in Amsterdam. Edmé is geboren op zaterdag 29 mei 1948 in Paramaribo Suriname.
Kind van Franklin en Nn (1):
1 Jonathan Lorenzo Sabajo [1.1.1.1.2.11.9.2.4.8], geboren op vrijdag 28 september 2001 in Amsterdam.
Kinderen van Franklin en Nn (2):
2 Clifton raymond Welzijn [1.1.1.1.2.11.9.2.4.3].
3 Marcus Ruberto Westmaas, geboren op dinsdag 9 mei 1972 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.4.5.
4 Benito Henry Westmaas, geboren op vrijdag 12 juli 1974 in Suriname of Antillen. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.4.6.
5 Marilva Joan Berika [1.1.1.1.2.11.9.2.4.7], geboren op zaterdag 9 april 1983 in Paramaribo Suriname.
Kind van Franklin en Toekinah:
6 Hellen Lilian Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.4.4], geboren op zaterdag 30 december 1961 in Suriname. Hellen is overleden op vrijdag 23 december 1988 in ’s-Hertogenbosch, 26 jaar oud.
Kinderen van Franklin en Edmé:
7 Astrid patricia Bakboord [1.1.1.1.2.11.9.2.4.1], geboren in Amsterdam.
8 Eugenia cornelly Antje Bakboord [1.1.1.1.2.11.9.2.4.2].
1.1.1.1.2.11.9.2.4.5 Marcus Ruberto Westmaas is geboren op dinsdag 9 mei 1972 in Paramaribo Suriname, zoon van Franklin Theodorus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.4) en Nn Welzijn. Marcus begon een relatie met Annelien Lourens. Annelien is een dochter van Jan Lourens.
Kinderen van Marcus en Annelien:
1 Jemana Lucille Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.4.5.1], geboren op donderdag 7 april 2005 in Leeuwarden.
2 Ruberto Harjan Franklin Marcus Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.4.5.2], geboren op woensdag 11 maart 2009 in Groningen.
1.1.1.1.2.11.9.2.4.6 Benito Henry Westmaas is geboren op vrijdag 12 juli 1974 in Suriname of Antillen, zoon van Franklin Theodorus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.4) en Nn Welzijn. Benito trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 22 april 2011 in Paramaribo Suriname met Murie Manhoef. Murie is geboren in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Benito en Murie:
1 Gwenddyn Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.4.6.1], geboren in Amsterdam.
2 Jaeden Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.4.6.2], geboren in november 2013 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.9.2.5 Leendert Albert Westmaas is geboren op maandag 27 augustus 1945 in Domburg Suriname, zoon van Henri Albertus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2) en Adolphine Theodora Bierman. Leendert is overleden op woensdag 25 december 2019 in Paramaribo Suriname, 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 4 januari 2020 in alg.Crematorium Dr Sophie Redmondstraat Paramaribo Suriname.
Notitie bij Leendert: woont domburg 873
Leendert trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1979 in Domburg Suriname met Evita Wortel. Evita is geboren in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Leendert en Evita:
1 Gerold Sergio Westmaas, geboren op maandag 19 oktober 1981 in Domburg Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.5.1.
2 Fabian Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.5.2], geboren in 1984 in Domburg Suriname.
3 Ray Westmaas, geboren op woensdag 22 oktober 1986 in Domburg Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.5.3.
1.1.1.1.2.11.9.2.5.1 Gerold Sergio Westmaas is geboren op maandag 19 oktober 1981 in Domburg Suriname, zoon van Leendert Albert Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.5) en Evita Wortel. Gerold is overleden op vrijdag 11 november 2022 in Domburg Suriname, 41 jaar oud. Hij is begraven op maandag 21 november 2022 in Pandit Paragh Jagdew Crem.Domburg.
Notitie bij overlijden van Gerold: werkte Bij N.V. Surmac en Mas
Gerold trouwde met Risma Hindori. Risma is geboren op woensdag 25 februari 1976 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.9.2.5.3 Ray Westmaas is geboren op woensdag 22 oktober 1986 in Domburg Suriname, zoon van Leendert Albert Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.5) en Evita Wortel.
Notitie bij Ray: woont S.W.Churchillweg te suriname
Ray trouwde met Muriel Kaseroen. Muriel is geboren in Lelydorp.
1.1.1.1.2.11.9.2.6 Algy Iwan Edmeuis (Algie) Westmaas is geboren op donderdag 7 november 1946 in district Suriname, zoon van Henri Albertus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2) en Adolphine Theodora Bierman. Algie is overleden op dinsdag 22 december 1981 in Paramaribo Suriname, 35 jaar oud. Algie trouwde met Therése W Setrodikoro. Therése is overleden op donderdag 13 november 2014 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Algie en Therése:
1 Inezhina Westmaas, geboren op vrijdag 1 mei 1970 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.
2 Marciano A.c. Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.6.2], geboren op donderdag 16 september 1971 in district Para Suriname.
3 Bryan Anthonius Westmaas, geboren op vrijdag 29 september 1972 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.6.3.
1.1.1.1.2.11.9.2.6.1 Inezhina Westmaas is geboren op vrijdag 1 mei 1970 in Suriname, dochter van Algy Iwan Edmeuis (Algie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.6) en Therése W Setrodikoro. Inezhina:
(1) begon een relatie met Marvin Sasmiardja. Marvin is geboren op zaterdag 23 maart 1968.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 15 november 2015 in Paramaribo Suriname met Iwan Fokké.
Kinderen van Inezhina en Marvin:
1 Ichfaro Westmaas, geboren op woensdag 26 mei 1993 in Paramaribo Uitvlugt Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1.
2 Chantyae April Faith Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.2], geboren op woensdag 19 september 2007.
1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1 Ichfaro Westmaas is geboren op woensdag 26 mei 1993 in Paramaribo Uitvlugt Suriname, zoon van Marvin Sasmiardja en Inezhina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1). Ichfaro begon een relatie met Chayhsi (Simone) Chritchlow. Simone is geboren op woensdag 28 oktober 1992 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Ichfaro en Simone:
1 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1.1], geboren op dinsdag 7 augustus 2012 in Paramaribo Suriname.
2 Nn Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1.2], geboren op donderdag 20 februari 2020.
1.1.1.1.2.11.9.2.6.3 Bryan Anthonius Westmaas is geboren op vrijdag 29 september 1972 in Paramaribo Suriname, zoon van Algy Iwan Edmeuis (Algie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.6) en Therése W Setrodikoro.
Notitie bij Bryan: politieagent te paramaribo
Bryan begon een relatie met Gladys Trustfull.
Kinderen van Bryan en Gladys:
1 Tyrell Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.6.3.1].
2 Imani Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.6.3.2], geboren op woensdag 20 januari 2010.
3 Talisha Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.6.3.3], geboren op dinsdag 13 maart 2012.
1.1.1.1.2.11.9.2.7 Joyce Hildagonda Regina Westmaas is geboren op donderdag 26 februari 1948, dochter van Henri Albertus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2) en Adolphine Theodora Bierman. Joyce trouwde met Nn Seedorf.
Kinderen van Joyce en Nn:
1 Leon Seedorf [1.1.1.1.2.11.9.2.7.1].
2 Marlon Seedorf [1.1.1.1.2.11.9.2.7.2].
3 Meredith Seedorf [1.1.1.1.2.11.9.2.7.3].
4 Quyara Seedorf [1.1.1.1.2.11.9.2.7.4].
5 Safin Seedorf [1.1.1.1.2.11.9.2.7.5].
6 Jaden Seedorf [1.1.1.1.2.11.9.2.7.6].
7 Caithlynn Seedorf [1.1.1.1.2.11.9.2.7.7].
1.1.1.1.2.11.9.2.8 Edgar August Westmaas is geboren op dinsdag 7 juni 1949 in Paramaribo Suriname, zoon van Henri Albertus Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2) en Adolphine Theodora Bierman. Edgar is overleden op vrijdag 24 mei 1996 in Amsterdam, 46 jaar oud. Edgar trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 8 juni 1979 in Amsterdam met Mildred Magdalena Doesburg, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 26 juni 1985 in Amsterdam. Mildred is geboren op woensdag 9 december 1953 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Edgar en Mildred:
1 Vincent Henry Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.8.1], geboren op dinsdag 16 februari 1971 in Paramaribo Suriname.
2 Edgar Humphrey Westmaas, geboren op woensdag 16 juni 1976 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.9.2.8.2.
3 Natasja Daniella Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.8.3], geboren op maandag 17 maart 1980 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.9.2.8.2 Edgar Humphrey Westmaas is geboren op woensdag 16 juni 1976 in Amsterdam, zoon van Edgar August Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.9.2.8) en Mildred Magdalena Doesburg. Edgar trouwde met Carrera Riu.
Kind van Edgar en Carrera:
1 Jay Westmaas [1.1.1.1.2.11.9.2.8.2.1], geboren op vrijdag 22 juni 2007.
1.1.1.1.2.11.10 Aletta Louise Westmaas is geboren op maandag 5 mei 1879 in Concordia ben Saramacca, dochter van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Aletta is overleden op zaterdag 4 februari 1928 in Paramaribo Suriname, 48 jaar oud.
Notitie bij Aletta: noemde zich ook metta louisa westmaas heeft een zoon voor het trouwen mat johannes carolus kruisland
Aletta trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 13 augustus 1909 in Paramaribo Suriname met Johannes Carolus Kruisland, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aletta en Johannes: woonde Keizerstraat B 228
Johannes is geboren op vrijdag 18 juni 1875 in Suriname. Johannes is overleden op zondag 8 augustus 1937 in Suriname, 62 jaar oud.
Notitie bij Johannes: marinier werkte op de Hm van Speijk en later op de HM wachtschip te vlissingen
Kinderen van Aletta en Johannes:
1 James Westmaas [1.1.1.1.2.11.10.1], geboren op zaterdag 24 november 1900 in Paramaribo Suriname. James is overleden.
Notitie bij James: Zoon
James Westmaas
geboren 24-11-1900 te Zwartenhovenbrugstraat D 194
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Paramaribo, 31-01-1908, is James, in tegenstaande akte genoemd, door Johannis Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas, als hun natuurlijk kind erkend. erkenning/wettiging: Door het opvolgend huwelijk der ouders te Paramaribo den 13-08-1909, is dit kind gewettigd.erkend als zoon 31-01-1908 burgelijke stand Paramaribo daarop volgend huwelijk 13-08-1909
2 Emmy Adelaide Kruisland, geboren op zondag 7 september 1902 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.2.
3 Louis Henri (Louis) Kruisland, geboren op vrijdag 4 maart 1904 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.
4 Johanna Louise Kruisland, geboren op donderdag 28 september 1905 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.4.
5 Just Armand Kruisland [1.1.1.1.2.11.10.5], geboren op dinsdag 10 augustus 1909 in Paramaribo Suriname. Just is overleden op zondag 1 oktober 1939 in Den Helder, 30 jaar oud.
Notitie bij Just: Zoon
Just Armand Westmaas
geboren 10-08-1909 te Wagenwegstraat B 175
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: bij de voltrekking van het huwelijk van Johannis Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas te Paramaribo den 13-08-1909 is Just Arman, in tegenstaande akte genoemd, als hun kind erkend
Beroep:
marinier korporaal/machinist (vaarde de op de h.m.van speyk en op wachtschip te vlissingen.)
6 Algy Edme yves Kruisland [1.1.1.1.2.11.10.6], geboren op zaterdag 24 februari 1912 in Paramaribo Suriname. Algy is overleden op zaterdag 4 augustus 1973 in Paramaribo Suriname, 61 jaar oud.
Notitie bij Algy: geboren Malibatrumstraat B 196
7 Eursie Fine Kruisland [1.1.1.1.2.11.10.7], geboren op maandag 3 mei 1915 in Paramaribo Suriname. Eursie is overleden.
8 Frank Arthur Kruisland, geboren op zondag 8 december 1918 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.8.
1.1.1.1.2.11.10.2 Emmy Adelaide Kruisland is geboren op zondag 7 september 1902 in Paramaribo Suriname, dochter van Johannes Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.10). Emmy is overleden. Emmy begon een relatie met Nn Samuels.
Notitie bij de relatie van Emmy en Nn: Dochter
Emmij Adelaide Westmaas
geboren 07-09-1902 te Zwartenhovenbrugstraat D 194
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Paramaribo den 31-01-1908 is Emmij Adelaide in tegenstaande akte genoemd, door Johannis Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas als hun natuurlijk kind erkend. erkenning/wettiging: Door het opeenvolgend huwelijk der ouders te Paramaribo den 13-08-1909, is dit kind gewettigd.
1.1.1.1.2.11.10.3 Louis Henri (Louis) Kruisland is geboren op vrijdag 4 maart 1904 in Suriname, zoon van Johannes Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.10). Louis is overleden op woensdag 3 maart 1971 in Suriname, 66 jaar oud. Louis trouwde met Betsy Henriette Currie.
Notitie bij het huwelijk van Louis en Betsy: geboren 04-03-1904 te Zwartenhovenbrugstraat D 194
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Paramaribo den 31-01-1908, is Louis Henri, in tegenstaande akte genoemd door Johannis Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas als hun natuurlijk kind erkend. erkenning/wettiging: Door het opvolgend huwelijk der ouders te Paramaribo den 15-08-1909, is dit kind gewettigd. overlijden: O.P. 03-03-1971
Betsy is geboren op woensdag 12 oktober 1904 in Suriname. Betsy is overleden op vrijdag 12 oktober 1990 in Suriname, 86 jaar oud.
Kinderen van Louis en Betsy:
1 Robby Kruisland, geboren op zondag 13 december 1936 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.1.
2 Freddy Kruisland, geboren op vrijdag 9 juni 1939 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.2.
3 Anne-marie Kruisland, geboren op zaterdag 12 februari 1944 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.3.
4 Eddy Kruisland, geboren op dinsdag 5 november 1946 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.4.
1.1.1.1.2.11.10.3.1 Robby Kruisland is geboren op zondag 13 december 1936 in Suriname, zoon van Louis Henri (Louis) Kruisland (zie 1.1.1.1.2.11.10.3) en Betsy Henriette Currie. Robby trouwde met Willy Rodenrijs. Willy is geboren in Baarn.
Kinderen van Robby en Willy:
1 Robert-john Kruisland [1.1.1.1.2.11.10.3.1.1].
2 Tony Kruisland [1.1.1.1.2.11.10.3.1.2].
3 Michael Kruisland [1.1.1.1.2.11.10.3.1.3].
1.1.1.1.2.11.10.3.2 Freddy Kruisland is geboren op vrijdag 9 juni 1939 in Suriname, zoon van Louis Henri (Louis) Kruisland (zie 1.1.1.1.2.11.10.3) en Betsy Henriette Currie. Freddy is overleden op maandag 8 oktober 2012 in Paramaribo Suriname, 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 13 oktober 2012 in Paramaribo Suriname. Freddy bleef kinderloos. Freddy trouwde met Truus Steghlich. Truus is geboren in Suriname.
1.1.1.1.2.11.10.3.3 Anne-marie Kruisland is geboren op zaterdag 12 februari 1944 in Suriname, dochter van Louis Henri (Louis) Kruisland (zie 1.1.1.1.2.11.10.3) en Betsy Henriette Currie. Anne-marie trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1968 met Leo van Lobbrecht.
Kind van Anne-marie uit onbekende relatie:
1 Peggy-ann van Kruisland, geboren op dinsdag 9 november 1965. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.3.1.
Kinderen van Anne-marie en Leo:
2 Cheryll van Lobbrecht, geboren op maandag 15 november 1971. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.3.2.
3 Ryan van Lobbrecht [1.1.1.1.2.11.10.3.3.3], geboren op maandag 15 november 1971.
4 Stephanie van Lobbrecht, geboren op zondag 5 augustus 1973. Volgt 1.1.1.1.2.11.10.3.3.4.
1.1.1.1.2.11.10.3.3.1 Peggy-ann van Kruisland is geboren op dinsdag 9 november 1965, dochter van Anne-marie Kruisland (zie 1.1.1.1.2.11.10.3.3). Peggy-ann is kinderloos. Peggy-ann trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 18 maart 2006 met Jan Robberechts. Jan is geboren in Belgie.
1.1.1.1.2.11.10.3.3.2 Cheryll van Lobbrecht is geboren op maandag 15 november 1971, dochter van Leo van Lobbrecht en Anne-marie Kruisland (zie 1.1.1.1.2.11.10.3.3).
Kind van Cheryll uit onbekende relatie:
1 Chloë van Lobbrecht [1.1.1.1.2.11.10.3.3.2.1], geboren op donderdag 15 december 2005.
1.1.1.1.2.11.10.3.3.4 Stephanie van Lobbrecht is geboren op zondag 5 augustus 1973, dochter van Leo van Lobbrecht en Anne-marie Kruisland (zie 1.1.1.1.2.11.10.3.3). Stephanie trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 24 maart 2006 met John Zeegelaar.
Kinderen van Stephanie en John:
1 Sion Zeegelaar [1.1.1.1.2.11.10.3.3.4.1], geboren op vrijdag 11 maart 2005.
2 Sraël Zeegelaar [1.1.1.1.2.11.10.3.3.4.2], geboren op zaterdag 25 april 2009.
3 Jessiah Zeegelaar [1.1.1.1.2.11.10.3.3.4.3], geboren op donderdag 14 januari 2010.
4 Synaï Zeegelaar [1.1.1.1.2.11.10.3.3.4.4], geboren op maandag 27 juni 2011.
1.1.1.1.2.11.10.3.4 Eddy Kruisland is geboren op dinsdag 5 november 1946 in Suriname, zoon van Louis Henri (Louis) Kruisland (zie 1.1.1.1.2.11.10.3) en Betsy Henriette Currie. Eddy trouwde met Magdalena Marina van Malssen. Magdalena is geboren in Nederland.
1.1.1.1.2.11.10.4 Johanna Louise Kruisland is geboren op donderdag 28 september 1905 in Paramaribo Suriname, zoon van Johannes Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.10). Johanna is overleden. Johanna trouwde met Nn.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Nn: Dochter
Johanna Louise Westmaas
geboren 28-09-1905 te Wagenwegstraat B 175
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den ambtenaar van den Burgerlijke Stand te Paramaribo den 31-01-1908, is Johanna Louise, in tegenstaande akte genoemd, door Johannis Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas als hun natuurlijk kind erkend. erkenning/wettiging: Door het opvolgend huwelijk der ouders te Paramaribo, den 13-08-1909, is dit kind gewettigd.
1.1.1.1.2.11.10.8 Frank Arthur Kruisland is geboren op zondag 8 december 1918 in Suriname, zoon van Johannes Carolus Kruisland en Aletta Louise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.10). Frank is overleden. Frank trouwde met Nn.
1.1.1.1.2.11.11 Francoise Paulina Westmaas is geboren op dinsdag 25 januari 1881 in Paramaribo Suriname, dochter van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Francoise is overleden op zaterdag 20 februari 1937 in Suriname, 56 jaar oud. Francoise begon een relatie met Nn.
Kinderen van Francoise en Nn:
1 Christiaan Hermanus Westmaas [1.1.1.1.2.11.11.1], geboren omstreeks 1900 in Paramaribo Suriname. Christiaan is overleden op zondag 1 februari 1914 in Paramaribo Suriname, ongeveer 14 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: advertensie de West nieuwsblad uit en voor suriname

17-02-1914

moeder F.W Westmaas
zoon plotseling overleden
2 Agneta Emilina Francoise Westmaas, geboren op donderdag 12 juli 1906 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.
3 Alfred Leonard Westmaas [1.1.1.1.2.11.11.3], geboren op dinsdag 12 januari 1909 in Paramaribo Suriname. Alfred is overleden op zondag 11 april 1909 in Paramaribo Suriname, 2 maanden oud.
Notitie bij Alfred: Zoon
Alfred Leonard Westmaas
geboren 04-01-1909 te Zwartenhovenbrugstraat C 123
Diversen: Kantmelding: overlijden: Overleden te Paramaribo op 11-04-1909
4 Clementine Maria Alice (Alice) Westmaas, geboren op maandag 26 juni 1911 in District Nickerie Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.4.
1.1.1.1.2.11.11.2 Agneta Emilina Francoise Westmaas is geboren op donderdag 12 juli 1906 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn en Francoise Paulina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11). Agneta is overleden op woensdag 8 mei 1996 in Lelystad, 89 jaar oud. Agneta trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 10 september 1924 in Nickerie Suriname met Johannes Matthijs Ermans, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agneta en Johannes: Dochter
Agneta Emelina Francoise Westmaas
geboren 12-07-1906 te Wagenwegstraat B 201
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Nickerie den 26-08-1924, is het in tegenstaande akte genoemd kind, door Francoise Paulina Westmaas als haar natuurlijk kind erkend.
door haar moeder Francoise Paulina erkend verleden ambtenaar Burgelijke stand te Nickerie 26-08-1924
Johannes is geboren op maandag 16 maart 1903 in Susteren, zoon van Franciscus Ermans en Cornelia Mechtildis Mofers.
Notitie bij de geboorte van Johannes: vertrokken naar nederland op 30 november 1928 met de stoomschip cottica
Johannes is overleden op woensdag 27 augustus 1980 in Groningen, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: door auto ongeluk
Notitie bij Johannes: kwamen via suriname naar duitsland en wonen sinds 16-12-11940 in nederland en kregen op 03-12-1990 de nederlandse nationaliteit
Kinderen van Agneta en Johannes:
1 Franciscus Ermans, geboren op dinsdag 2 oktober 1923 in Nickerie Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.1.
2 Nadia Ermans, geboren op zaterdag 16 mei 1925 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.2.
3 Agnes Ermans, geboren op vrijdag 19 november 1926 in Albina Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.3.
4 Lydia Ermans, geboren op woensdag 25 april 1928 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.4.
5 Cornelia Ermans, geboren op donderdag 8 augustus 1929 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.5.
6 Armand Ermans, geboren op woensdag 23 december 1931 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.6.
7 Anita Ermans, geboren op woensdag 27 september 1933 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.7.
8 Johan Ermans, geboren op donderdag 31 januari 1935 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.8.
1.1.1.1.2.11.11.2.1 Franciscus Ermans is geboren op dinsdag 2 oktober 1923 in Nickerie Suriname, zoon van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Franciscus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1950 in Amsterdam met O.M.E. de Ruijter.
1.1.1.1.2.11.11.2.2 Nadia Ermans is geboren op zaterdag 16 mei 1925 in Paramaribo Suriname, dochter van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Nadia is overleden. Nadia trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1947 in Paramaribo Suriname met Thomas William Kramer, 24 jaar oud. Thomas is geboren op vrijdag 14 september 1923 in Paramaribo Suriname, zoon van Rudolf Charles Kramer en Helene Charlotte Schutte. Thomas is overleden.
Kind van Nadia en Thomas:
1 Ilse Kramer, geboren op zondag 10 juli 1949 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.2.1.
1.1.1.1.2.11.11.2.2.1 Ilse Kramer is geboren op zondag 10 juli 1949 in Amsterdam, dochter van Thomas William Kramer en Nadia Ermans (zie 1.1.1.1.2.11.11.2.2). Ilse trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1974 in Amsterdam met Bert Flart, 30 of 31 jaar oud. Bert is geboren op woensdag 22 september 1943 in Amsterdam.
Kinderen van Ilse en Bert:
1 Manual Alberto Flart [1.1.1.1.2.11.11.2.2.1.1], geboren op donderdag 22 januari 1976 in Amsterdam.
2 Jarl Flart [1.1.1.1.2.11.11.2.2.1.2], geboren op zaterdag 8 juli 1978 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.11.2.3 Agnes Ermans is geboren op vrijdag 19 november 1926 in Albina Suriname, dochter van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Agnes is overleden op donderdag 13 mei 1999 in Lelystad, 72 jaar oud. Agnes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15 februari 1951 in Amsterdam met Evert Mulderij, 29 jaar oud. Evert is geboren op donderdag 1 september 1921 in Apeldoorn. Evert is overleden op dinsdag 26 februari 1980 in Amsterdam, 58 jaar oud.
1.1.1.1.2.11.11.2.4 Lydia Ermans is geboren op woensdag 25 april 1928 in Paramaribo Suriname, dochter van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Lydia is overleden. Lydia trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 8 november 1950 in Nederland met Willem Kalkhoven, 23 jaar oud. Willem is geboren op zondag 9 januari 1927 in Heerlen. Willem is overleden op donderdag 7 december 2006 in Lelystad, 79 jaar oud.
Kinderen van Lydia en Willem:
1 Johannes Sybrand Kalkhoven [1.1.1.1.2.11.11.2.4.1], geboren op woensdag 9 juli 1952 in Amsterdam.
2 Cornelis Gerardus Kalkhoven [1.1.1.1.2.11.11.2.4.2], geboren op donderdag 1 oktober 1953 in Amsterdam. Cornelis is overleden op vrijdag 20 juni 1958 in Amsterdam, 4 jaar oud.
3 Sanna Kalkhoven [1.1.1.1.2.11.11.2.4.3], geboren op maandag 17 juni 1963 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.11.2.5 Cornelia Ermans is geboren op donderdag 8 augustus 1929 in Paramaribo Suriname, dochter van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Cornelia is overleden op woensdag 23 april 1969 in Amsterdam, 39 jaar oud. Zij is begraven op maandag 28 april 1969 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1952 in Amsterdam met André Alexander Schutte, 30 jaar oud. André is geboren op vrijdag 21 april 1922 in Paramaribo Suriname. André is overleden op vrijdag 11 augustus 1995 in Amsterdam, 73 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 16 augustus 1995 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam.
Kinderen van Cornelia en André:
1 Frederik Schutte [1.1.1.1.2.11.11.2.5.1], geboren op maandag 6 juli 1953 in Amsterdam.
2 Christine Schutte [1.1.1.1.2.11.11.2.5.2], geboren op woensdag 6 april 1955 in Amsterdam.
3 Roberto Schutte [1.1.1.1.2.11.11.2.5.3], geboren op donderdag 25 juli 1957 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.11.2.6 Armand Ermans is geboren op woensdag 23 december 1931 in Paramaribo Suriname, zoon van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Armand trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 19 juli 1957 in Amsterdam met Willempje Johanna Aleida Hofland, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op maandag 5 december 1966 in Amsterdam. Willempje is geboren op woensdag 23 september 1936 in de Bilt, dochter van Aalbert Jan Hofland en Aleida Wilhelmina van Driel. Willempje is overleden op dinsdag 2 november 2010 in Amsterdam, 74 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 9 november 2010 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam. Willempje trouwde voorheen met Nn Rafiek. Willempje trouwde later op donderdag 2 september 1971 in de Bilt met Riginald Benjamin Carolus (geb. 1945). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken in de Bilt.
1.1.1.1.2.11.11.2.7 Anita Ermans is geboren op woensdag 27 september 1933 in Paramaribo Suriname, dochter van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Anita trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 september 1957 in Amsterdam met Benardus Johannes Nagel, 26 jaar oud. Benardus is geboren op dinsdag 7 juli 1931 in Amsterdam. Benardus is overleden op zondag 4 mei 2008 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Kind van Anita en Benardus:
1 Helena Catherina (Ellen) Nagel, geboren op woensdag 17 augustus 1960. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.2.7.1.
1.1.1.1.2.11.11.2.7.1 Helena Catherina (Ellen) Nagel is geboren op woensdag 17 augustus 1960, dochter van Benardus Johannes Nagel en Anita Ermans (zie 1.1.1.1.2.11.11.2.7). Ellen trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1987 met Ronald (Ron) Jansen, ongeveer 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2000. Ron is geboren op zondag 6 december 1959 in Amsterdam.
Kinderen van Ellen en Ron:
1 Frank Jansen [1.1.1.1.2.11.11.2.7.1.1], geboren op dinsdag 14 maart 1989 in Purmerend.
2 Robin Jansen [1.1.1.1.2.11.11.2.7.1.2], geboren op vrijdag 6 september 1991 in Purmerend.
1.1.1.1.2.11.11.2.8 Johan Ermans is geboren op donderdag 31 januari 1935 in Paramaribo Suriname, zoon van Johannes Matthijs Ermans en Agneta Emilina Francoise Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.2). Johan is overleden op vrijdag 9 juni 2006 in Leiderdorp, 71 jaar oud.
Notitie bij Johan: kwam in Nederland 16-12-1940
in Alphen aan den Rijn 02-09-1992 en ingangsdatum geldigheid 31-10-2002
Johan trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 januari 1959 in Amsterdam met Trijntje (Tiny) Goos, 23 jaar oud. Tiny is geboren op zaterdag 23 februari 1935 in Hoorn Nh.
Kinderen van Johan en Tiny:
1 Esther Anna Ermans [1.1.1.1.2.11.11.2.8.1], geboren op zaterdag 9 januari 1960 in Amsterdam.
2 Rudolf Ermans [1.1.1.1.2.11.11.2.8.2], geboren op maandag 11 december 1961 in Amsterdam.
3 Eduard Ermans [1.1.1.1.2.11.11.2.8.3], geboren op maandag 1 februari 1965 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.11.4 Clementine Maria Alice (Alice) Westmaas is geboren op maandag 26 juni 1911 in District Nickerie Suriname, dochter van Nn en Francoise Paulina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11). Alice is overleden op zaterdag 3 juli 1999 in Paramaribo Suriname, 88 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 8 juli 1999 in Nieuw en Vrede en Arbeid Coppenamestraat Paramaribo. Alice trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 21 mei 1930 in Paramaribo Suriname met Gerrit William Theodorus Goedhart, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op maandag 5 mei 1930 in Paramaribo Suriname in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren omstreeks 1910 in Suriname. Gerrit is overleden.
Kind van Alice en Gerrit:
1 Laetitia Carolina Goedhart, geboren op zaterdag 14 november 1931 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.11.4.1.
1.1.1.1.2.11.11.4.1 Laetitia Carolina Goedhart is geboren op zaterdag 14 november 1931 in Suriname, dochter van Gerrit William Theodorus Goedhart en Clementine Maria Alice (Alice) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.11.4). Laetitia trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 23 juni 1949 in Paramaribo Suriname met Wilfred Eduard Sumter.
1.1.1.1.2.11.12 Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas is geboren op dinsdag 29 augustus 1882 in Paramaribo Suriname, dochter van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Annie is overleden op donderdag 2 september 1948 in Paramaribo Suriname, 66 jaar oud. Annie trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 11 december 1901 in Paramaribo Suriname met Adriaan Eduard Boerleider, 21 of 22 jaar oud. Adriaan is geboren in 1879 in Commewijne Suriname. Adriaan is overleden vóór 1914, ten hoogste 35 jaar oud.
Kinderen van Annie en Adriaan:
1 Eduardina Wilhelmina Ergenia (Dina) Boerleider, geboren op dinsdag 21 januari 1902 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.1.
2 Leonie Eugenie anette Boerleider, geboren op donderdag 8 februari 1906 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.2.
3 Johanna Adolphina maria (Jopie) Boerleider, geboren op zaterdag 15 juni 1907 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.3.
4 paulina betsij alexandrina Boerleider, geboren op dinsdag 29 maart 1910 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.4.
5 Purcy Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.5], geboren op dinsdag 29 maart 1910 in Nickerie Suriname. Purcy is overleden.
6 Eleonore Louise Maria Boerleider, geboren op woensdag 22 november 1911 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.6.
7 Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider, geboren op zondag 20 juli 1913 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.7.
8 Thelma Boerleider, geboren op zondag 9 december 1917 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.8.
9 Diecilia Betsij (Nora) Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.10], geboren op donderdag 9 december 1920 in District Coronie Suriname. Nora is overleden.
Kind van Annie uit onbekende relatie:
10 Thelma Westmaas, geboren op zondag 9 december 1917 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.9.
1.1.1.1.2.11.12.1 Eduardina Wilhelmina Ergenia (Dina) Boerleider is geboren op dinsdag 21 januari 1902 in Paramaribo Suriname, dochter van Adriaan Eduard Boerleider en Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). Dina is overleden op woensdag 3 januari 1979 in Paramaribo Suriname, 76 jaar oud. Dina trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 28 oktober 1930 in Paramaribo Suriname met Winfried johannes jack Riedewald, 30 jaar oud, nadat zij op dinsdag 28 oktober 1930 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Dina en Winfried: heette eerst Dina Westmaas
geboren Keizertraat C 128
Winfried is geboren op maandag 1 oktober 1900 in Paramaribo Suriname. Winfried is overleden op zondag 7 juli 1968 in Paramaribo Suriname, 67 jaar oud.
Kind van Dina en Winfried:
1 Humphrey Edward Riedewald, geboren op zaterdag 19 april 1919 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.1.1.
1.1.1.1.2.11.12.1.1 Humphrey Edward Riedewald is geboren op zaterdag 19 april 1919 in Paramaribo Suriname, zoon van Winfried johannes jack Riedewald en Eduardina Wilhelmina Ergenia (Dina) Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.1). Humphrey is overleden op dinsdag 7 augustus 2018 in Paramaribo Suriname, 99 jaar oud. Humphrey trouwde met Sylvia Sieglien Wijngaarde. Sylvia is geboren op woensdag 23 juli 1919 in Paramaribo Suriname, dochter van Rudolph William Edward Wijngaarde en Johanna Wijgaarde. Sylvia is overleden op maandag 23 juli 2012 in Paramaribo Suriname, 93 jaar oud.
1.1.1.1.2.11.12.2 Leonie Eugenie anette Boerleider is geboren op donderdag 8 februari 1906 in Paramaribo Suriname, dochter van Adriaan Eduard Boerleider en Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). Leonie is overleden op vrijdag 18 juli 1986 in Paramaribo Suriname, 80 jaar oud. Leonie trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 21 juni 1939 in Curacao Ned Antillen met Emile Anthony (Leonie) van Kallen, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leonie en Leonie: HUWELIJKSREGISTER 1939 STAD
Bron: Burgerlijke standregisterSoort registratie: Huwelijksakte(Akte)datum: 21-06-1939Plaats: Stad Willemstad
Bijzonderheden:
Ondertrouwdatum 1939-05-25

Vader van de bruidegom
Hermanus Matheus van Kallen
leeftijd ovl
Moeder van de bruidegom
Paulina
leeftijd ovl
Bruidegom
Emile Anthonij Kallen, van (Assistent Destillateur)
Bruid
Leonie Eugenie Anette Boerleider (Modiste)
leeftijd 33 jaar
Diversen: Moeder woont te Paramaribo

Vader van de bruid
Adriaan Eduard Boerleider
leeftijd ovl
Moeder van de bruid
Alexandrina Johanna Westmaas (Verpleegster)

Getuige
Cornelis Herman van Kallen (Assistent Distillateur)
leeftijd 34 jaar
Christiaan Adolf Zeedijk (Plaatwerker)
leeftijd 35 jaar
Leonie is geboren op donderdag 17 december 1903 in Perica district Suriname, zoon van Hermanus Matheus van Kallen en Paulina Nn. Leonie is overleden op woensdag 6 juli 2005 in Paramaribo Suriname, 101 jaar oud.
Kind van Leonie en Leonie:
1 Rulette Vera van Kallen, geboren op donderdag 21 februari 1929 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.2.1.
1.1.1.1.2.11.12.2.1 Rulette Vera van Kallen is geboren op donderdag 21 februari 1929 in Paramaribo Suriname, dochter van Emile Anthony (Leonie) van Kallen en Leonie Eugenie anette Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.2). Rulette trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 15 oktober 1947 in Paramaribo Suriname met Purchie Ferdinand Maria Bodeutsch, 22 jaar oud. Purchie is geboren op dinsdag 13 januari 1925 in Nickerie Suriname. Purchie is overleden op zaterdag 7 mei 2005, 80 jaar oud.
Kinderen van Rulette en Purchie:
1 Leonia (Lea) Bodeutsch, geboren op vrijdag 9 april 1948 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.
2 Jenny Bodeutsch [1.1.1.1.2.11.12.2.1.2], geboren op woensdag 21 september 1949 in Paramaribo Suriname.
3 Ferdi Bodeutsch [1.1.1.1.2.11.12.2.1.3], geboren op dinsdag 12 september 1950 in Paramaribo Suriname.
4 Purchie Emile Bodeutsch [1.1.1.1.2.11.12.2.1.4], geboren op zaterdag 22 maart 1952 in Willemstad Ned.Antillen.
5 Oswald Eduard Bodeutsch [1.1.1.1.2.11.12.2.1.5], geboren in 1954 in Amsterdam.
6 Monique vincentia Bodeutsch [1.1.1.1.2.11.12.2.1.6], geboren op woensdag 6 april 1960 in Willemstad Ned.Antillen.
1.1.1.1.2.11.12.2.1.1 Leonia (Lea) Bodeutsch is geboren op vrijdag 9 april 1948 in Paramaribo Suriname, dochter van Purchie Ferdinand Maria Bodeutsch en Rulette Vera van Kallen (zie 1.1.1.1.2.11.12.2.1). Lea trouwde met Carel Jules Dens. Carel is geboren in 1944 in Amsterdam.
Kinderen van Lea en Carel:
1 Percy.p. Dens [1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.1], geboren op woensdag 8 maart 1967 in Amsterdam.
2 Priscilla.p Dens, geboren op donderdag 1 februari 1968 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2.
1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2 Priscilla.p Dens is geboren op donderdag 1 februari 1968 in Amsterdam, dochter van Carel Jules Dens en Leonia (Lea) Bodeutsch (zie 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1). Priscilla.p trouwde met Eric.g Fransen. Eric.g is geboren op zondag 27 oktober 1968.
1.1.1.1.2.11.12.3 Johanna Adolphina maria (Jopie) Boerleider is geboren op zaterdag 15 juni 1907 in Paramaribo Suriname, dochter van Adriaan Eduard Boerleider en Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). Jopie is overleden.
Notitie bij Jopie: woonde Dominestraat C 178 Paramaribo
Kinderen van Jopie uit onbekende relatie:
1 Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.3.1].
2 Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.3.2].
3 Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.3.3].
4 Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.3.4].
1.1.1.1.2.11.12.4 paulina betsij alexandrina Boerleider is geboren op dinsdag 29 maart 1910 in Paramaribo Suriname, dochter van Adriaan Eduard Boerleider en Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). paulina is overleden op zaterdag 9 mei 1992 in Amsterdam, 82 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam. paulina:
(1) trouwde met NN.
(2) trouwde met Leendert Alfred Liesdek. Leendert is geboren op vrijdag 21 juli 1905 in Suriname, zoon van Louis Jacob Constant Liesdek en Louisa Alexandrina Jansson. Leendert is overleden. Leendert trouwde later met A Boon. Leendert trouwde later in september 1926 in Paramaribo Suriname met Hilda Cornelia Charlotte Coutinho (geb. 1905). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd in december 1933 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van paulina en NN:
1 Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.4.1].
2 Boerleider [1.1.1.1.2.11.12.4.2].
1.1.1.1.2.11.12.6 Eleonore Louise Maria Boerleider is geboren op woensdag 22 november 1911 in Paramaribo Suriname, dochter van Adriaan Eduard Boerleider en Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). Eleonore is overleden op dinsdag 26 mei 1998 in Purmerend, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 29 mei 1998 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Eleonore: as uitgestrooid op zee
Eleonore trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 juli 1942 in Willemstad Curacao Ned Antillen met Arie Valk. Arie is overleden.
1.1.1.1.2.11.12.7 Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider is geboren op zondag 20 juli 1913 in Paramaribo Suriname, dochter van Adriaan Eduard Boerleider en Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). Wiesje is overleden. Wiesje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1935 in Paramaribo Suriname met Guillaume Otto Lo-A-Njoe, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wiesje en Guillaume: Wiesje woonde Maagdenstraat C 77B
Guillaume is geboren op donderdag 6 maart 1913 in Paramaribo Suriname, zoon van Theodorus lo A-ngoe en Albertina Helena Maria Biornenberg. Guillaume is overleden op zondag 10 maart 1996 in Amsterdam, 83 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 14 maart 1996 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Guillaume: as uitgestrooid op zee
Kinderen van Wiesje en Guillaume:
1 Stanley Harold Lo-A-Njoe, geboren op vrijdag 22 november 1935 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.7.1.
2 Guillaume Theodoor Lo-A-Njoe, geboren op vrijdag 25 juni 1937 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.7.2.
3 Eddy Lo-A-Njoe, geboren op zondag 25 december 1938 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.7.3.
4 Otto lo-A-Njoe, geboren op woensdag 23 oktober 1940 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.7.4.
5 Thomas Lo-A-Njoe, geboren in 1942 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.7.5.
6 Sylvia Lo-A-Njoe, geboren in 1945 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.7.6.
1.1.1.1.2.11.12.7.1 Stanley Harold Lo-A-Njoe is geboren op vrijdag 22 november 1935 in Paramaribo Suriname, zoon van Guillaume Otto Lo-A-Njoe en Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.7). Stanley trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 6 augustus 1957 in Amsterdam met Eduwarda Pelgrom.
1.1.1.1.2.11.12.7.2 Guillaume Theodoor Lo-A-Njoe is geboren op vrijdag 25 juni 1937 in Amsterdam, zoon van Guillaume Otto Lo-A-Njoe en Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.7). Guillaume trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 13 november 1958 in Amsterdam met Helena Elisabeth Baas, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Guillaume en Helena: van beroep Nederlands Beeldend Kunstenaar
heeft opleiding gedaan bij Gerrit Rietveld Academie 1953-1958
Helena is geboren op zaterdag 17 december 1938 in Voorschoten, dochter van Willem Nico Baas en Eva Nn.
1.1.1.1.2.11.12.7.3 Eddy Lo-A-Njoe is geboren op zondag 25 december 1938 in Paramaribo Suriname, dochter van Guillaume Otto Lo-A-Njoe en Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.7). Eddy trouwde, 23 jaar oud, op maandag 27 augustus 1962 in Amsterdam met J J Wielinga.
1.1.1.1.2.11.12.7.4 Otto lo-A-Njoe is geboren op woensdag 23 oktober 1940 in Amsterdam, zoon van Guillaume Otto Lo-A-Njoe en Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.7). Otto trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 9 januari 1958 in Hilversum met Helena Elisabeth Schildmeijer, 19 jaar oud. Helena is geboren op zaterdag 17 december 1938 in Voorschoten, dochter van Johan Schildmeijer en Maria Geertruidis Nn. Helena is overleden op zaterdag 27 maart 1999 in Hilversum, 60 jaar oud.
1.1.1.1.2.11.12.7.5 Thomas Lo-A-Njoe is geboren in 1942 in Amsterdam, zoon van Guillaume Otto Lo-A-Njoe en Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.7). Thomas trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 12 september 1963 in Amsterdam met Nn Nn.
1.1.1.1.2.11.12.7.6 Sylvia Lo-A-Njoe is geboren in 1945 in Amsterdam, zoon van Guillaume Otto Lo-A-Njoe en Aloisius Regina Adriana (Wiesje) Boerleider (zie 1.1.1.1.2.11.12.7). Sylvia trouwde, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 12 maart 1964 in Amsterdam met Leo Willem Hutjens, 23 of 24 jaar oud. Leo is geboren in 1940 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.11.12.8 Thelma Boerleider is geboren op zondag 9 december 1917 in Paramaribo Suriname, dochter van Adriaan Eduard Boerleider en Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). Thelma is overleden. Thelma trouwde met Nn.
1.1.1.1.2.11.12.9 Thelma Westmaas is geboren op zondag 9 december 1917 in Paramaribo Suriname, dochter van Alexandrina Johanna (Annie) Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12). Thelma is overleden op woensdag 15 november 2017 in Amsterdam, 99 jaar oud. Thelma:
(1) begon een relatie met NN.
Notitie bij de relatie van Thelma en NN: Dochter
Thelma Westmaas
geboren 09-12-1917 te Gravenstraat B 15
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte, verleden voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Paramaribo den 21-01-1939, is het in tegenstaande akte genoemd kind door Alexandrina Johanna Westmaas als haar natuurlijk kind erkend.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 24 september 1953 in Paramaribo Suriname met Wilfried Arthur Ernst, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Thelma en Wilfried: woonde sinds 1965 in Amsterdam
Wilfried is geboren op zaterdag 12 juni 1920 in Paramaribo Suriname. Wilfried is overleden.
Kinderen van Thelma en NN:
1 Henk Ramon Westmaas, geboren op vrijdag 25 juni 1937 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.9.1.
2 Anne Marie Westmaas, geboren op zaterdag 16 januari 1943 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.2.11.12.9.2.
3 Helen Johanna Westmaas [1.1.1.1.2.11.12.9.3], geboren op vrijdag 12 oktober 1945 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.12.9.1 Henk Ramon Westmaas is geboren op vrijdag 25 juni 1937 in Paramaribo Suriname, zoon van NN en Thelma Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12.9).
woonde te paramaribo Tammengastraat 16
Henk trouwde, 28 jaar oud, op maandag 12 juli 1965 in Amsterdam met Nn.
Kind van Henk en Nn:
1 Ramon Patrick Westmaas [1.1.1.1.2.11.12.9.1.1], geboren in 1965 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.11.12.9.2 Anne Marie Westmaas is geboren op zaterdag 16 januari 1943 in Amsterdam, dochter van NN en Thelma Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.12.9). Anne trouwde met Nn.
1.1.1.1.2.11.13 Alfred Eduard Westmaas is geboren op zaterdag 5 november 1887 in Paramaribo Suriname, zoon van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Alfred is overleden. Alfred begon een relatie met Nn.
Kind van Alfred en Nn:
1 Alfredina Westmaas, geboren op zondag 2 mei 1920 in Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.11.13.1.
1.1.1.1.2.11.13.1 Alfredina Westmaas is geboren op zondag 2 mei 1920 in Suriname, dochter van Alfred Eduard Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11.13) en Nn. Alfredina is overleden. Alfredina trouwde met Emanuel Mathurin. Emanuel is geboren in Frans Guyana. Emanuel is overleden.
Kind van Alfredina en Emanuel:
1 Antoinette Westmass [1.1.1.1.2.11.13.1.1], geboren op vrijdag 5 oktober 1956 in Cayenne France Guyana.
1.1.1.1.2.11.14 Alfredina Westmaas is geboren op zaterdag 5 november 1887 in Suriname, dochter van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Alfredina is overleden.
Kind van Alfredina uit onbekende relatie:
1 Alfredine Camille Paulina Athanase Westmaas [1.1.1.1.2.11.14.1], geboren op zondag 2 mei 1920 in St.Laurent Suriname. Alfredine is overleden.
woonde te paramaribo samaraccastraat 31a
1.1.1.1.2.11.15 Charlotte Henriette (Charlotte H) Westmaas is geboren op zondag 27 juli 1890 in Saramacca Suriname, dochter van Franqois Hendrik Westmaas (zie 1.1.1.1.2.11) en Sjasjatti (Anna) Buitenwijk. Charlotte H is overleden vóór 1960, ten hoogste 70 jaar oud. Charlotte H trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 8 februari 1911 in Saramacca Suriname met Joseph Baynard Ney Harel, 36 jaar oud. Joseph is geboren op dinsdag 19 januari 1875 in Demerara Suriname.
Notitie bij de geboorte van Joseph: woonde Kleine Saramacca straat 19 links saramacca
Joseph is overleden op zondag 29 oktober 1961 in Suriname, 86 jaar oud.
Kinderen van Charlotte H en Joseph:
1 Christopher Philibert Harel [1.1.1.1.2.11.15.1], geboren op dinsdag 28 januari 1913 in Saramacca Suriname. Christopher is overleden.
2 Purcy Waldemar Harel [1.1.1.1.2.11.15.2], geboren op zaterdag 16 september 1916 in Saramacca Suriname. Purcy is overleden.
Notitie bij Purcy: Geboren Anniestraat B 38a2 Paramaribo
1.1.1.1.2.13 Johanna Jacoba Bernatina Westmaas is geboren op woensdag 19 februari 1845 in Paramaribo Suriname, dochter van Arius Fredrik mesqzoon Westmaas (zie 1.1.1.1.2) en Aletta Charlotte Thuinman. Johanna is overleden op vrijdag 16 april 1909 in Paramaribo Suriname, 64 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 1 december 1869 in Paramaribo Suriname met Izaak Carillo Cotino, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 november 1869 in Paramaribo Suriname in ondertrouw zijn gegaan. Izaak is geboren omstreeks 1850 in Paramaribo Suriname. Izaak is overleden op vrijdag 10 december 1937 in Paramaribo Suriname, ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Izaak:
1 Charlotte Marianna Francoise Cotino [1.1.1.1.2.13.1], geboren op zondag 13 december 1868 in Paramaribo Suriname. Charlotte is overleden.
Notitie bij Charlotte: Dochter
Charlotte Marianna Francoise Westmaas
geboren 13-12-1868 te B 144
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Isaak Carillo Cotino en Jacoba Johanna Bernatina Westmaas op heden, hebben zij het hieronder vermeld kind gewettigd. Paramaribo 01-12-1869
erkend bij huwelijk ouders op 01-12-1869 te paramaribo
2 Maurits Johan Cotino [1.1.1.1.2.13.2], geboren op woensdag 9 november 1870 in Suriname. Maurits is overleden.
Notitie bij Maurits: geboren E 297
3 Albert Francois Cotino, geboren op donderdag 11 september 1873 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.
4 Harriette Jaqueline Frederika Cotino, geboren op donderdag 4 november 1875 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.4.
5 Johanna Rebecca Cotino, geboren op maandag 3 september 1877 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.5.
6 Arnold Gustaaf Cotino [1.1.1.1.2.13.6], geboren op zaterdag 15 november 1879 in Paramaribo Suriname. Arnold is overleden.
Notitie bij Arnold: geboren 15-11-1879 te Wagenwegstraat B 125
7 Nn Cotino [1.1.1.1.2.13.7], geboren op zaterdag 28 januari 1882 in Suriname. Nn is overleden.
8 Marie Francina Carillo Cotino [1.1.1.1.2.13.8], geboren op zaterdag 8 november 1884 in Paramaribo Suriname. Marie is overleden.
Notitie bij Marie: Geboren Wagewegstraat B128
9 Juriaan Eduaard Cotino, geboren op maandag 1 augustus 1887 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.9.
1.1.1.1.2.13.3 Albert Francois Cotino is geboren op donderdag 11 september 1873 in Paramaribo Suriname, zoon van Izaak Carillo Cotino en Johanna Jacoba Bernatina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.13). Albert is overleden op vrijdag 10 december 1937 in Paramaribo Suriname, 64 jaar oud. Albert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 3 januari 1900 in Paramaribo Suriname met Louisa Johanna Gerhardina Mennecke, 19 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 november 1869 in Paramaribo Suriname in ondertrouw zijn gegaan. Louisa is geboren op dinsdag 27 juli 1880 in Paramaribo Suriname, dochter van Wilhelmina Christina Mennecke. Louisa is overleden op maandag 23 december 1918 in Paramaribo Suriname, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op woensdag 5 november 1919 in Paramaribo Suriname met Adolphine Adriane Francoise Kross, 26 jaar oud. Adolphine is geboren op zondag 15 oktober 1893 in Paramaribo Suriname, dochter van Jacob Herman Kross en Laura Magdalena Clijdesdale. Adolphine is overleden op donderdag 11 november 1976 in Paramaribo Suriname, 83 jaar oud.
Kinderen van Albert en Louisa:
1 Jacques William Cotino, geboren op zaterdag 7 maart 1903 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.1.
2 George Theodoor Cotino, geboren op maandag 17 oktober 1904 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.2.
3 Hilda Eugenie Helouise Cotino, geboren op vrijdag 14 september 1906 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.3.
4 Albert Cornelis Cotino, geboren op woensdag 12 augustus 1908 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.4.
5 Alma Juliana Maria Cotino, geboren op maandag 22 augustus 1910 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.5.
6 Jacoba Edwardina Louisa Cotino [1.1.1.1.2.13.3.6], geboren op dinsdag 16 april 1912 in Paramaribo Suriname. Jacoba is overleden.
7 Wilhelmina Francois Cotino [1.1.1.1.2.13.3.7], geboren op dinsdag 14 april 1914 in Paramaribo Suriname. Wilhelmina is overleden op vrijdag 20 oktober 1933 in Paramaribo Suriname, 19 jaar oud.
8 Eugenie Cotino, geboren op donderdag 14 september 1916 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.8.
9 Johanna Cotino [1.1.1.1.2.13.3.9], geboren op dinsdag 19 november 1918 in Paramaribo Suriname. Johanna is overleden op dinsdag 10 december 1918 in Paramaribo Suriname, 21 dagen oud.
Kinderen van Albert en Adolphine:
10 Louise Henriette Cotino, geboren op vrijdag 31 december 1920 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.10.
11 Mathilda Johanna Cotino [1.1.1.1.2.13.3.11], geboren op zondag 27 augustus 1922 in Paramaribo Suriname. Mathilda is overleden op woensdag 15 november 1922 in Paramaribo Suriname, 2 maanden oud.
12 Elfride Anastasia Cotino, geboren op donderdag 25 oktober 1923 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.12.
13 Siegfried Jules Cotino, geboren op vrijdag 9 oktober 1925 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.13.
14 Richenel Francois Cotino, geboren op donderdag 15 maart 1928 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.14.
15 Leo Albert Cotino, geboren op zaterdag 25 januari 1930 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.15.
16 Nn Cotino [1.1.1.1.2.13.3.16], geboren op zondag 25 januari 1931 in Paramaribo Suriname. Nn is overleden.
17 Eline Rinia Cotino, geboren op zondag 26 maart 1933 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.17.
18 Nn Cotino [1.1.1.1.2.13.3.18], geboren op dinsdag 30 maart 1937 in Paramaribo Suriname. Nn is overleden.
1.1.1.1.2.13.3.1 Jacques William Cotino is geboren op zaterdag 7 maart 1903 in Paramaribo Suriname, zoon van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Louisa Johanna Gerhardina Mennecke. Jacques is overleden in Paramaribo Suriname. Jacques trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 9 november 1932 in Paramaribo Suriname met Leopoldine Marie Antoinette Nijbroek, 26 jaar oud. Leopoldine is geboren op maandag 13 november 1905 in Paramaribo Suriname. Leopoldine is overleden.
1.1.1.1.2.13.3.2 George Theodoor Cotino is geboren op maandag 17 oktober 1904 in Paramaribo Suriname, zoon van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Louisa Johanna Gerhardina Mennecke. George is overleden op zaterdag 17 oktober 1981 in Paramaribo Suriname, 77 jaar oud. George trouwde met Rosa Ricket.
1.1.1.1.2.13.3.3 Hilda Eugenie Helouise Cotino is geboren op vrijdag 14 september 1906 in Paramaribo Suriname, dochter van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Louisa Johanna Gerhardina Mennecke. Hilda is overleden. Hilda trouwde, 55 jaar oud, op donderdag 8 februari 1962 in Paramaribo Suriname met Julius Frans Krieger. Julius is overleden.
Kind van Hilda en Julius:
1 Stuart Alfred Krieger, geboren in 1933 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.3.1.
1.1.1.1.2.13.3.3.1 Stuart Alfred Krieger is geboren in 1933 in Paramaribo Suriname, zoon van Julius Frans Krieger en Hilda Eugenie Helouise Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3.3). Stuart is overleden op woensdag 24 maart 1999 in Paramaribo Suriname, 65 of 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 27 maart 1999 in Chinese begraafplaats Rebostraat Paramaribo Suriname. Stuart trouwde met S.S Straatum.
1.1.1.1.2.13.3.4 Albert Cornelis Cotino is geboren op woensdag 12 augustus 1908 in Paramaribo Suriname, zoon van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Louisa Johanna Gerhardina Mennecke. Albert is overleden op donderdag 14 oktober 1993 in Rotterdam, 85 jaar oud. Albert trouwde met Lisette Eline Nanette Terbet.
1.1.1.1.2.13.3.5 Alma Juliana Maria Cotino is geboren op maandag 22 augustus 1910 in Paramaribo Suriname, dochter van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Louisa Johanna Gerhardina Mennecke. Alma is overleden op zondag 12 juni 1994 in Rotterdam, 83 jaar oud. Alma trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 8 november 1939 in Paramaribo Suriname met Cornelis Marius Kuils, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 7 november 1911 in Paramaribo Suriname. Cornelis is overleden op zondag 5 juli 1981 in Rotterdam, 69 jaar oud.
1.1.1.1.2.13.3.8 Eugenie Cotino is geboren op donderdag 14 september 1916 in Paramaribo Suriname, dochter van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Louisa Johanna Gerhardina Mennecke. Eugenie is overleden op donderdag 10 juli 2008 in Amsterdam, 91 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam. Eugenie trouwde met Christiaan Alexander Baumgart. Christiaan is geboren op zaterdag 26 april 1913 in Paramaribo Suriname, zoon van Hendrik Afotay Baumgart en Charlotte Elisabeth Elmont. Christiaan is overleden op donderdag 10 april 2008 in Amsterdam, 94 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 16 april 2008 in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Christiaan: as verstrooid over zee
Christiaan trouwde later op zaterdag 15 september 1984 in Rotterdam met Wilma Sinette de La Fuente (geb. 1943). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op vrijdag 19 september 1986 in Rotterdam.
Kinderen van Eugenie en Christiaan:
1 Lucien Armand Baumgart [1.1.1.1.2.13.3.8.1], geboren op woensdag 8 november 1939 in Paramaribo Suriname. Lucien is overleden op vrijdag 21 mei 1999 in Amsterdam, 59 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Ooster Begraafplaats Amsterdam.
2 Erick Julius Cotino, geboren op donderdag 17 juli 1947 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.3.8.2.
3 Herbert Alexander Cotino [1.1.1.1.2.13.3.8.3], geboren in 1951 in Paramaribo Suriname.
4 Gerold Henk Cotino [1.1.1.1.2.13.3.8.4], geboren in 1953 in Paramaribo Suriname.
5 Orlando Kenneth Cotino [1.1.1.1.2.13.3.8.5], geboren in 1955 in Paramaribo Suriname.
6 John Japhet Cotino [1.1.1.1.2.13.3.8.6], geboren in 1956 in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.13.3.8.2 Erick Julius Cotino is geboren op donderdag 17 juli 1947 in Paramaribo Suriname, zoon van Christiaan Alexander Baumgart en Eugenie Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3.8). Erick is overleden. Erick trouwde met NN.
Kind van Erick en NN:
1 Patrick Wesley Cotino [1.1.1.1.2.13.3.8.2.1], geboren op dinsdag 29 april 1980 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.13.3.10 Louise Henriette Cotino is geboren op vrijdag 31 december 1920 in Paramaribo Suriname, dochter van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Adolphine Adriane Francoise Kross. Louise trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 31 december 1947 in Paramaribo Suriname met Theodorus Pieter Adrianus van Vulpen, 30 jaar oud. Theodorus is geboren op donderdag 19 juli 1917 in Maartensdijk. Theodorus is overleden in Utrecht.
1.1.1.1.2.13.3.12 Elfride Anastasia Cotino is geboren op donderdag 25 oktober 1923 in Paramaribo Suriname, dochter van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Adolphine Adriane Francoise Kross. Elfride is overleden op zondag 1 maart 2020 in Amsterdam, 96 jaar oud. Zij is begraven op maandag 9 maart 2020 in begraafplaats Vredehof Amsterdam. Elfride trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 2 december 1942 in Paramaribo Suriname met Wilhelm Fränkel, 24 jaar oud. Wilhelm is geboren op dinsdag 8 januari 1918 in ben Commewijne Suriname. Wilhelm is overleden op woensdag 10 juni 1998 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Kinderen van Elfride en Wilhelm:
1 Wilhelm Karl Fränkel [1.1.1.1.2.13.3.12.1].
2 Roël Albert Fränkel [1.1.1.1.2.13.3.12.2].
3 Henna Lorette Fränkel [1.1.1.1.2.13.3.12.3].
4 Hermanus Benito Fränkel [1.1.1.1.2.13.3.12.4].
5 Marten Jacques Fränkel [1.1.1.1.2.13.3.12.5].
6 John Mitchel Fränkel [1.1.1.1.2.13.3.12.6], geboren in 1958 in Amsterdam.
1.1.1.1.2.13.3.13 Siegfried Jules Cotino is geboren op vrijdag 9 oktober 1925 in Paramaribo Suriname, zoon van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Adolphine Adriane Francoise Kross. Siegfried is overleden op zaterdag 11 januari 2003 in Rotterdam, 77 jaar oud. Siegfried trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1949 in Paramaribo Suriname met Theresia Cecilia Maria Vliet, 21 jaar oud. Theresia is geboren op vrijdag 11 mei 1928 in Coronie Totness. Theresia is overleden op vrijdag 22 september 1989 in Rotterdam, 61 jaar oud.
1.1.1.1.2.13.3.14 Richenel Francois Cotino is geboren op donderdag 15 maart 1928 in Paramaribo Suriname, zoon van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Adolphine Adriane Francoise Kross. Richenel is overleden op dinsdag 19 juli 1994 in Paramaribo Suriname, 66 jaar oud. Richenel trouwde, 27 jaar oud, op zondag 6 november 1955 in Paramaribo Suriname met Louise Hermine Harris, 35 jaar oud. Louise is geboren op woensdag 10 december 1919 in Paramaribo Suriname. Louise is overleden.
1.1.1.1.2.13.3.15 Leo Albert Cotino is geboren op zaterdag 25 januari 1930 in Paramaribo Suriname, zoon van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Adolphine Adriane Francoise Kross. Leo is overleden op zondag 28 augustus 2022 in Utrecht, 92 jaar oud. Leo:
(1) trouwde met Isabel Gonzales.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 mei 1955 in Paramaribo Suriname met Mathilda Georstina Harriett Faverius, 22 jaar oud. Mathilda is geboren op zondag 9 april 1933 in Paramaribo Suriname. Mathilda is overleden op vrijdag 13 april 1984 in Utrecht, 51 jaar oud. Zij is begraven in Daelwijk Utrecht.
1.1.1.1.2.13.3.17 Eline Rinia Cotino is geboren op zondag 26 maart 1933 in Paramaribo Suriname, dochter van Albert Francois Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.3) en Adolphine Adriane Francoise Kross. Eline is overleden in Paramaribo Suriname. Eline trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 21 maart 1951 in Paramaribo Suriname met Hendrik van den Akker, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 19 december 1929 in Hilversum. Hendrik is overleden in Paramaribo Suriname.
1.1.1.1.2.13.4 Harriette Jaqueline Frederika Cotino is geboren op donderdag 4 november 1875 in Paramaribo Suriname, dochter van Izaak Carillo Cotino en Johanna Jacoba Bernatina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.13). Harriette is overleden. Harriette trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1915 in district Marowijne Suriname met Hendrik Simon.
Kind van Harriette en Hendrik:
1 Heloise Edwardina Cotino [1.1.1.1.2.13.4.1], geboren op maandag 15 augustus 1904 in Paramaribo Suriname. Heloise is overleden.
Notitie bij Heloise: Dochter
Heloise Edwardina Cotino
geboren 15-08-1904 te Eerste Buitenwijk 186
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij akte verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het district Marowijne, den 24-06-1911 is Heloise Edwardina, in tegenstaande akte genoemd, door Hendrikus Simon en Harriette Frederika Jacquelina Cotino als hun natuurlijk kind erkend erkenning/wettiging: Door het opvolgend huwelijk der ouders in het district Marowijne den 06-10-1915, is dit kind gewettigd
1.1.1.1.2.13.5 Johanna Rebecca Cotino is geboren op maandag 3 september 1877 in Paramaribo Suriname, dochter van Izaak Carillo Cotino en Johanna Jacoba Bernatina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.13). Johanna is overleden op dinsdag 17 oktober 1967 in Amsterdam, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 20 oktober 1967 in Driehuis Westerveld Velsen. Johanna:
(1) begon een relatie met NN. Hij is overleden.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 juli 1906 in Nickerie Suriname met Pieter Beekman, 31 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 16 oktober 1874 in Limmen, zoon van Cornelis Beekman en Maartje Min. Pieter is overleden op vrijdag 28 juni 1935 in Amsterdam, 60 jaar oud.
Kind van Johanna en NN:
1 Franqoise Gehardina Johanna Cotino [1.1.1.1.2.13.5.1], geboren op maandag 1 november 1897 in Paramaribo Suriname. Franqoise is overleden.
Notitie bij Franqoise: Dochter
Francoise Gerhardina Johanna Cotino
geboren 01-11-1897 te Gemeenen Landsweg F 293
Kinderen van Johanna en Pieter:
2 Harriette Charlotte Paulina Beekman, geboren op zondag 29 oktober 1899 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.5.2.
3 Alida Bernardina Beekman, geboren op donderdag 12 december 1901 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.5.3.
4 Cornelis Beekman, geboren op zaterdag 19 augustus 1911 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.5.4.
1.1.1.1.2.13.5.2 Harriette Charlotte Paulina Beekman is geboren op zondag 29 oktober 1899 in Paramaribo Suriname, dochter van Pieter Beekman en Johanna Rebecca Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.5). Harriette is overleden. Harriette trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 20 mei 1925 in Amsterdam met Petrus gerrit de Vries, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harriette en Petrus: ochter
Harriette Charlotte Paulina Cotino
geboren 29-10-1899 te Rust en Vredestraat E 141
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de akte van voltrekking van het huwelijk van Pieter Beekman en Johanna Rebecca Cotino in het district Nickerie den 21-07-1906, is Harriette Charlotte Paulina in tegenstaande akte genoemd door Pieter Beekman als zijn natuurlijk kind erkend. erkenning/wettiging: Door het opvolgende huwelijk der moeder in het district Nickerie den 21-07-1906 is dit kind gewettigd
Petrus is geboren op zaterdag 28 mei 1898 in Amsterdam. Petrus is overleden op zondag 8 oktober 1967 in Amsterdam, 69 jaar oud.
1.1.1.1.2.13.5.3 Alida Bernardina Beekman is geboren op donderdag 12 december 1901 in Paramaribo Suriname, dochter van Pieter Beekman en Johanna Rebecca Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.5). Alida is overleden op woensdag 23 juli 1980 in Amsterdam, 78 jaar oud. Alida trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 23 juni 1926 in Amsterdam met David Swaab, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 14 november 1956 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Alida en David: Dochter
Alida Bernardina Cotino
geboren 12-12-1901 te Gravenstaat B 2 (militair hospitaal)
Diversen: Kantmelding: erkenning/wettiging: Bij de voltrekking van het huwelijk van Pieter Beekman en Johanna Rebecca Cotino in het district Nickerie den 21-07-1906, is Alida Bernardina, in tegenstaande akte genoemd, als hun kind erkend.
David is geboren op zondag 13 maart 1904 in Antwerpen B. David is overleden.
1.1.1.1.2.13.5.4 Cornelis Beekman is geboren op zaterdag 19 augustus 1911 in Paramaribo Suriname, zoon van Pieter Beekman en Johanna Rebecca Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.5). Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 13 mei 1931 in Amsterdam met Veronica Adriana Hillman, 16 jaar oud. Veronica is geboren op dinsdag 28 juli 1914 in Amsterdam, dochter van Gerhard Hillman en Veronica Adriana Terpstra. Veronica is overleden op zondag 16 augustus 1992 in Amsterdam, 78 jaar oud.
1.1.1.1.2.13.9 Juriaan Eduaard Cotino is geboren op maandag 1 augustus 1887 in Paramaribo Suriname, zoon van Izaak Carillo Cotino en Johanna Jacoba Bernatina Westmaas (zie 1.1.1.1.2.13). Juriaan is overleden op vrijdag 8 januari 1926 in Paramaribo Suriname, 38 jaar oud. Juriaan trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1914 in Paramaribo Suriname met Antoinetta Susanna Scheuer, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Juriaan en Antoinetta: geboren 04-08-1887 te Groote Dwarsstraat D 130
Antoinetta is geboren op zondag 11 augustus 1895 in Paramaribo Suriname, dochter van Nn en Emma Juliana Scheuer. Antoinetta is overleden.
Kind van Juriaan en Antoinetta:
1 Julienne Henriette Cotino, geboren op vrijdag 31 juli 1914 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.2.13.9.1.
1.1.1.1.2.13.9.1 Julienne Henriette Cotino is geboren op vrijdag 31 juli 1914 in Paramaribo Suriname, dochter van Juriaan Eduaard Cotino (zie 1.1.1.1.2.13.9) en Antoinetta Susanna Scheuer. Julienne is overleden op zondag 24 oktober 1937 in Maromijne Suriname, 23 jaar oud. Julienne trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 2 april 1935 in Maromijne Suriname met Walther Gijsbertus Frederik Tjou Tam Sin, 23 jaar oud. Walther is geboren op maandag 17 april 1911 in Maromijne Suriname, zoon van Gustaaf Rudolf Philibert Tjou Tam Sin en Estella Helena Annitjau Tjon A Meeuw. Walther is overleden op zondag 15 oktober 1989 in Rotterdam, 78 jaar oud. Walther trouwde later op woensdag 24 april 1940 in Maromijne Suriname met Wilhelmina Caroline Brijbag (1923-1993).
1.1.1.1.3 Louisa Cornelia Westmaas is geboren op woensdag 9 oktober 1805 in Suriname, dochter van Mozes De Jahacob Bueno de Mesquita en Johanna Cornelia Westmaas (zie 1.1.1.1). Louisa is overleden op woensdag 19 januari 1842 in Suriname, 36 jaar oud. Louisa trouwde, 29 jaar oud, op zondag 10 mei 1835 in Paramaribo Suriname met Johannes Antonius Mertens, 35 jaar oud, nadat zij op donderdag 23 april 1835 in Paramaribo Suriname in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Louisa en Johannes: Commentaar Invoerders: Johannes Anthonius Mertens is gedoopt op 24 maart 1800 in Brielle, Zuid-Holland, Nederland. Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-bouvij/I1494.php Naam van de eerste getuige is wsch Charles Albertus Louis (de) Westmaas, broer van de moeder van dit kind, bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-westmaas/I17883.php De getuigen zijn ’meerderjarigen en wonend te Paramaribo
Johannes is geboren op zaterdag 22 maart 1800 in Brielle, zoon van Hubertus Mertens en Anna Petronella Bermon. Hij is gedoopt op maandag 24 maart 1800 in Brielle. Johannes is overleden op maandag 22 november 1869 in Suriname, 69 jaar oud. Johannes trouwde later op vrijdag 5 mei 1843 met Geertruida Frederica Westmaas (1811-1871), zie 1.1.1.1.5.
Kinderen van Louisa en Johannes:
1 Johannis Hubertus Mertens, geboren op donderdag 18 februari 1836 in Paramaribo Suriname. Volgt 1.1.1.1.3.1.
2 Geertruida Frederica Mertens [1.1.1.1.3.2], geboren op zaterdag 19 mei 1838 in Suriname. Geertruida is overleden op zaterdag 19 mei 1838 in Suriname, geen dag oud.
3 Geertruida Petronela Mertens [1.1.1.1.3.3], geboren op zaterdag 19 mei 1838 in Paramaribo Suriname. Geertruida is overleden op vrijdag 13 februari 1914 in Paramaribo Suriname, 75 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: woonde A 85 Paramaribo
4 Agatha Petronella Davida Lucia Mertens [1.1.1.1.3.4], geboren op maandag 29 juni 1840 in Paramaribo Suriname. Agatha is overleden op woensdag 5 november 1913 in Paramaribo Suriname, 73 jaar oud.
1.1.1.1.3.1 Johannis Hubertus Mertens is geboren op donderdag 18 februari 1836 in Paramaribo Suriname, zoon van Johannes Antonius Mertens en Louisa Cornelia Westmaas (zie 1.1.1.1.3). Johannis is overleden op dinsdag 5 januari 1892 in Paramaribo Suriname, 55 jaar oud. Johannis trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1864 in Paramaribo Suriname met Neeltje Johanna van Velzen, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannis en Neeltje: Neeltje geboren uit protentantse ouders
omstreeks 1875 bekeert tot het Rooms Katholisme gevormd en eerste communie
Neeltje is geboren op zondag 13 juni 1841 in Paramaribo Suriname. Neeltje is overleden op maandag 3 oktober 1892 in Paramaribo Suriname, 51 jaar oud.
1.1.1.1.5 Geertruida Frederica Westmaas is geboren op vrijdag 8 februari 1811 in Suriname, dochter van Mozes De Jahacob Bueno de Mesquita en Johanna Cornelia Westmaas (zie 1.1.1.1). Geertruida is overleden op zondag 17 december 1871 in Suriname, 60 jaar oud. Geertruida trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1843 met Johannes Antonius Mertens, 43 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 22 maart 1800 in Brielle, zoon van Hubertus Mertens en Anna Petronella Bermon. Hij is gedoopt op maandag 24 maart 1800 in Brielle. Johannes is overleden op maandag 22 november 1869 in Suriname, 69 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Louisa Cornelia Westmaas (1805-1842), met wie hij trouwde op zondag 10 mei 1835 in Paramaribo Suriname, zie 1.1.1.1.3.
Kinderen van Geertruida en Johannes:
1 Anthon Victor Mertens [1.1.1.1.5.1], geboren op donderdag 21 maart 1844 in Suriname. Anthon is overleden.
2 Louisa Johanna Wilhelmina Mertens [1.1.1.1.5.2], geboren op zondag 26 september 1847 in Paramaribo Suriname. Louisa is overleden.
Notitie bij Louisa: woonde B 140 Paramaribo
1.1.1.2 Johannes Loos Westmaas is geboren op vrijdag 6 april 1792 in Suriname, zoon van Nn Loos (zie 1.1.1). Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: manager suikerrietplantage Sparta in the essequibo
going too back suriname 1824 with sailing out the port Rotterdam
dit is de tak die vertrekt uit suriname naar britsguinea deze tak heeft ook een eigen familie wapen
Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1820 met Cornelia van der Boors, ongeveer 26 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 23 april 1794. Cornelia is overleden.
Kind van Johannes en Cornelia:
1 Johannes Hendrik Issaac Westmaas, geboren op donderdag 10 januari 1822 in Rotterdam Suriname. Volgt 1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1 Johannes Hendrik Issaac Westmaas is geboren op donderdag 10 januari 1822 in Rotterdam Suriname, zoon van Johannes Loos Westmaas (zie 1.1.1.2) en Cornelia van der Boors. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: beheerder suikerrietplantage
Johannes trouwde met Hpartner Mcleod. Hpartner is geboren in 1825. Hpartner is overleden.
Kinderen van Johannes en Hpartner:
1 Nuppie Westmaas [1.1.1.2.1.1].
2 John Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.2.
3 George Frederick Westmaas, geboren in 1850 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.
1.1.1.2.1.2 John Westmaas, zoon van Johannes Hendrik Issaac Westmaas (zie 1.1.1.2.1) en Hpartner Mcleod. John is overleden. John trouwde met Phoebe Hinds.
Notitie bij het huwelijk van John en Phoebe: left in Britisch Guiana
was manager ofan English owned sugar estate
Phoebe is geboren in Canada. Phoebe is overleden.
Kind van John en Phoebe:
1 Cardigan Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.
1.1.1.2.1.2.1 Cardigan Westmaas, zoon van John Westmaas (zie 1.1.1.2.1.2) en Phoebe Hinds. Cardigan is overleden. Cardigan trouwde met Nn.
Notitie bij het huwelijk van Cardigan en Nn: livedin Canada
Kind van Cardigan en Nn:
1 Trevor Westmaas, geboren op woensdag 20 februari 1946. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.
1.1.1.2.1.2.1.1 Trevor Westmaas is geboren op woensdag 20 februari 1946, zoon van Cardigan Westmaas (zie 1.1.1.2.1.2.1) en Nn. Trevor trouwde met Katleen Scott.
Kinderen van Trevor en Katleen:
1 Jerome Westmaas [1.1.1.2.1.2.1.1.1], geboren in Arima Trinidad and Tobago.
2 Jezelle (Jezelle) Westmaas, geboren op vrijdag 1 januari 1971 in Toronto Canada. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.
3 Semone T Westmaas, geboren in 1982 in Michigan USA. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.
4 Alicia Westmaas, geboren op zondag 25 augustus 1985 in Canada. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.4.
5 Jezelle Westmaas [1.1.1.2.1.2.1.1.5], geboren op maandag 1 januari 1990 in Toronto Ontario Canada.
Notitie bij Jezelle: 1997 alpha phi internationaal frathernity
1.1.1.2.1.2.1.1.2 Jezelle (Jezelle) Westmaas is geboren op vrijdag 1 januari 1971 in Toronto Canada, dochter van Trevor Westmaas (zie 1.1.1.2.1.2.1.1) en Katleen Scott. Jezelle trouwde met Nichola Dadswell. Nichola is geboren op maandag 24 december 1962.
Kinderen van Jezelle en Nichola:
1 Graham Dadswell [1.1.1.2.1.2.1.1.2.1].
2 Leona Dadswell [1.1.1.2.1.2.1.1.2.2].
1.1.1.2.1.2.1.1.3 Semone T Westmaas is geboren in 1982 in Michigan USA, dochter van Trevor Westmaas (zie 1.1.1.2.1.2.1.1) en Katleen Scott. Semone trouwde, 17 of 18 jaar oud, op maandag 10 juli 2000 in Brooklyn New York Usa met Marcus Francis Carvalho.
1.1.1.2.1.2.1.1.4 Alicia Westmaas is geboren op zondag 25 augustus 1985 in Canada, dochter van Trevor Westmaas (zie 1.1.1.2.1.2.1.1) en Katleen Scott. Alicia begon een relatie met Nn Karim.
1.1.1.2.1.3 George Frederick Westmaas is geboren in 1850 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Johannes Hendrik Issaac Westmaas (zie 1.1.1.2.1) en Hpartner Mcleod. George is overleden. George:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1875 met Alissia Stenson.
Notitie bij het huwelijk van George en Alissia: as manager of an Englishowned sugare estate
Alissia is een dochter van Stenson en Frances Bunbury Aka ten Ten. Alissia is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1875 in Georgetown Britisch Guiana met Nn. Zij is overleden.
Kinderen van George en Alissia:
1 Ruby Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.
2 Victor Westmaas, geboren in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.
3 Alma Gertrude Westmaas, geboren op woensdag 21 juni 1882 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.3.
4 George Hamilton Westmaas, geboren op zaterdag 7 maart 1885 in Plantation Sparta Essequibo Britisch Guynea. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.
5 Ildephonse Westmaas, geboren in 1888 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.
1.1.1.2.1.3.1 Ruby Westmaas, zoon van George Frederick Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3) en Alissia Stenson. Ruby trouwde met Nn.
Kinderen van Ruby en Nn:
1 Humil Valentine Westmaas, geboren in Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.1.
2 Bassel E Westmaas, geboren op dinsdag 13 augustus 1907 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.2.
1.1.1.2.1.3.1.1 Humil Valentine Westmaas is geboren in Britisch Guiana, zoon van Ruby Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1) en Nn. Humil trouwde met Nn Nn.
Kind van Humil en Nn:
1 Walter Westmaas, geboren in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.1.1.
1.1.1.2.1.3.1.1.1 Walter Westmaas is geboren in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Humil Valentine Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.1) en Nn Nn. Walter trouwde met Nn Nn.
Kinderen van Walter en Nn:
1 Walter Westmaas, geboren in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.
2 Janey Humil Westmaas, geboren in Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.
3 Julian Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.3], geboren in Britisch Guiana.
4 Courtney Osman Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.4], geboren op donderdag 15 december 1960.
1.1.1.2.1.3.1.1.1.1 Walter Westmaas is geboren in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Walter Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.1.1) en Nn Nn. Walter trouwde met Lavern Nn.
Kinderen van Walter en Lavern:
1 Candice Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1], geboren in Georgetown Britisch Guiana.
2 Merlen Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.2], geboren in Georgetown Britisch Guiana.
Notitie bij Merlen: lived in USA
3 Heather Huffman. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3.
4 Alexis Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.4], geboren op zondag 27 december 1992 in Georgetown Britisch Guiana.
5 Affina Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.5], geboren in 1993 in Georgetown Britisch Guiana. Affina is overleden op zaterdag 28 september 2019, 25 of 26 jaar oud.
6 Emilio Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.6], geboren op zaterdag 3 juli 1993 in Georgetown Britisch Guiana.
7 Wonetta Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.7], geboren op dinsdag 27 september 1994 in Georgetown Britisch Guiana.
8 Ryan Westmaas, geboren op zaterdag 20 mei 1995 in Linden Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8.
9 Nikitta Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.9], geboren op zondag 17 november 1996 in Georgetown Britisch Guiana.
1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3 Heather Huffman, dochter van Walter Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1) en Lavern Nn. Heather trouwde op zondag 28 mei 2006 in Usa met Philip Daniel Dracht, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Heather en Philip: lived now Santa Barbara ( Californië USA )

Medical Doctor in Ventura Californie USA
Philip is geboren op woensdag 4 december 1974 in Usa, zoon van William Harvey Dracht en Mary Lynne Westmaas.
1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8 Ryan Westmaas is geboren op zaterdag 20 mei 1995 in Linden Georgetown Britisch Guiana, zoon van Walter Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1) en Lavern Nn. Ryan trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 9 augustus 2016 met Laquita Westmaas, 19 jaar oud. Laquita is geboren op zondag 11 augustus 1996, dochter van Nn Westmaas en Nn.
Kinderen van Ryan en Laquita:
1 Aliyah Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8.1], geboren op zondag 15 mei 2016 in Georgetown Britisch Guiana.
2 Ryan Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8.2], geboren in 2017 in Georgetown Britisch Guiana.
3 Rahquan Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8.3], geboren in november 2018 in Georgetown Britisch Guiana.
1.1.1.2.1.3.1.1.1.2 Janey Humil Westmaas is geboren in Britisch Guiana, zoon van Walter Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.1.1) en Nn Nn. Janey trouwde met Lavern Washuis. Lavern is geboren in Britisch Guiana.
Kind van Janey en Lavern:
1 Afifa Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.1], geboren in Britisch Guiana.
1.1.1.2.1.3.1.2 Bassel E Westmaas is geboren op dinsdag 13 augustus 1907 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Ruby Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1) en Nn. Bassel is overleden op donderdag 2 december 1999 in Mount Dora Florida USA, 92 jaar oud. Hij is begraven in Edgewood Cemetery Florida Usa. Bassel:
(1) trouwde met Izola Seaforth.
Notitie bij het huwelijk van Bassel en Izola: in 1988 too the Central Florida Usa

BASSEL haved 13 grandchildren and 12 great-grandchildren
Izola is overleden.
(2) trouwde met Florence Nn. Florence is geboren op donderdag 23 augustus 1923. Florence is overleden op maandag 31 mei 2021 in Texas USA, 97 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 5 juni 2021 in Houston memorial gardens USA.
Kinderen van Bassel en Izola:
1 Ilona Gloria Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.2.1.
2 Yvonne Westmaas [1.1.1.2.1.3.1.2.2].
3 Cecelia Westmaas, geboren in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.2.3.
4 Donna Theressa Westmaas, geboren in 1962 in Pearland Texas Usa. Volgt 1.1.1.2.1.3.1.2.4.
1.1.1.2.1.3.1.2.1 Ilona Gloria Westmaas, dochter van Bassel E Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.2) en Izola Seaforth. Ilona:
(1) trouwde met Francis Rodrigues.
Notitie bij het huwelijk van Ilona en Francis: Maybe Rodvignes
(2) trouwde met Nn Msacock.
Kinderen van Ilona en Francis:
1 Francis Rodrigues [1.1.1.2.1.3.1.2.1.1].
2 Mario Rodrigues [1.1.1.2.1.3.1.2.1.2].
1.1.1.2.1.3.1.2.3 Cecelia Westmaas is geboren in Georgetown Britisch Guiana, dochter van Bassel E Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.2) en Izola Seaforth. Cecelia trouwde met Nn Msacock.
1.1.1.2.1.3.1.2.4 Donna Theressa Westmaas is geboren in 1962 in Pearland Texas Usa, dochter van Bassel E Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.1.2) en Izola Seaforth. Donna trouwde, 28 of 29 jaar oud, op vrijdag 8 maart 1991 in Harris Texas Usa met Jeffrey Wayne Phillips, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Donna en Jeffrey: trouwde in harris texas
Jeffrey is geboren in 1967.
Kinderen van Donna en Jeffrey:
1 Edgar J Phillips [1.1.1.2.1.3.1.2.4.1].
2 Gerald Graig Phillips [1.1.1.2.1.3.1.2.4.2].
1.1.1.2.1.3.2 Victor Westmaas is geboren in Georgetown Britisch Guiana, zoon van George Frederick Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3) en Alissia Stenson. Victor is overleden in Georgetown Britisch Guiana. Victor trouwde in 1912 met Juanita Esther le Gendre, 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Victor en Juanita: came to Trinidad to work an overseer on the estate managed by his uncle
Juanita is geboren in 1895. Juanita is overleden in 1971 in Trinidad and Tobago, 75 of 76 jaar oud.
Kinderen van Victor en Juanita:
1 Elsie Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.1].
Notitie bij Elsie: migrated the USA
2 Phyllis Westmaas, geboren in 1912. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.2.
3 Vivian Owen Westmaas, geboren op maandag 22 september 1913 in Trinidad and Tobago. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.
1.1.1.2.1.3.2.2 Phyllis Westmaas is geboren in 1912, dochter van Victor Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2) en Juanita Esther le Gendre. Phyllis is overleden.
Notitie bij Phyllis: migrated the USA
Phyllis trouwde met Clare.
Kinderen van Phyllis en Clare:
1 John Clare [1.1.1.2.1.3.2.2.1].
2 Louis Clare [1.1.1.2.1.3.2.2.2].
1.1.1.2.1.3.2.3 Vivian Owen Westmaas is geboren op maandag 22 september 1913 in Trinidad and Tobago, zoon van Victor Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2) en Juanita Esther le Gendre. Vivian is overleden op donderdag 21 oktober 2010 in Trinidad and Tobago, 97 jaar oud. Vivian trouwde met Olive Khan. Olive is geboren in juni 1925, dochter van Mahmood Khan A Pastun. Olive is overleden in 2004, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Vivian en Olive:
1 Alicia Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.1.
2 Ann Fatima Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.2.
3 Adrian Zaid Westmaas, geboren op donderdag 17 oktober 1940 in Trinidad and Tobago. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.3.
4 Frederick Oliver Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.4], geboren op maandag 4 maart 1946 in Trinidad and Tobago. Frederick is ongehuwd.
5 Jan Rodney Westmaas, geboren op zondag 24 december 1950 in Trinidad and Tobago. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.5.
6 Daniel Loid Westmaas, geboren in 1955. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.6.
1.1.1.2.1.3.2.3.1 Alicia Westmaas, dochter van Vivian Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3) en Olive Khan. Alicia trouwde met Dan Chalmers.
Kinderen van Alicia en Dan:
1 Matthew Skea Chalmers [1.1.1.2.1.3.2.3.1.1].
2 Mutahar Chalmers [1.1.1.2.1.3.2.3.1.2].
1.1.1.2.1.3.2.3.2 Ann Fatima Westmaas, dochter van Vivian Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3) en Olive Khan. Ann trouwde op vrijdag 6 september 1974 in Ealing Middlesex England met Patrick Salaun.
Kinderen van Ann en Patrick:
1 Helena Salaun [1.1.1.2.1.3.2.3.2.1], geboren in Great London Middlesex England.
2 Olivia Salaun [1.1.1.2.1.3.2.3.2.2], geboren in Great London Middlesex England.
1.1.1.2.1.3.2.3.3 Adrian Zaid Westmaas is geboren op donderdag 17 oktober 1940 in Trinidad and Tobago, zoon van Vivian Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3) en Olive Khan. Adrian trouwde met Lilia G Henry. Lilia is geboren op dinsdag 11 juli 1950 in Trinidad and Tobago.
Kinderen van Adrian en Lilia:
1 Daniel Omar Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.3.1], geboren op zondag 17 oktober 1976 in Trinidad and Tobago.
2 Safiya (Felicia) Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.3.2], geboren op zondag 30 april 1978 in Trinidad and Tobago.
3 Jonathan (Jon) Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.3.3], geboren op woensdag 31 december 1980 in Nyc New York Usa.
Notitie bij Jon: lived in New York
4 Jeremy Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.3.4], geboren op donderdag 11 november 1982 in Nyc New York Usa.
1.1.1.2.1.3.2.3.5 Jan Rodney Westmaas is geboren op zondag 24 december 1950 in Trinidad and Tobago, zoon van Vivian Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3) en Olive Khan. Jan trouwde met Christine Geofroy. Christine is geboren op dinsdag 10 maart 1953 in Trinidad and Tobago, dochter van Albert Roland Geofroy en Joan Angela Sutherland.
Kinderen van Jan en Christine:
1 Nicholas Johannes (Nick) Westmaas, geboren op dinsdag 13 september 1977 in Marabella Trinidad and Tobago). Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1.
2 Nadia Catharine (Nadia) Westmaas, geboren op vrijdag 20 april 1979 in Trinidad and Tobago. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.5.2.
3 Timothy Jonathon (Timothy) Westmaas, geboren op vrijdag 30 oktober 1981 in Trinidad and Tobago. Volgt 1.1.1.2.1.3.2.3.5.3.
4 Jo-marie Kristi Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.5.4], geboren op dinsdag 7 februari 1995 in Trinidad and Tobago.
1.1.1.2.1.3.2.3.5.1 Nicholas Johannes (Nick) Westmaas is geboren op dinsdag 13 september 1977 in Marabella Trinidad and Tobago), zoon van Jan Rodney Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3.5) en Christine Geofroy. Nick trouwde, 31 jaar oud, op zondag 23 november 2008 in Pointe a Pierre Trinidad and Tobago) met Carla Alexandra Medina Ganchozo, 30 jaar oud. Carla is geboren op donderdag 21 september 1978 in Guayaquil Ecuador, dochter van Carlos Medina Authemann en Ana Luisa Ganchozo Landivar.
Kinderen van Nick en Carla:
1 Joshua Michael Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.5.1.1], geboren op zaterdag 3 april 2010 in Quayaquil Ecuador.
2 Emilie Marie Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.5.1.2], geboren op donderdag 2 augustus 2012 in Guayaquil Ecuador.
1.1.1.2.1.3.2.3.5.2 Nadia Catharine (Nadia) Westmaas is geboren op vrijdag 20 april 1979 in Trinidad and Tobago, dochter van Jan Rodney Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3.5) en Christine Geofroy. Nadia trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 20 december 2003 met Sean Goodman.
Notitie bij het huwelijk van Nadia en Sean: wonen in trinidad
Kind van Nadia en Sean:
1 Owen Gordon Gilmore Goodman [1.1.1.2.1.3.2.3.5.2.1], geboren op zaterdag 13 maart 2010 in Trinidad and Tobago.
1.1.1.2.1.3.2.3.5.3 Timothy Jonathon (Timothy) Westmaas is geboren op vrijdag 30 oktober 1981 in Trinidad and Tobago, zoon van Jan Rodney Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3.5) en Christine Geofroy. Timothy trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 2011 met Kasia Kuzka, 28 of 29 jaar oud. Kasia is geboren in 1982.
Kind van Timothy en Kasia:
1 Amalia Olivia Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.5.3.1], geboren op maandag 6 februari 2012 in Trinidad and Tobago.
1.1.1.2.1.3.2.3.6 Daniel Loid Westmaas is geboren in 1955, zoon van Vivian Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.2.3) en Olive Khan. Daniel:
(1) trouwde met Lila Nn.
(2) trouwde met Rose Nn. Rose is overleden op zaterdag 17 december 2016 in Trinidad and Tobago.
Kind van Daniel en Lila:
1 Mohmudda Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.6.1], geboren in Pakistan.
Kinderen van Daniel en Rose:
2 Mohammed Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.6.2], geboren op vrijdag 10 december 1993 in Trinidad and Tobago.
3 Ruhinyya Westmaas [1.1.1.2.1.3.2.3.6.3], geboren op maandag 9 januari 1995 in Trinidad and Tobago.
1.1.1.2.1.3.3 Alma Gertrude Westmaas is geboren op woensdag 21 juni 1882 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van George Frederick Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3) en Alissia Stenson. Alma is overleden. Alma trouwde met Arthur Hale.
Kinderen van Alma en Arthur:
1 Allan Stenson Hale, geboren in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.3.1.
2 Arthur John Hale, geboren in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.3.2.
3 Stella Winifred Hale, geboren in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.3.3.
1.1.1.2.1.3.3.1 Allan Stenson Hale is geboren in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Arthur Hale en Alma Gertrude Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.3). Allan trouwde met Leila Cox.
Kind van Allan en Leila:
1 Crecy Hale [1.1.1.2.1.3.3.1.1].
1.1.1.2.1.3.3.2 Arthur John Hale is geboren in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Arthur Hale en Alma Gertrude Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.3). Arthur trouwde met Dolly Badley.
Kinderen van Arthur en Dolly:
1 Brian Hale [1.1.1.2.1.3.3.2.1], geboren in Canada.
2 Ian Hale [1.1.1.2.1.3.3.2.2], geboren in Minnesota Usa.
3 Jennifer Hale, geboren in England. Volgt 1.1.1.2.1.3.3.2.3.
4 Marcie Hale [1.1.1.2.1.3.3.2.4], geboren in Minnesota Usa.
5 Roland Hale [1.1.1.2.1.3.3.2.5], geboren in Britisch Guiana.
1.1.1.2.1.3.3.2.3 Jennifer Hale is geboren in England, dochter van Arthur John Hale (zie 1.1.1.2.1.3.3.2) en Dolly Badley. Jennifer trouwde met Robert Nobrega.
1.1.1.2.1.3.3.3 Stella Winifred Hale is geboren in Georgetown Britisch Guiana, dochter van Arthur Hale en Alma Gertrude Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.3). Stella trouwde met Hubert Webber.
Kinderen van Stella en Hubert:
1 Clive Villiers Webber [1.1.1.2.1.3.3.3.1].
2 Norma Ann Webber [1.1.1.2.1.3.3.3.2].
1.1.1.2.1.3.4 George Hamilton Westmaas is geboren op zaterdag 7 maart 1885 in Plantation Sparta Essequibo Britisch Guynea, zoon van George Frederick Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3) en Alissia Stenson. George is overleden in 1958 in Georgetown Britisch Guiana, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij George: George Frederick was the last of the plantage sparta sugar plantation (Essequibo) 1n 1914 and George Hamilton and became registar for the colony brithis guiana that for 30 year
George trouwde met Winifred Albertha Richardson. Winifred is geboren in 1887 in Britisch Guiana, dochter van James Alexander Richardson en Indiana Euphemia Allicock. Winifred is overleden in 1982 in Britisch Guiana, 94 of 95 jaar oud.
Kinderen van George en Winifred:
1 Dennis Aubrey Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.1], geboren op donderdag 11 juli 1912 in Georgetown Britisch Guiana. Dennis is overleden op vrijdag 6 mei 1994 in Georgetown Britisch Guiana, 81 jaar oud.
2 David Hamilton Westmaas, geboren op maandag 12 januari 1914 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.2.
3 Donald Mervyn Westmaas, geboren op maandag 6 december 1915 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.3.
4 Douglas Ivan Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.4], geboren op vrijdag 9 november 1917 in Georgetown Britisch Guiana. Douglas is overleden op zaterdag 14 februari 1942 in Singapore Indonesie, 24 jaar oud.
Notitie bij Douglas: corporal
omgekomen in de 2de wereldoorlog
commemore
at the singapore memorial (kranji war cemetery
5 Rupert Harry Desmond Westmaas, geboren op dinsdag 4 mei 1920 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.
6 Patrick Anthony Westmaas, geboren op zaterdag 9 juli 1921 in Bathsheba Barbados. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.6.
7 Leonard Adrian Westmaas, geboren op maandag 28 mei 1923 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.7.
8 Richard Owen Westmaas, geboren op zaterdag 12 juni 1926 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.8.
1.1.1.2.1.3.4.2 David Hamilton Westmaas is geboren op maandag 12 januari 1914 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van George Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4) en Winifred Albertha Richardson. David is overleden op zondag 18 juli 1999 in Georgetown Britisch Guiana, 85 jaar oud.
Notitie bij David: immigration ship too plymouth 09-05-1950
David:
(1) trouwde met Eileen Rosaline Cox. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1954 in Georgetown Britisch Guiana. Eileen is geboren op zaterdag 19 januari 1918. Eileen is overleden op zaterdag 29 november 2014 in Georgetown Britisch Guiana, 96 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 29 november 1957 in Georgetown Britisch Guiana met Faye Wishart, 21 of 22 jaar oud. Faye is geboren in 1935.
Kind van David en Eileen:
1 Sharon Josephine Westmaas, geboren op vrijdag 14 september 1951 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.2.2.
Kinderen van David en Faye:
2 David Nigel Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.2.1.
3 Gary Hamilton Westmaas, geboren op vrijdag 22 juli 1960. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.2.3.
4 Christopher Andre Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.2.4], geboren op maandag 19 september 1966 in Georgetown Britisch Guiana.
Notitie bij de geboorte van Christopher: lived in london (GB)
Christopher is ongehuwd.
5 Yuri Gagarin Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.2.5], geboren op zondag 28 februari 1971 in Georgetown Britisch Guiana.
Notitie bij de geboorte van Yuri: lived in jamaica (NY)
Notitie bij Yuri: lived in jamaica NY
Yuri is ongehuwd.
1.1.1.2.1.3.4.2.1 David Nigel Westmaas, zoon van David Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.2) en Faye Wishart. David trouwde met Nn.
Kind van David en Nn:
1 Kyle Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.2.1.1].
1.1.1.2.1.3.4.2.2 Sharon Josephine Westmaas is geboren op vrijdag 14 september 1951 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van David Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.2) en Eileen Rosaline Cox. Sharon:
(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1983 in England met Jurgen Munch. Het huwelijk werd ontbonden na 1995 in England.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op dinsdag 6 februari 1996 met Per Aberg.
Kinderen van Sharon en Jurgen:
1 Miro Aruna Westmaas, geboren op woensdag 9 juli 1986 in Tirovannamalai India. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.2.2.1.
2 Saskia Alisha Westmaas, geboren op zondag 22 juli 1990. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.2.2.2.
1.1.1.2.1.3.4.2.2.1 Miro Aruna Westmaas is geboren op woensdag 9 juli 1986 in Tirovannamalai India, zoon van Jurgen Munch en Sharon Josephine Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.2.2). Miro trouwde met Katalina Nn.
Kind van Miro en Katalina:
1 Aliya Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.2.2.1.1], geboren op zaterdag 22 augustus 2009.
1.1.1.2.1.3.4.2.2.2 Saskia Alisha Westmaas is geboren op zondag 22 juli 1990, dochter van Jurgen Munch en Sharon Josephine Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.2.2). Saskia begon een relatie met Nicolas Kaczmarek.
Notitie bij de relatie van Saskia en Nicolas: lived in eastbourne(united kingdom)
1.1.1.2.1.3.4.2.3 Gary Hamilton Westmaas is geboren op vrijdag 22 juli 1960, zoon van David Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.2) en Faye Wishart. Gary:
(1) begon een relatie met Nn.
(2) begon een relatie met Katrhyn Jackson.
Kind van Gary en Nn:
1 Nicholas H Westmaas, geboren op maandag 16 november 1981 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.2.3.1.
Kinderen van Gary en Katrhyn:
2 Robert Sebastiaan Jackson [1.1.1.2.1.3.4.2.3.2], geboren in mei 1990 in Reading and Wokingham Berkshire England.
3 Kyle Jackson [1.1.1.2.1.3.4.2.3.3], geboren op zaterdag 30 november 1991 in london England.
1.1.1.2.1.3.4.2.3.1 Nicholas H Westmaas is geboren op maandag 16 november 1981 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Gary Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.2.3) en Nn. Hij is gedoopt in If Trinidad and Tobago.
Notitie bij Nicholas: woont in TRINIDAD EN TOBAGO
LIVED IN TRINIDAD EN TOBAGO
Nicholas trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 2004 in Usa met Sarah Conklin, 19 of 20 jaar oud. Sarah is geboren op zondag 10 juni 1984 in Lynwood Washington USA.
Kinderen van Nicholas en Sarah:
1 Piper Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.2.3.1.1], geboren in oktober 2012 in Lynwood Washington USA.
2 Nicholas Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.2.3.1.2], geboren op donderdag 15 november 2018 in Lynwood Washington USA.
3 Nicholas Leslie Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.2.3.1.3], geboren op woensdag 11 november 2020 in Lynwood Washington USA.
1.1.1.2.1.3.4.3 Donald Mervyn Westmaas is geboren op maandag 6 december 1915 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van George Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4) en Winifred Albertha Richardson. Donald is overleden in 1993 in london England, 77 of 78 jaar oud. Donald trouwde met Amy Tang. Amy is geboren omstreeks 1918 in Georgetown Britisch Guiana. Amy is overleden omstreeks 1985 in london England, ongeveer 67 jaar oud.
1.1.1.2.1.3.4.5 Rupert Harry Desmond Westmaas is geboren op dinsdag 4 mei 1920 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van George Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4) en Winifred Albertha Richardson. Rupert is overleden op vrijdag 3 februari 2012 in Kemptville hospital Kemptville Canada, 91 jaar oud.
is in 1977 geemigreerd naar ottowa/cana
volgens gegevens ook 9 kleinkinderen en 6 achterlkein kinderen in verschillende landen in Canada,Groot britannie,Australie, en VS.
Rupert:
(1) trouwde met Thelma Phillips. Thelma is geboren op zaterdag 25 februari 1922. Thelma is overleden in 1957, 33 of 34 jaar oud.
(2) trouwde met Patricia Aylmer Gibbs.
Notitie bij het huwelijk van Rupert en Patricia: She worked Guinana telecom, and the Royal Bank of Canada
Immigration of the family too Canada and worked she be McGrath Canada incassoburo
and young mother drived she motor Honda P50 and hear Husband Rupert
Patricia is geboren op zaterdag 27 november 1926 in Britisch Guiana. Patricia is overleden op zaterdag 8 januari 2022 in Ottawa Civic Hospital Canada, 95 jaar oud.
Kinderen van Rupert en Thelma:
1 Ronald Rupert Westmaas, geboren op dinsdag 24 juni 1941 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.1.
2 Laurie Ann Westmaas, geboren in 1942 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.2.
3 Douglas Wayne Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.5.3], geboren in 1944 in Georgetown Britisch Guiana. Douglas is overleden in 1957 in Georgetown Britisch Guiana, 12 of 13 jaar oud.
4 Mercia Claire Westmaas, geboren in 1945 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.4.
5 Andrew Hamilton Westmaas, geboren in 1951 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.5.
Kinderen van Rupert en Patricia:
6 Joanne Lynn Westmaas, geboren op woensdag 9 september 1964 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.6.
7 Johann Lee Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.5.7], geboren op zondag 24 oktober 1965 in Georgetown Britisch Guiana. Johann is ongehuwd.
Adres:
1.1.1.2.1.3.4.5.1 Ronald Rupert Westmaas is geboren op dinsdag 24 juni 1941 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Rupert Harry Desmond Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.5) en Thelma Phillips. Ronald trouwde, 24 jaar oud, op zondag 8 augustus 1965 in Croydon Surrey (GB) met Jennifer Anne Shapcott. Jennifer is een dochter van James Alexander Shapcott en Joan Audrey Tait.
Kinderen van Ronald en Jennifer:
1 Alison C. Westmaas, geboren op zondag 3 juli 1966 in England. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.
2 Kathrina Amanda Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.5.1.2], geboren in 1969 in Surrey England. Kathrina is overleden in 1969 in Surrey England, geen jaar oud.
3 Conrad Ronald James Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.5.1.3], geboren in 1971 in Surrey England.
1.1.1.2.1.3.4.5.1.1 Alison C. Westmaas is geboren op zondag 3 juli 1966 in England, dochter van Ronald Rupert Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.5.1) en Jennifer Anne Shapcott. Alison trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 oktober 1993 in Sedgemoor Somerset England met Andrew J.c. Blyth, 26 of 27 jaar oud. Andrew is geboren in 1966 in England.
Kinderen van Alison en Andrew:
1 Francesca Eleanor Blyth [1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.1], geboren op vrijdag 11 juli 1997 in Pontypridd Glamorgan England.
2 Oliver Aaron Blyth [1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.2], geboren op donderdag 28 september 2000 in Pontypridd Glamorgan England.
1.1.1.2.1.3.4.5.2 Laurie Ann Westmaas is geboren in 1942 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van Rupert Harry Desmond Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.5) en Thelma Phillips. Laurie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1965 met Kenneth Grainger Anderson.
Kinderen van Laurie en Kenneth:
1 Christopher Wayne Anderson, geboren in 1966 in England. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.5.2.1.
2 Alistair John Anderson [1.1.1.2.1.3.4.5.2.2], geboren in 1969 in England.
1.1.1.2.1.3.4.5.2.1 Christopher Wayne Anderson is geboren in 1966 in England, zoon van Kenneth Grainger Anderson en Laurie Ann Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.5.2). Christopher trouwde met Karen Dianne Barrett.
1.1.1.2.1.3.4.5.4 Mercia Claire Westmaas is geboren in 1945 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van Rupert Harry Desmond Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.5) en Thelma Phillips. Mercia is overleden in 1974 in Arizona (USA), 28 of 29 jaar oud. Mercia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1970 met Clive Ware.
Kinderen van Mercia en Clive:
1 Sheryl Jean Ware [1.1.1.2.1.3.4.5.4.1], geboren in 1970 in Arizona (USA).
2 Josephene Laurian Ware [1.1.1.2.1.3.4.5.4.2], geboren in 1971 in Arizona (USA).
3 Laurieann Renee Ware [1.1.1.2.1.3.4.5.4.3], geboren in 1972 in Arizona (USA).
1.1.1.2.1.3.4.5.5 Andrew Hamilton Westmaas is geboren in 1951 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Rupert Harry Desmond Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.5) en Thelma Phillips. Andrew trouwde met Sandra Fay Ragbar. Sandra is een dochter van Nn Ragbar Raghunandan en Gladys Ragdar.
Kinderen van Andrew en Sandra:
1 Kerry Wayne Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.5.5.1], geboren in 1978 in Georgetown Britisch Guiana.
2 Brandie Claire Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.5.5.2], geboren in 1985 in Canada.
1.1.1.2.1.3.4.5.6 Joanne Lynn Westmaas is geboren op woensdag 9 september 1964 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van Rupert Harry Desmond Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.5) en Patricia Aylmer Gibbs. Joanne trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 oktober 1989 met Steven Pappas, 28 of 29 jaar oud. Steven is geboren in 1960.
Kind van Joanne:
1 (Adoptie) Brenna Pappas [1.1.1.2.1.3.4.5.6.1].
1.1.1.2.1.3.4.6 Patrick Anthony Westmaas is geboren op zaterdag 9 juli 1921 in Bathsheba Barbados, zoon van George Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4) en Winifred Albertha Richardson. Patrick is overleden op zaterdag 7 februari 2009 in Croydon Surrey (GB), 87 jaar oud. Hij is gecremeerd in Akawinikreek Pomeroon River. Patrick trouwde, 31 jaar oud, op zondag 10 augustus 1952 in Pomeroonriver Britisch Guiana met Zena Isolene Stoll, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1975 in Britisch Guiana. Zena is geboren op vrijdag 27 juli 1934 in Pomeroonriver Britisch Guiana, dochter van Basil Arnold Stoll en Ivy Sluytman. Zena trouwde later in 1978 in Pomeroonriver Britisch Guiana met Greg Bruce.
Kinderen van Patrick en Zena:
1 Gillian Bonita Westmaas, geboren op maandag 7 juni 1954 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.6.1.
2 Roderick Westmaas, geboren op woensdag 9 januari 1957 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.6.2.
3 Huw Anthony Westmaas, geboren op dinsdag 27 februari 1962 in Streatham London England. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.6.3.
1.1.1.2.1.3.4.6.1 Gillian Bonita Westmaas is geboren op maandag 7 juni 1954 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van Patrick Anthony Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.6) en Zena Isolene Stoll.
adopted daughter,geadopteerde dochter
Gillian trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1977 met Winston Anthony Lee.
Kind van Gillian en Winston:
1 Ovita Lee [1.1.1.2.1.3.4.6.1.1], geboren op dinsdag 11 september 1990 in Georgetown Britisch Guiana.
1.1.1.2.1.3.4.6.2 Roderick Westmaas is geboren op woensdag 9 januari 1957 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Patrick Anthony Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.6) en Zena Isolene Stoll. Roderick:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1982 in St Lucy Barbados met Sonia Jean Field, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2000. Sonia is geboren op woensdag 12 februari 1958 in Bridgetown Barbados, dochter van Clyde Julian Field en Jane Chandler.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op zaterdag 23 april 2011 met Juanita Cox, 45 jaar oud. Juanita is geboren op dinsdag 31 augustus 1965 in Jos Nigeria.
Kinderen van Roderick en Sonia:
1 Orrin Eli Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.6.2.1], geboren op zaterdag 26 mei 1984 in Miami Shores Florida (USA).
2 Oriel Nadia Westmaas, geboren op dinsdag 1 december 1987 in Thousand Oaks California Usa. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.6.2.2.
3 Dax Julian Westmaas, geboren op zondag 26 maart 1989 in Upland California USA. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.6.2.3.
1.1.1.2.1.3.4.6.2.2 Oriel Nadia Westmaas is geboren op dinsdag 1 december 1987 in Thousand Oaks California Usa, dochter van Roderick Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.6.2) en Sonia Jean Field. Oriel trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 19 september 2019 in Usa met Jordan Giginer, 27 jaar oud. Jordan is geboren op zondag 2 februari 1992 in Miami City Florida (USA).
Kind van Oriel en Jordan:
1 Oliver Clyde Giginer [1.1.1.2.1.3.4.6.2.2.1], geboren op donderdag 26 januari 2023 in Beaverton Oregon Usa.
1.1.1.2.1.3.4.6.2.3 Dax Julian Westmaas is geboren op zondag 26 maart 1989 in Upland California USA, zoon van Roderick Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.6.2) en Sonia Jean Field. Dax ging samenwonen met Nn Nn.
Kind van Dax en Nn:
1 Maximus Deshaun Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.6.2.3.1], geboren op zaterdag 23 maart 2019 in Sacramento California Usa.
1.1.1.2.1.3.4.6.3 Huw Anthony Westmaas is geboren op dinsdag 27 februari 1962 in Streatham London England, zoon van Patrick Anthony Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.6) en Zena Isolene Stoll. Huw trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 21 januari 1995 in Lee Florida USA met Josephine E (Jojo) Kudianaval, 32 of 33 jaar oud. Jojo is geboren in 1962 in Marietta New York (usa).
Kinderen van Huw en Jojo:
1 Kaie Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.6.3.1], geboren op maandag 15 juli 1996 in Mariette Georgia Usa.
2 Euen Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.6.3.2], geboren op donderdag 1 januari 1998 in Chimney Springs Miami Florida Usa.
1.1.1.2.1.3.4.7 Leonard Adrian Westmaas is geboren op maandag 28 mei 1923 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van George Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4) en Winifred Albertha Richardson. Leonard is overleden op vrijdag 26 augustus 2011 in Toronto Canada, 88 jaar oud. Leonard trouwde met Thelma Esme (Trixie) Grimshaw. Thelma is geboren op zaterdag 20 september 1924 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van William Algemon Grimshaw en Mildred Grimshaw. Thelma is overleden op zaterdag 10 juni 2017 in Belmont Houde Toronto (Canada), 92 jaar oud.
Notitie bij Thelma: trixie was de roepnaam omdat ondeugend was (Full off tricks)
Kinderen van Leonard en Thelma:
1 Susan Rosalind Westmaas, geboren op vrijdag 19 februari 1954 in Guynea British Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.7.1.
2 Nancy Ruth Westmaas, geboren op zaterdag 6 juli 1957 in Guynea British Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.7.2.
3 Ian Mark (Marcus) Westmaas, geboren op donderdag 19 maart 1959 in Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.7.3.
1.1.1.2.1.3.4.7.1 Susan Rosalind Westmaas is geboren op vrijdag 19 februari 1954 in Guynea British Guiana, dochter van Leonard Adrian Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.7) en Thelma Esme (Trixie) Grimshaw. Susan trouwde met David Conliffe. David is geboren op zondag 20 mei 1951.
Kind van Susan en David:
1 Christopher Wayne Conliffe [1.1.1.2.1.3.4.7.1.1], geboren op woensdag 20 mei 1981 in Toronto Ontario Canada.
1.1.1.2.1.3.4.7.2 Nancy Ruth Westmaas is geboren op zaterdag 6 juli 1957 in Guynea British Guiana, dochter van Leonard Adrian Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.7) en Thelma Esme (Trixie) Grimshaw. Nancy:
(1) trouwde met Ronald Henry Rix. Ronald is geboren in 1953 in Georgetown Britisch Guiana.
(2) trouwde met Ido de Vries. Ido is geboren in Nederland.
Kind van Nancy en Ronald:
1 Stephanie Alexis Westmaas, geboren op woensdag 20 april 1977 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.7.2.1.
1.1.1.2.1.3.4.7.2.1 Stephanie Alexis Westmaas is geboren op woensdag 20 april 1977 in Georgetown Britisch Guiana, dochter van Ronald Henry Rix en Nancy Ruth Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.7.2).
Notitie bij Stephanie: geadopteerd door haar grootouders toen ze naar canada emigreerde in 1999
Stephanie trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 juni 2000 met Steven Paul Ellery, 23 jaar oud. Steven is geboren op maandag 30 augustus 1976.
Kinderen van Stephanie en Steven:
1 Tiler Jade Ellery [1.1.1.2.1.3.4.7.2.1.1], geboren op woensdag 29 maart 2000.
2 Mackenna Coralynne Ellery [1.1.1.2.1.3.4.7.2.1.2], geboren op zondag 22 september 2002.
1.1.1.2.1.3.4.7.3 Ian Mark (Marcus) Westmaas is geboren op donderdag 19 maart 1959 in Britisch Guiana, zoon van Leonard Adrian Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.7) en Thelma Esme (Trixie) Grimshaw. Marcus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 23 november 1982 in Georgetown Britisch Guiana met Kim Harris. Het huwelijk werd ontbonden in 1988 in Britisch Guiana.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1989 in Britisch Guiana met Michelle Reanne mac David. Michelle is geboren in Britisch Guiana.
Kinderen van Marcus en Kim:
1 Rocky (Petroc) Westmaas, geboren op dinsdag 23 november 1982 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.7.3.1.
2 Tiffany Marika Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.7.3.2], geboren op vrijdag 19 september 1986 in Britisch Guiana.
Kind van Marcus en Michelle:
3 Xavier Westmaas, geboren op donderdag 28 december 1989 in Georgetown Britisch Guiana. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.7.3.3.
1.1.1.2.1.3.4.7.3.1 Rocky (Petroc) Westmaas is geboren op dinsdag 23 november 1982 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Ian Mark (Marcus) Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.7.3) en Kim Harris. Petroc trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 12 november 2015 in Barbados met Marie Kay, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petroc en Marie: is van de tak brits Guiana
Marie is geboren op zondag 30 maart 1986.
Kind van Petroc en Marie:
1 Marli Ren Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.7.3.1.1], geboren op zaterdag 3 november 2018.
1.1.1.2.1.3.4.7.3.3 Xavier Westmaas is geboren op donderdag 28 december 1989 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van Ian Mark (Marcus) Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.7.3) en Michelle Reanne mac David. Xavier ging samenwonen, 22 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 2012 met Maryjane Arjune, 21 jaar oud. Maryjane is geboren op dinsdag 8 januari 1991 in Paramaribo Suriname.
Kinderen van Xavier en Maryjane:
1 Ethan Jared Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.7.3.3.1], geboren op zondag 10 januari 2010.
2 Nathan Dane Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.7.3.3.2], geboren op zondag 10 januari 2010.
1.1.1.2.1.3.4.8 Richard Owen Westmaas is geboren op zaterdag 12 juni 1926 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van George Hamilton Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4) en Winifred Albertha Richardson. Richard is overleden op zondag 24 januari 2016 in Lilburn Gwinnet Georgiatown Britisch Guiana, 89 jaar oud. Richard trouwde met Daphne Hyacint Mcgregor. Daphne is geboren op dinsdag 22 september 1925 in New Amsterdam Britisch Guiana, dochter van Ruby Mcgregor en Eleanor Ruby Julia Mcgregor. Daphne is overleden op maandag 3 september 2007 in Lilburn Gwinnet Georgiatown Britisch Guiana, 81 jaar oud.
Kinderen van Richard en Daphne:
1 Peta Aw Westmaas, geboren op woensdag 15 augustus 1962. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.8.1.
2 Storm D.k. Westmaas, geboren op zondag 9 mei 1965. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.8.2.
3 Blaise R. Westmaas, geboren op donderdag 27 augustus 1970. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.8.3.
4 Wylde Westmaas, geboren in 1973. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.8.4.
1.1.1.2.1.3.4.8.1 Peta Aw Westmaas is geboren op woensdag 15 augustus 1962, dochter van Richard Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.8) en Daphne Hyacint Mcgregor. Zij is gedoopt in Middlesex England. Peta trouwde met Mark Abrams.
1.1.1.2.1.3.4.8.2 Storm D.k. Westmaas is geboren op zondag 9 mei 1965, zoon van Richard Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.8) en Daphne Hyacint Mcgregor. Storm trouwde, 36 jaar oud, in april 2002 in Westminster London England met Sharon.a. Williams.
Kind van Storm en Sharon:
1 Keiron Ajani Z Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.8.2.1], geboren op maandag 1 december 1997 in Lambeth London England.
1.1.1.2.1.3.4.8.3 Blaise R. Westmaas is geboren op donderdag 27 augustus 1970, dochter van Richard Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.8) en Daphne Hyacint Mcgregor. Blaise trouwde, 17 jaar oud, in augustus 1988 in Croydon Surrey England met Greer.e. Ramsammy, 18 jaar oud. Greer is geboren op maandag 11 augustus 1969.
Kinderen van Blaise en Greer:
1 Naima Mara Westmaas, geboren op woensdag 29 november 1989 in Sutton Surrey England. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.8.3.1.
2 Nyasha Peta Westmaas, geboren op dinsdag 29 september 1992 in Sutton Surrey England. Volgt 1.1.1.2.1.3.4.8.3.2.
3 Naikeira Rorie Westmaas [1.1.1.2.1.3.4.8.3.3], geboren op zaterdag 1 maart 1997 in Sutton Surrey England.
1.1.1.2.1.3.4.8.3.1 Naima Mara Westmaas is geboren op woensdag 29 november 1989 in Sutton Surrey England, dochter van Greer.e. Ramsammy, dochter van Blaise R. Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.8.3). Naima trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 12 mei 2023 in Hackney-London (GB) met Tyson Nn. Tyson is geboren in Nigeria.
1.1.1.2.1.3.4.8.3.2 Nyasha Peta Westmaas is geboren op dinsdag 29 september 1992 in Sutton Surrey England, dochter van Greer.e. Ramsammy, dochter van Blaise R. Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.8.3). Nyasha begon een relatie met Aphonsus Ndudi.
1.1.1.2.1.3.4.8.4 Wylde Westmaas is geboren in 1973, zoon van Richard Owen Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.4.8) en Daphne Hyacint Mcgregor. Wylde trouwde met Brenda Westmaas. Brenda is geboren op maandag 22 oktober 1962.
1.1.1.2.1.3.5 Ildephonse Westmaas is geboren in 1888 in Georgetown Britisch Guiana, zoon van George Frederick Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3) en Alissia Stenson. Ildephonse is overleden. Ildephonse trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1909 in london England met Mary Nn. Mary is overleden.
Kinderen van Ildephonse en Mary:
1 Milton Westmaas [1.1.1.2.1.3.5.1], geboren in london England. Milton is overleden in 1980 in Georgetown Britisch Guiana.
2 Joshua Nehemiah Westmaas, geboren in 1920 in london England. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.2.
3 Eddie Westmaas, geboren omstreeks 1930 in london England. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.3.
1.1.1.2.1.3.5.2 Joshua Nehemiah Westmaas is geboren in 1920 in london England, zoon van Ildephonse Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Mary Nn. Joshua is overleden in maart 1975 in Great London Middlesex England, 54 of 55 jaar oud. Joshua trouwde, 32 of 33 jaar oud, op maandag 2 februari 1953 in london England met Joan E Williams, 27 of 28 jaar oud. Joan is geboren in 1925 in Lanbeth Surrey England. Joan is overleden op woensdag 27 november 2013, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Joshua en Joan:
1 Yvonne Jeanette Westmaas [1.1.1.2.1.3.5.2.1], geboren op maandag 25 mei 1953 in london England. Yvonne is ongehuwd. Yvonne is kinderloos.
2 Stephen Anthony Westmaas, geboren op dinsdag 1 juni 1954 in london England. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.2.2.
1.1.1.2.1.3.5.2.2 Stephen Anthony Westmaas is geboren op dinsdag 1 juni 1954 in london England, zoon van Joshua Nehemiah Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5.2) en Joan E Williams. Stephen trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 10 april 1976 in Harrow Greater London England met Jacqueline Joyce (Jacky) Britton, 19 jaar oud. Jacky is geboren op dinsdag 21 augustus 1956 in london England.
Kinderen van Stephen en Jacky:
1 Emma Jacqueline Westmaas, geboren op dinsdag 1 februari 1977 in Watford London England. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.2.2.1.
2 Victoria Amy (Vykkii) Westmaas, geboren op maandag 30 juli 1979 in Watford London England. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.2.2.2.
1.1.1.2.1.3.5.2.2.1 Emma Jacqueline Westmaas is geboren op dinsdag 1 februari 1977 in Watford London England, dochter van Stephen Anthony Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5.2.2) en Jacqueline Joyce (Jacky) Britton. Emma trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 30 augustus 2011 met Alexander Carraro, 41 jaar oud. Alexander is geboren op zaterdag 28 maart 1970 in london England.
Kinderen van Emma en Alexander:
1 Elizabeth Emma (Beth) Carraro [1.1.1.2.1.3.5.2.2.1.1], geboren op woensdag 10 december 2008 in West Sussex England.
2 Albert Francesco (Bert) Carraro [1.1.1.2.1.3.5.2.2.1.2], geboren op woensdag 21 juli 2010 in Surrey England.
1.1.1.2.1.3.5.2.2.2 Victoria Amy (Vykkii) Westmaas is geboren op maandag 30 juli 1979 in Watford London England, dochter van Stephen Anthony Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5.2.2) en Jacqueline Joyce (Jacky) Britton. Vykkii begon een relatie met Paul Hackett.
Kind van Vykkii en Paul:
1 Evie Violet Hackett [1.1.1.2.1.3.5.2.2.2.1], geboren op zaterdag 26 mei 2012 in England.
1.1.1.2.1.3.5.3 Eddie Westmaas is geboren omstreeks 1930 in london England, zoon van Ildephonse Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5) en Mary Nn. Eddie is overleden in september 1975 in london England, ongeveer 45 jaar oud. Eddie trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1950 in london England met Patricia Nn.
Kinderen van Eddie en Patricia:
1 Sharon Westmaas. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.3.1.
2 Maxine A. Westmaas, geboren omstreeks 1951 in london England. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.3.2.
1.1.1.2.1.3.5.3.1 Sharon Westmaas, dochter van Eddie Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5.3) en Patricia Nn. Sharon is de biologische moeder van kinderen van Dacht.
Kinderen van Sharon en Dacht:
1 Rob Westmaas [1.1.1.2.1.3.5.3.1.1], geboren op zaterdag 21 april 1990 in london England.
2 Lauren Patricia Westmaas [1.1.1.2.1.3.5.3.1.2], geboren op zondag 19 juli 1992 in Walthem Forest London England.
1.1.1.2.1.3.5.3.2 Maxine A. Westmaas is geboren omstreeks 1951 in london England, dochter van Eddie Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5.3) en Patricia Nn. Zij is gedoopt in Hertfortshire Huntingdonshire Norfolk England. Maxine trouwde, ongeveer 34 jaar oud, in augustus 1985 in Brent Middlesex England met Alan G Weston.
Kind van Maxine uit onbekende relatie:
1 Nikki Westmaas, geboren op dinsdag 19 juli 1977 in london England. Volgt 1.1.1.2.1.3.5.3.2.1.
Kinderen van Maxine en Alan:
2 Jessica Vera L Weston [1.1.1.2.1.3.5.3.2.2], geboren in december 1988 in Reading and Wokingham Berkshire England.
3 Imogen Florence Weston [1.1.1.2.1.3.5.3.2.3], geboren in september 1991 in Reading and Wokingham Berkshire England.
1.1.1.2.1.3.5.3.2.1 Nikki Westmaas is geboren op dinsdag 19 juli 1977 in london England, dochter van Maxine A. Westmaas (zie 1.1.1.2.1.3.5.3.2). Nikki trouwde met Charles Lake.
Kinderen van Nikki en Charles:
1 Mekhi Lake [1.1.1.2.1.3.5.3.2.1.1], geboren op donderdag 10 maart 2005 in london England.
2 Mekel Charles Lake [1.1.1.2.1.3.5.3.2.1.2], geboren op dinsdag 7 februari 2012.

Index (1432 personen)

Gertrud [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.2
Aberg, Per [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.2]  1.1.1.2.1.3.4.2.2
Abrams, Mark [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.8.1]  1.1.1.2.1.3.4.8.1
Adler, Anna van [Partner van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2
Adler, Lamberta Armand van (*05-01-1837) [Dochter van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.7
Aerde, Anshell van [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.3.1
Aerde, Anton Gerard Archibal van (*12-04-1917, †26-12-1991) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.6
Aerde, Anton Leonel Ruben van (*24-05-1956) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.5
Aerde, Brent-peter van (*22-09-1988) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.2.1
Aerde, Cheryl Tony Elfriede van (*11-04-1971) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1
Aerde, Cynthia Cornelia van (*13-02-1949) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.2
Aerde, Debrah Bianca van (*22-01-1966) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1
Aerde, Dominique Danielle van (*02-07-1983) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.5.2
Aerde, Donovan Irving Geoffrey van (*21-01-1989) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1.1
Aerde, Gerald Anton Emile van (*22-08-1968) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.1.1
Aerde, Gerard Reginald van (*30-10-1945, †29-11-1999) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.1
Aerde, Helga Patricia van (*26-10-1954, †01-06-2014) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2
Aerde, Henri Gerardus Johannes van [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.4
Aerde, Jerrel van (*13-12-1980) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.6.1
Aerde, Jerry Emilee Julien van (*09-01-1959) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.6
Aerde, John-john van (*10-10-1975) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2
Aerde, Julius Glenn van (*06-06-1952, †24-06-2012) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.5
Aerde, Just Armand van (*19-12-2011) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2.1
Aerde, Lita van (*07-11-1947) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4
Aerde, Michelle Lucille van (*26-08-1971) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.3.1
Aerde, Mildred Rinette van (*10-04-1945) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4
Aerde, Nn van (*07-11-1949) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.4
Aerde, Odile Gabrielle van (*30-11-1980) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.5.1
Aerde, Sharon van (*29-09-1980) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.3.2
Aerde, Shirley Sheila van (*28-12-1952) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.3
Aerde, willem Henry Arthur van (*06-10-1948) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.3
Aerde, Willem Richinel van (*27-11-1921, †07-11-1991) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.3
Aerde, Winston van (*?-02-2013) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2.2
Akker, Hendrik van den (*19-12-1929) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.17]  1.1.1.1.2.13.3.17
Alias, Sylvia Albertha [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.4.7]  1.1.1.1.2.11.5.4.7
Allicock, Indiana Euphemia (*1850) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4
Amatkarijo, Gimmin [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1
Anderson, Alistair John (*1969) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.5.2]  1.1.1.2.1.3.4.5.2.2
Anderson, Christopher Wayne (*1966) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.5.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.2.1
Anderson, Kenneth Grainger [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5.2]  1.1.1.2.1.3.4.5.2; 1.1.1.2.1.3.4.5.2.1
Andres Leonara, Irving Jaffry (*1965, †06-09-1992) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1
A-ngoe, Theodorus lo [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.12.7]  1.1.1.1.2.11.12.7
Arjune, Maryjane (*08-01-1991) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.3.3]  1.1.1.2.1.3.4.7.3.3
Asmus, Francois Henriette [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3
Baare, Alice [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.2
Baars, Anouk van (*17-03-1968) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.9.1
Baars, Leo van [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.9.1
Baas, Helena Elisabeth (*17-12-1938) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.7.2]  1.1.1.1.2.11.12.7.2
Baas, Willem Nico [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.12.7.2]  1.1.1.1.2.11.12.7.2
Badley, Dolly [Partner van 1.1.1.2.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.3.3.2; 1.1.1.2.1.3.3.2.3
Bakboord, Astrid patricia [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.1
Bakboord, Edmé Elfriede Georgine (*29-05-1948) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4
Bakboord, Eugenia cornelly Antje [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.2
Barrett, Karen Dianne [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.2.1
Barzey, Francine (*27-10-1961) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.7
Baumgart, Christiaan Alexander (*26-04-1913, †10-04-2008) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8; 1.1.1.1.2.13.3.8.2
Baumgart, Hendrik Afotay [Schoonvader van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8
Baumgart, Lucien Armand (*08-11-1939, †21-05-1999) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8.1
Beekhuis, Dexter (*16-12-2013) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2.1
Beekhuis, Thomas (*12-12-1988) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2
Beekhuis, Xander (*14-02-2016) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2.2
Beekman, Alida Bernardina (*12-12-1901, †23-07-1980) [Nummer 1.1.1.1.2.13.5.3]  1.1.1.1.2.13.5.3
Beekman, Cornelis [Schoonvader van 1.1.1.1.2.13.5]  1.1.1.1.2.13.5
Beekman, Cornelis (*19-08-1911) [Nummer 1.1.1.1.2.13.5.4]  1.1.1.1.2.13.5.4
Beekman, Harriette Charlotte Paulina (*29-10-1899) [Nummer 1.1.1.1.2.13.5.2]  1.1.1.1.2.13.5.2
Beekman, Pieter (*16-10-1874, †28-06-1935) [Partner van 1.1.1.1.2.13.5]  1.1.1.1.2.13.5; 1.1.1.1.2.13.5.2; 1.1.1.1.2.13.5.3; 1.1.1.1.2.13.5.4
Ben, Thomas  1.1.1.1.2.11.4
Bence, Kerenza Loulou (Loulou) (*17-09-2020) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4.1
Bence, Simon [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4
Benlolo, Marco (*20-05-1988) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1
Berika, Marilva Joan (*09-04-1983) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.7
Bermon, Anna Petronella [Schoonmoeder van 1.1.1.1.3] [Schoonmoeder van 1.1.1.1.5]  1.1.1.1.3; 1.1.1.1.5
Best, Loyd [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.10]  1.1.1.1.2.11.5.4.10
Bierman [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.1.2
Bierman, Adolphine Theodora (*02-05-1917, †06-02-2010) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2]  1.1.1.1.2.11.9.2; 1.1.1.1.2.11.9.2.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.3; 1.1.1.1.2.11.9.2.4; 1.1.1.1.2.11.9.2.5; 1.1.1.1.2.11.9.2.6; 1.1.1.1.2.11.9.2.7; 1.1.1.1.2.11.9.2.8
Biervliet, Crissie Cherish (*10-01-1986) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.9]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.9.1
Biervliet, Gerald Gary (*28-06-1990) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.9]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.9.2
Biervliet, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.9]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.9
Biervliet, Virginiana Albertina (Tine) (*08-10-1926, †26-03-2006) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.9; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.10; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.12
Biervliet, Walther Charles Hendrik [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.6.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2
Biornenberg, Albertina Helena Maria [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.12.7]  1.1.1.1.2.11.12.7
Blackman, Titia [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.4
Bloemenveld, Michelle (*15-08-1981) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3
Bloeming, Aryan (*1992) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.2
Bloeming, Stephan [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4
Blyth, Andrew J.c. (*1966) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5.1.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1.1
Blyth, Francesca Eleanor (*11-07-1997) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.5.1.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.1
Blyth, Oliver Aaron (*28-09-2000) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.5.1.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.2
Bodeutsch, Ferdi (*12-09-1950) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.2.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.3
Bodeutsch, Jenny (*21-09-1949) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.12.2.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.2
Bodeutsch, Leonia (Lea) (*09-04-1948) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2
Bodeutsch, Monique vincentia (*06-04-1960) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.12.2.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.6
Bodeutsch, Oswald Eduard (*1954) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.2.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.5
Bodeutsch, Purchie Emile (*22-03-1952) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.2.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.4
Bodeutsch, Purchie Ferdinand Maria (*13-01-1925, †07-05-2005) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.2.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1; 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1
Boerleider [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.3]  1.1.1.1.2.11.12.3.1
Boerleider [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.3]  1.1.1.1.2.11.12.3.2
Boerleider [Kind van 1.1.1.1.2.11.12.3]  1.1.1.1.2.11.12.3.3
Boerleider [Dochter van 1.1.1.1.2.11.12.3]  1.1.1.1.2.11.12.3.4
Boerleider [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.4]  1.1.1.1.2.11.12.4.1
Boerleider [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.4]  1.1.1.1.2.11.12.4.2
Boerleider, Adriaan Eduard (*1879, †<1914) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12]  1.1.1.1.2.11.12; 1.1.1.1.2.11.12.1; 1.1.1.1.2.11.12.2; 1.1.1.1.2.11.12.3; 1.1.1.1.2.11.12.4; 1.1.1.1.2.11.12.6; 1.1.1.1.2.11.12.7; 1.1.1.1.2.11.12.8
Boerleider, Aloisius Regina Adriana (Wiesje) (*20-07-1913) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.7]  1.1.1.1.2.11.12.7; 1.1.1.1.2.11.12.7.1; 1.1.1.1.2.11.12.7.2; 1.1.1.1.2.11.12.7.3; 1.1.1.1.2.11.12.7.4; 1.1.1.1.2.11.12.7.5; 1.1.1.1.2.11.12.7.6
Boerleider, Diecilia Betsij (Nora) (*09-12-1920) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.12]  1.1.1.1.2.11.12.10
Boerleider, Eduardina Wilhelmina Ergenia (Dina) (*21-01-1902, †03-01-1979) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.1]  1.1.1.1.2.11.12.1; 1.1.1.1.2.11.12.1.1
Boerleider, Eleonore Louise Maria (*22-11-1911, †26-05-1998) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.6]  1.1.1.1.2.11.12.6
Boerleider, Johanna Adolphina maria (Jopie) (*15-06-1907) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.3]  1.1.1.1.2.11.12.3
Boerleider, Joosje [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.1]  1.1.1.1.2.11.6.1
Boerleider, Leonie Eugenie anette (*08-02-1906, †18-07-1986) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.2]  1.1.1.1.2.11.12.2; 1.1.1.1.2.11.12.2.1
Boerleider, paulina betsij alexandrina (*29-03-1910, †09-05-1992) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.4]  1.1.1.1.2.11.12.4
Boerleider, Purcy (*29-03-1910) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12]  1.1.1.1.2.11.12.5
Boerleider, Thelma (*09-12-1917) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.8]  1.1.1.1.2.11.12.8
Boon, A  1.1.1.1.2.11.12.4
Boors, Cornelia van der (*23-04-1794) [Partner van 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1
Bosschert, Justin (*23-02-2007) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2.2
Bosschert, Mark [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2
Bosschert, Sven Lucas (*06-09-2000) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2.1
Bouman, Marielle (*26-10-1988) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2
Bouman, Sandra [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5
Bouman, Saskia Mathilda (*02-10-1981) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.3
Bouva, Alexandrina (*1884) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.9]  1.1.1.1.2.11.9
Braafheid, Audi [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2
Braafheid, Doryn (*21-09-2007) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1.1
Braafheid, Karin (*28-02-1975) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1
Braafheid, Lucienne Francoise (*01-02-1978) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2
Bresser, Tiny (†27-11-1995) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.8
Brijbag, Truus (*16-12-1966) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1
Brijbag, Wilhelmina Caroline (*11-02-1923, †04-08-1993)  1.1.1.1.2.13.9.1
Britton, Jacqueline Joyce (Jacky) (*21-08-1956) [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.2.2]  1.1.1.2.1.3.5.2.2; 1.1.1.2.1.3.5.2.2.1; 1.1.1.2.1.3.5.2.2.2
Bruce, Greg  1.1.1.2.1.3.4.6
Brussel, Clea Lucia van (*24-10-1945, †26-07-2007) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2
Brussel, Hendrik Anton [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3
Buitenman, Frits (*28-12-1926, †25-05-2005) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2
Buitenwijk, Jonathan Lucas (*1821, †06-06-1884) [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11]  1.1.1.1.2.11
Buitenwijk, Sjasjatti (Anna) (*1850, †24-05-1927) [Partner van 1.1.1.1.2.11]  1.1.1.1.2.11; 1.1.1.1.2.11.4; 1.1.1.1.2.11.5; 1.1.1.1.2.11.6; 1.1.1.1.2.11.7; 1.1.1.1.2.11.8; 1.1.1.1.2.11.9; 1.1.1.1.2.11.10; 1.1.1.1.2.11.11; 1.1.1.1.2.11.12; 1.1.1.1.2.11.13; 1.1.1.1.2.11.14; 1.1.1.1.2.11.15
Burnham, George Eric (*29-07-1914, †23-02-1948) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1; 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1
Burnham, Heather (*12-12-1944) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1
Burnham, John.w [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1
Buz, Ragib [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1
Capadose, Hilde Minette de (*14-11-1904) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.2]  1.1.1.1.2.11.6.2
Capadose, Lilian de [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.6.2]  1.1.1.1.2.11.6.2
Capadose, Rudolf de (*1925) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.2]  1.1.1.1.2.11.6.2.1
Carolus, Riginald Benjamin (*31-03-1945)  1.1.1.1.2.11.11.2.6
Carraro, Albert Francesco (Bert) (*21-07-2010) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.2.2.1]  1.1.1.2.1.3.5.2.2.1.2
Carraro, Alexander (*28-03-1970) [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.2.2.1]  1.1.1.2.1.3.5.2.2.1
Carraro, Elizabeth Emma (Beth) (*10-12-2008) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.2.2.1]  1.1.1.2.1.3.5.2.2.1.1
Carrot, Cisca [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.6
Carvalho, Marcus Francis [Partner van 1.1.1.2.1.2.1.1.3]  1.1.1.2.1.2.1.1.3
Chalmers, Dan [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.1
Chalmers, Matthew Skea [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.1.1
Chalmers, Mutahar [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.1.2
Chandler, Jane [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4.6.2]  1.1.1.2.1.3.4.6.2
Chang, Cheandly (*06-04-2010) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3.2
Chang, Cheandro (*05-01-2006) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3.1
Chang, Cheann (*16-07-2013) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3.3
Chang, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3
Chang, Timothy (*02-09-1982) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3
Chin, Antoine Berol (*16-04-1976, †12-11-2021) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4
Chin, Chanselle (*04-08-2001) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4.2
Chin, Hendrik Jozef (*24-05-1946, †01-10-2021) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4
Chin, Jennifer Virginia (*21-04-1972) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.3
Chin, Jeremiah (*30-03-2000) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4.1
Chin, Rachel Denise (*31-05-1970) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.2
Chin Cheu Choi, Hendrina Rudophina [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1
Chin-a-foeng, Enrico Zonias (*02-10-1976) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3
Chin-a-foeng, Kelin Janelle (*28-04-2008) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3.2
Chin-a-foeng, Kenneth [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4
Chin-a-foeng, Kyra Lorena (*16-04-2006) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3.1
Chin-a-foeng, Lorena Miquilina (*12-05-1980) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4
Chin-a-foeng, Tristan Zonias (*10-08-2009) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3.3
Chritchlow, Chayhsi (Simone) (*28-10-1992) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1
Chunderbal-singh, Irma Cornelia (*15-03-1935, †09-12-1995) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.4.1
Churlen, Julienne [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1
Clare [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2
Clare, John [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2.1
Clare, Louis [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.2]  1.1.1.2.1.3.2.2.2
Clijdesdale, Laura Magdalena [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3
Codfried, Habibi (*19-06-2006) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.4
Codfried, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.1
Codfried, Omar D Shaw (*19-06-1999) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.2
Codfried, Zenzy (*27-10-2003) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.3
Cohen, Angelie A  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1
Comvalius, Marc A [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2
Comvalius, Nn (*30-10-2016) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2.1
Comvalius, Phoebe (*27-02-2002) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.3
Comvalius, Sifra (*17-06-2005) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.4
Comvalius, Zowie (*01-10-1998) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2
Conklin, Sarah (*10-06-1984) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.3.1]  1.1.1.2.1.3.4.2.3.1
Conliffe, Christopher Wayne (*20-05-1981) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.7.1]  1.1.1.2.1.3.4.7.1.1
Conliffe, David (*20-05-1951) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.1]  1.1.1.2.1.3.4.7.1
Correia, Tamires [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.4]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.4
Cotino, Albert Cornelis (*12-08-1908, †14-10-1993) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.4]  1.1.1.1.2.13.3.4
Cotino, Albert Francois (*11-09-1873, †10-12-1937) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3; 1.1.1.1.2.13.3.1; 1.1.1.1.2.13.3.2; 1.1.1.1.2.13.3.3; 1.1.1.1.2.13.3.4; 1.1.1.1.2.13.3.5; 1.1.1.1.2.13.3.8; 1.1.1.1.2.13.3.10; 1.1.1.1.2.13.3.12; 1.1.1.1.2.13.3.13; 1.1.1.1.2.13.3.14; 1.1.1.1.2.13.3.15; 1.1.1.1.2.13.3.17
Cotino, Alma Juliana Maria (*22-08-1910, †12-06-1994) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.5]  1.1.1.1.2.13.3.5
Cotino, Arnold Gustaaf (*15-11-1879) [Zoon van 1.1.1.1.2.13]  1.1.1.1.2.13.6
Cotino, Charlotte Marianna Francoise (*13-12-1868) [Dochter van 1.1.1.1.2.13]  1.1.1.1.2.13.1
Cotino, Elfride Anastasia (*25-10-1923, †01-03-2020) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12
Cotino, Eline Rinia (*26-03-1933) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.17]  1.1.1.1.2.13.3.17
Cotino, Erick Julius (*17-07-1947) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.8.2]  1.1.1.1.2.13.3.8.2
Cotino, Eugenie (*14-09-1916, †10-07-2008) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8; 1.1.1.1.2.13.3.8.2
Cotino, Franqoise Gehardina Johanna (*01-11-1897) [Dochter van 1.1.1.1.2.13.5]  1.1.1.1.2.13.5.1
Cotino, George Theodoor (*17-10-1904, †17-10-1981) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.2]  1.1.1.1.2.13.3.2
Cotino, Gerold Henk (*1953) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8.4
Cotino, Harriette Jaqueline Frederika (*04-11-1875) [Nummer 1.1.1.1.2.13.4]  1.1.1.1.2.13.4
Cotino, Heloise Edwardina (*15-08-1904) [Dochter van 1.1.1.1.2.13.4]  1.1.1.1.2.13.4.1
Cotino, Herbert Alexander (*1951) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8.3
Cotino, Hilda Eugenie Helouise (*14-09-1906) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.3]  1.1.1.1.2.13.3.3; 1.1.1.1.2.13.3.3.1
Cotino, Izaak Carillo (*±1850, †10-12-1937) [Partner van 1.1.1.1.2.13]  1.1.1.1.2.13; 1.1.1.1.2.13.3; 1.1.1.1.2.13.4; 1.1.1.1.2.13.5; 1.1.1.1.2.13.9
Cotino, Jacoba Edwardina Louisa (*16-04-1912) [Dochter van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3.6
Cotino, Jacques William (*07-03-1903) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.1]  1.1.1.1.2.13.3.1
Cotino, Johanna (*19-11-1918, †10-12-1918) [Dochter van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3.9
Cotino, Johanna Rebecca (*03-09-1877, †17-10-1967) [Nummer 1.1.1.1.2.13.5]  1.1.1.1.2.13.5; 1.1.1.1.2.13.5.2; 1.1.1.1.2.13.5.3; 1.1.1.1.2.13.5.4
Cotino, John Japhet (*1956) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8.6
Cotino, Julienne Henriette (*31-07-1914, †24-10-1937) [Nummer 1.1.1.1.2.13.9.1]  1.1.1.1.2.13.9.1
Cotino, Juriaan Eduaard (*01-08-1887, †08-01-1926) [Nummer 1.1.1.1.2.13.9]  1.1.1.1.2.13.9; 1.1.1.1.2.13.9.1
Cotino, Leo Albert (*25-01-1930, †28-08-2022) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.15]  1.1.1.1.2.13.3.15
Cotino, Louise Henriette (*31-12-1920) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.10]  1.1.1.1.2.13.3.10
Cotino, Marie Francina Carillo (*08-11-1884) [Dochter van 1.1.1.1.2.13]  1.1.1.1.2.13.8
Cotino, Mathilda Johanna (*27-08-1922, †15-11-1922) [Dochter van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3.11
Cotino, Maurits Johan (*09-11-1870) [Zoon van 1.1.1.1.2.13]  1.1.1.1.2.13.2
Cotino, Nn (*28-01-1882) [Zoon van 1.1.1.1.2.13]  1.1.1.1.2.13.7
Cotino, Nn (*25-01-1931) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3.16
Cotino, Nn (*30-03-1937) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3.18
Cotino, Orlando Kenneth (*1955) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8.5
Cotino, Patrick Wesley (*29-04-1980) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.8.2]  1.1.1.1.2.13.3.8.2.1
Cotino, Richenel Francois (*15-03-1928, †19-07-1994) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.14]  1.1.1.1.2.13.3.14
Cotino, Siegfried Jules (*09-10-1925, †11-01-2003) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.13]  1.1.1.1.2.13.3.13
Cotino, Wilhelmina Francois (*14-04-1914, †20-10-1933) [Dochter van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3.7
Coutinho, Hilda Cornelia Charlotte (*07-06-1905)  1.1.1.1.2.11.12.4
Cox, Eileen Rosaline (*19-01-1918, †29-11-2014) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2]  1.1.1.2.1.3.4.2; 1.1.1.2.1.3.4.2.2
Cox, Juanita (*31-08-1965) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.6.2]  1.1.1.2.1.3.4.6.2
Cox, Leila [Partner van 1.1.1.2.1.3.3.1]  1.1.1.2.1.3.3.1
Currie, Betsy Henriette (*12-10-1904, †12-10-1990) [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.3]  1.1.1.1.2.11.10.3; 1.1.1.1.2.11.10.3.1; 1.1.1.1.2.11.10.3.2; 1.1.1.1.2.11.10.3.3; 1.1.1.1.2.11.10.3.4
Daal, Hilda Maria van (*03-10-1913) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.2
Daal, Willem Hendrik van [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.2
Dacht [Biologische kinderen met 1.1.1.2.1.3.5.3.1]  1.1.1.2.1.3.5.3.1
Dadswell, Graham [Zoon van 1.1.1.2.1.2.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.1.1.2.1
Dadswell, Leona [Dochter van 1.1.1.2.1.2.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.1.1.2.2
Dadswell, Nichola (*24-12-1962) [Partner van 1.1.1.2.1.2.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.1.1.2
Dalloesingh, Andre Soetimin [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.2
Dalloesingh, Gioom Angelino (*21-03-1977) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1
Dalloesingh, Jenerailly (*04-08-2000) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1.1
Dalloesingh, Mary Lou Ratna-dewi Cynthia (*31-08-1979) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.2
Dalloesingh, Shane (*2009) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1.2
Dato, Aurora Gi-lushia (*21-10-2012) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3.2
Dato, Giulio (*04-01-1988) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3
Dato, Lucianano Raffaello (*14-04-2009) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3.1
Davelaar, Viuda Juliana [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.5
David, Michelle Reanne mac [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.3]  1.1.1.2.1.3.4.7.3; 1.1.1.2.1.3.4.7.3.3
Davids, Ursula Elfriede (*26-05-1936, †11-08-2009) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.6; 1.1.1.1.2.11.5.1.6.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3
Deira, Dalvin Franklin (*24-01-2000) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2.1
Deira, Franklin [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2
Dekker, Deny (*08-08-1986) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1
Dekker, Leevay (*02-05-2012) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1.3
Dekker, Sanne [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.2
Dens, Carel Jules (*1944) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2
Dens, Percy.p. (*08-03-1967) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.1
Dens, Priscilla.p (*01-02-1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2
Deorathi Panoo, Dorethea (*1904, †15-01-1929) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.2
Dijk, Danique Maria van (*26-04-2003) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1.1
Dijk, Ferry F. van [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1
Dijk, Joëlle van (*27-06-2004) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1.2
Dilrosun, Roscy Carmelita (*16-04-1958) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3
Dipten, Leendert van [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.10]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.10
Djojowikromo [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3
Djojowikromo, Nn [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3.1
Djojowikromo, Steven Frank Ramin (Wesje) (*22-06-1974) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3
Doesburg, Mildred Magdalena (*09-12-1953) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.8]  1.1.1.1.2.11.9.2.8; 1.1.1.1.2.11.9.2.8.2
Donner, Chavelly (*12-02-2000) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2.1
Donner, Vanessa (*06-05-1979) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2
Dracht, Philip Daniel (*04-12-1974) [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3
Dracht, William Harvey (*13-10-1937, †22-10-2012) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3
Driel, Aleida Wilhelmina van [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.11.2.6]  1.1.1.1.2.11.11.2.6
Duiker, Brigitte [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.3
Dutens, Jeanette Alexia (*21-01-1758, †02-07-1786) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1
Dutens, Marie Jeanne (*±1735, †04-02-1785) [Schoonmoeder van 1.1]  1.1
Eer, Iene van (*19-03-1931, †13-03-2015) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5
Eisden, Boysi [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.3
Ellery, Mackenna Coralynne (*22-09-2002) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.7.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.7.2.1.2
Ellery, Steven Paul (*30-08-1976) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.7.2.1
Ellery, Tiler Jade (*29-03-2000) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.7.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.7.2.1.1
Elmont, Charlotte Elisabeth [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.13.3.8]  1.1.1.1.2.13.3.8
Ermans, Agnes (*19-11-1926, †13-05-1999) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.3]  1.1.1.1.2.11.11.2.3
Ermans, Anita (*27-09-1933) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.7]  1.1.1.1.2.11.11.2.7; 1.1.1.1.2.11.11.2.7.1
Ermans, Armand (*23-12-1931) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.6]  1.1.1.1.2.11.11.2.6
Ermans, Cornelia (*08-08-1929, †23-04-1969) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.5]  1.1.1.1.2.11.11.2.5
Ermans, Eduard (*01-02-1965) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.8]  1.1.1.1.2.11.11.2.8.3
Ermans, Esther Anna (*09-01-1960) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.11.2.8]  1.1.1.1.2.11.11.2.8.1
Ermans, Franciscus [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.11.2]  1.1.1.1.2.11.11.2
Ermans, Franciscus (*02-10-1923) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.1
Ermans, Johan (*31-01-1935, †09-06-2006) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.8]  1.1.1.1.2.11.11.2.8
Ermans, Johannes Matthijs (*16-03-1903, †27-08-1980) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2]  1.1.1.1.2.11.11.2; 1.1.1.1.2.11.11.2.1; 1.1.1.1.2.11.11.2.2; 1.1.1.1.2.11.11.2.3; 1.1.1.1.2.11.11.2.4; 1.1.1.1.2.11.11.2.5; 1.1.1.1.2.11.11.2.6; 1.1.1.1.2.11.11.2.7; 1.1.1.1.2.11.11.2.8
Ermans, Lydia (*25-04-1928) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.4]  1.1.1.1.2.11.11.2.4
Ermans, Nadia (*16-05-1925) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.2]  1.1.1.1.2.11.11.2.2; 1.1.1.1.2.11.11.2.2.1
Ermans, Rudolf (*11-12-1961) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.8]  1.1.1.1.2.11.11.2.8.2
Ernst, Wilfried Arthur (*12-06-1920) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.9]  1.1.1.1.2.11.12.9
Esser, Cedric jules (*1970) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.2
Esser, Juliette Heloise (*16-12-1950) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.6
Esser, Randy vincent (*1973) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.3
Esser, Winston Jerry (*1968) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.1
Etnel, Craig (*09-01-1991) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2.1
Etnel, Guy (*16-08-1992) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2.2
Etnel, M [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2
Etnel, Mildred (*12-04-1953) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2
Exel, Christina Alexander van [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1
Exel, Jerome van (*12-07-1953) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2
Exel, Natanja van [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2
Exel, Timothy Daniél van (*21-04-1994) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.5
Eyck, Cora van (*10-10-1943) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1
Faverius, Mathilda Georstina Harriett (*09-04-1933, †13-04-1984) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.15]  1.1.1.1.2.13.3.15
Field, Clyde Julian [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4.6.2]  1.1.1.2.1.3.4.6.2
Field, Sonia Jean (*12-02-1958) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.6.2]  1.1.1.2.1.3.4.6.2; 1.1.1.2.1.3.4.6.2.2; 1.1.1.2.1.3.4.6.2.3
Flart, Bert (*22-09-1943) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.2.1
Flart, Jarl (*08-07-1978) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.2.1.2
Flart, Manual Alberto (*22-01-1976) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.2.1.1
Fokké, Iwan [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.1
Foo, Jennifer Anne (*16-02-1955) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.5
Fränkel, Henna Lorette [Dochter van 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12.3
Fränkel, Hermanus Benito [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12.4
Fränkel, John Mitchel (*1958) [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12.6
Fränkel, Marten Jacques [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12.5
Fränkel, Roël Albert [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12.2
Fränkel, Wilhelm (*08-01-1918, †10-06-1998) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12
Fränkel, Wilhelm Karl [Zoon van 1.1.1.1.2.13.3.12]  1.1.1.1.2.13.3.12.1
Frans, Frances de (*30-11-1854, †12-11-1893) [Dochter van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1.1
Frans, Petronella [Partner van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Fransen, Eric.g (*27-10-1968) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.12.2.1.1.2
Frijmersum, Louise Anna Nanette (*1892, †28-07-1954) [Partner van 1.1.1.1.2.11.4]  1.1.1.1.2.11.4
Ganchozo Landivar, Ana Luisa [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.1
Garcia, Analisa [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.1
Garcia, Esterina (*14-04-1990) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.4
Garcia, Jane [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.2
Garcia, Robertino [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.2.3
Garcia, Roberto (*1949) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.2
Gendre, Juanita Esther le (*1895, †1971) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2]  1.1.1.2.1.3.2; 1.1.1.2.1.3.2.2; 1.1.1.2.1.3.2.3
Geofroy, Albert Roland [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.2.3.5]  1.1.1.2.1.3.2.3.5
Geofroy, Christine (*10-03-1953) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.5]  1.1.1.2.1.3.2.3.5; 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1; 1.1.1.2.1.3.2.3.5.2; 1.1.1.2.1.3.2.3.5.3
Gibbs, Patricia Aylmer (*27-11-1926, †08-01-2022) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5]  1.1.1.2.1.3.4.5; 1.1.1.2.1.3.4.5.6
Giginer, Jordan (*02-02-1992) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.6.2.2]  1.1.1.2.1.3.4.6.2.2
Giginer, Oliver Clyde (*26-01-2023) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.6.2.2]  1.1.1.2.1.3.4.6.2.2.1
Goedhart, Gerrit William Theodorus (*±1910) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.4]  1.1.1.1.2.11.11.4; 1.1.1.1.2.11.11.4.1
Goedhart, Laetitia Carolina (*14-11-1931) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.4.1]  1.1.1.1.2.11.11.4.1
Goedhart, Otto Louis (*02-04-1935, †04-06-2005) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7.4
Goedthart, Adolfine Juliana (*03-09-1918, †18-07-2008) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7.3
Goedthart, Alwin Richinel [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7.2
Goedthart, Celest Evelina [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7.1
Goedthart, Eduard Frederik (*28-07-1896, †30-10-1979) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7
Goedthart, Markus James [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7
Gonzales, Isabel [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.15]  1.1.1.1.2.13.3.15
Goodman, Owen Gordon Gilmore (*13-03-2010) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.2.1
Goodman, Sean [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.2
Goos, Trijntje (Tiny) (*23-02-1935) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.8]  1.1.1.1.2.11.11.2.8
Graaf, Dirk de [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1
Graaf, Nn de [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1.1
Graaf, Nylo Elijah de (*14-01-2021) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1.2
Graaf, Yannik de (*±1985) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1
Gressmann, Benito Antonio (*07-01-1955) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.7.1
Gressmann, Hector Edgar Tomas [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.7
Gressmann, Lisvia Altagracia (*21-01-1956) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.7.2
Grimshaw, Mildred [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4.7]  1.1.1.2.1.3.4.7
Grimshaw, Thelma Esme (Trixie) (*20-09-1924, †10-06-2017) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7]  1.1.1.2.1.3.4.7; 1.1.1.2.1.3.4.7.1; 1.1.1.2.1.3.4.7.2; 1.1.1.2.1.3.4.7.3
Grimshaw, William Algemon [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4.7]  1.1.1.2.1.3.4.7
Haar, Rob ter [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.9]  1.1.1.1.2.11.5.4.9
Hackett, Evie Violet (*26-05-2012) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.2.2.2]  1.1.1.2.1.3.5.2.2.2.1
Hackett, Paul [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.2.2.2]  1.1.1.2.1.3.5.2.2.2
Hale, Allan Stenson [Nummer 1.1.1.2.1.3.3.1]  1.1.1.2.1.3.3.1
Hale, Arthur [Partner van 1.1.1.2.1.3.3]  1.1.1.2.1.3.3; 1.1.1.2.1.3.3.1; 1.1.1.2.1.3.3.2; 1.1.1.2.1.3.3.3
Hale, Arthur John [Nummer 1.1.1.2.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.3.3.2; 1.1.1.2.1.3.3.2.3
Hale, Brian [Zoon van 1.1.1.2.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.3.3.2.1
Hale, Crecy [Dochter van 1.1.1.2.1.3.3.1]  1.1.1.2.1.3.3.1.1
Hale, Ian [Zoon van 1.1.1.2.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.3.3.2.2
Hale, Jennifer [Nummer 1.1.1.2.1.3.3.2.3]  1.1.1.2.1.3.3.2.3
Hale, Marcie [Dochter van 1.1.1.2.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.3.3.2.4
Hale, Roland [Zoon van 1.1.1.2.1.3.3.2]  1.1.1.2.1.3.3.2.5
Hale, Stella Winifred [Nummer 1.1.1.2.1.3.3.3]  1.1.1.2.1.3.3.3
Halfhide, Arnold [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.6.3]  1.1.1.1.2.11.6.6.3
Hamama, Sabrin [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1
Harel, Christopher Philibert (*28-01-1913) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.15]  1.1.1.1.2.11.15.1
Harel, Joseph Baynard Ney (*19-01-1875, †29-10-1961) [Partner van 1.1.1.1.2.11.15]  1.1.1.1.2.11.15
Harel, Purcy Waldemar (*16-09-1916) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.15]  1.1.1.1.2.11.15.2
Harris, Kim [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.3]  1.1.1.2.1.3.4.7.3; 1.1.1.2.1.3.4.7.3.1
Harris, Louise Hermine (*10-12-1919) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.14]  1.1.1.1.2.13.3.14
Harwig, Aimée Solange Désirée (Emee) (*18-08-1997) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.4
Harwig, Bernardus (*22-06-1941) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2
Harwig, Gayelle Sunniva Natasja (*27-01-1994) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.3
Hasselbaink, Alex [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.1
Hasselbaink, Shirley [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.1.1
Hausini, Corrie [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.1
Hausini, Eddy (*1952, †29-10-2015) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.1
Hausini, Jermain [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.1.1
Hausini, May lin (*1979, †20-12-2016) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.1.3
Hausini, Naldo [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.1.2
Hees, Eric Antonius van (*03-07-1950, †03-12-2015) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.2.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.8
Hees, Henry Christiaan van (*12-12-1951) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.9
Hees, Hildegard Ingrid van (*06-12-1943) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.3
Hees, Johnny Alwin van (*02-10-1947, †2006) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.6
Hees, Joyce Sonja van (*26-02-1949) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.7
Hees, Lesley Walter van (*17-12-1944, †10-10-1922) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.4
Hees, Milton van (*19-04-1946, †09-08-2022) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.5
Hees, Roy Jr van (*07-06-1953) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.10
Hees, Warnold A (Walli) van [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.2.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.2.8
Hees, Warnold André Emile van (*19-09-1942) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.2
Hellburg, Mistika (*24-02-1938) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.2
Helsloot [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8
Helsloot, Beatrix Paulina Wilhelmina (*03-10-1962) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.2
Henriquez Fereyra, Rahel De Abraham (*17-04-1752, †21-02-1821) [Schoonmoeder van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Henry, Lilia G (*11-07-1950) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.3
Henshuys, Jaylen (*07-10-2010) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.2
Henshuys, Kay-leigh Siërra Ataliya (*22-02-2006) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.1
Henshuys, Nora (*29-05-2012) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.3
Heuvel, Arnold van de [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4
Hillman, Gerhard [Schoonvader van 1.1.1.1.2.13.5.4]  1.1.1.1.2.13.5.4
Hillman, Veronica Adriana (*28-07-1914, †16-08-1992) [Partner van 1.1.1.1.2.13.5.4]  1.1.1.1.2.13.5.4
Hindori, Risma (*25-02-1976) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.5.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.5.1
Hinds, Phoebe [Partner van 1.1.1.2.1.2]  1.1.1.2.1.2; 1.1.1.2.1.2.1
Hinlopen, Arion [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.1
Hinlopen, Arion (Ariendo) (*16-04-2000) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.1.2
Hoepelman, Nn  1.1.1.1.2.11.5.1.3
Hoever, Henry [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.4
Hofland, Aalbert Jan [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.11.2.6]  1.1.1.1.2.11.11.2.6
Hofland, Willempje Johanna Aleida (*23-09-1936, †02-11-2010) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.6]  1.1.1.1.2.11.11.2.6
Hu-a-ng, Leony Elaine (Leoni) (*09-10-1945, †17-02-1987) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.8.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.8.7
Hubregtse, Gerrit [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.6.3]  1.1.1.1.2.11.6.6.3
Huffman, Heather [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3
Hutjens, Leo Willem (*1940) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.7.6]  1.1.1.1.2.11.12.7.6
Jackson, Katrhyn [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.2.3
Jackson, Kyle (*30-11-1991) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.2.3.3
Jackson, Robert Sebastiaan (*?-05-1990) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.2.3.2
Jans, Eric  1.1.1.1.2.11.5.1.4.5
Jansen, Annie Maria Margaritha (Anna) (*25-10-1931, †17-01-2016) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.7; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.10; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.11
Jansen, Emanuel Ricardo [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.5
Jansen, Frank (*14-03-1989) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.7.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.7.1.1
Jansen, Robin (*06-09-1991) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.7.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.7.1.2
Jansen, Ronald (Ron) (*06-12-1959) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.7.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.7.1
Jansson, Louisa Alexandrina [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.12.4]  1.1.1.1.2.11.12.4
Jeensma, Jantje Jeltje (Janneke) (*31-01-1981) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3
jensen, Demi (*28-07-2000) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.3
Jensen, Imro (*12-05-1973) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3
John, Mathilda Clarijntje (*20-10-1881) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7]  1.1.1.1.2.11.7; 1.1.1.1.2.11.7.2
Jong A Pin, A Pin (*01-01-1893) [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.2
Jong A Pin, Eugene Joen Soi (*08-09-1925, †13-01-2004) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.3; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.4; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.5; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.6
Jong A Pin, Hillie (*08-10-1958) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.4
Jong A Pin, Josta (*31-10-1953) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.1
Jong A Pin, Ligia Rosita (*13-09-1963) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.7
Jong A Pin, Maikel Jerry (*16-09-1962) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.2.6]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.6
Jong A Pin, Marijke (*14-05-1956) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.2.3]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.3
Jong A Pin, Nn (*18-11-1954) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.2
Jong A Pin, Sascha (*14-01-1961) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.2.5]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.5
Jonge, Harmke (Hama) de [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2
Jongebloet, Patrick (*08-05-1991) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.2
Jongebloet, Ryan (*27-06-2015) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1.1
Jongebloet, Stefan (*23-05-1989) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1
Jongebloet, Wolfrida Wilhelmina Christina (Frida) (*15-06-1965) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.2
Joon, Amy Melodie (*05-08-2019) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1.1
Joon, Gwen kailey (*22-05-2022) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1.2
Joon, Marco [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1
Juliano, Shazinja (*23-08-1974) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.11]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.11
Kaczmarek, Nicolas [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.2.2]  1.1.1.2.1.3.4.2.2.2
Kakiay, Savannah [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.2
Kalkhoven, Cornelis Gerardus (*01-10-1953, †20-06-1958) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.4]  1.1.1.1.2.11.11.2.4.2
Kalkhoven, Johannes Sybrand (*09-07-1952) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.4]  1.1.1.1.2.11.11.2.4.1
Kalkhoven, Sanna (*17-06-1963) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.11.2.4]  1.1.1.1.2.11.11.2.4.3
Kalkhoven, Willem (*09-01-1927, †07-12-2006) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.4]  1.1.1.1.2.11.11.2.4
Kallen, Emile Anthony (Leonie) van (*17-12-1903, †06-07-2005) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.2]  1.1.1.1.2.11.12.2; 1.1.1.1.2.11.12.2.1
Kallen, Hermanus Matheus van [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.12.2]  1.1.1.1.2.11.12.2
Kallen, Rulette Vera van (*21-02-1929) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.2.1]  1.1.1.1.2.11.12.2.1; 1.1.1.1.2.11.12.2.1.1
Kalse, Margareta M (Marga) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.12
Kamperveen, Johnny André (*14-01-1946, †01-11-2003) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2
Karim, Nn [Partner van 1.1.1.2.1.2.1.1.4]  1.1.1.2.1.2.1.1.4
Karwafodi, Rick [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1
Karwafodi, Valerie Abigail Debrah Njoek Tjien (*16-05-2002) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1.2
Kaseroen, Muriel [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.5.3]  1.1.1.1.2.11.9.2.5.3
Kay, Marie (*30-03-1986) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.3.1]  1.1.1.2.1.3.4.7.3.1
Kent, Eddy F. [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.2
Kerster, Anthon Christiaan [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1
Kerster, Cornelia Charlotte Franqoise (*30-10-1901, †07-02-1958) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.6; 1.1.1.1.2.11.5.1.7; 1.1.1.1.2.11.5.1.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.10
Khan, Olive (*?-06-1925, †2004) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3]  1.1.1.2.1.3.2.3; 1.1.1.2.1.3.2.3.1; 1.1.1.2.1.3.2.3.2; 1.1.1.2.1.3.2.3.3; 1.1.1.2.1.3.2.3.5; 1.1.1.2.1.3.2.3.6
Khan A Pastun, Mahmood [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.2.3]  1.1.1.2.1.3.2.3
Kingma, Sharisma [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1
Kingma, Stephania (*15-11-2011) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1.2
Kingsbury, Derry [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.4]  1.1.1.1.2.11.5.4.4
Kohabir, Peter [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.4
Koopmanschap, Nicole [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.13]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.13
Kort, Carolina Ermelina (*08-03-1878) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5]  1.1.1.1.2.11.5; 1.1.1.1.2.11.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.2; 1.1.1.1.2.11.5.3; 1.1.1.1.2.11.5.4
Kramer, Ilse (*10-07-1949) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.2.1
Kramer, Rudolf Charles [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.11.2.2]  1.1.1.1.2.11.11.2.2
Kramer, Thomas William (*14-09-1923) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.2]  1.1.1.1.2.11.11.2.2; 1.1.1.1.2.11.11.2.2.1
Krieger, Julius Frans [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.3]  1.1.1.1.2.13.3.3; 1.1.1.1.2.13.3.3.1
Krieger, Stuart Alfred (*1933, †24-03-1999) [Nummer 1.1.1.1.2.13.3.3.1]  1.1.1.1.2.13.3.3.1
Kross, Adolphine Adriane Francoise (*15-10-1893, †11-11-1976) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3; 1.1.1.1.2.13.3.10; 1.1.1.1.2.13.3.12; 1.1.1.1.2.13.3.13; 1.1.1.1.2.13.3.14; 1.1.1.1.2.13.3.15; 1.1.1.1.2.13.3.17
Kross, Jacob Herman [Schoonvader van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3
Kruisland, Algy Edme yves (*24-02-1912, †04-08-1973) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.10]  1.1.1.1.2.11.10.6
Kruisland, Anne-marie (*12-02-1944) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3.3]  1.1.1.1.2.11.10.3.3; 1.1.1.1.2.11.10.3.3.1; 1.1.1.1.2.11.10.3.3.2; 1.1.1.1.2.11.10.3.3.4
Kruisland, Eddy (*05-11-1946) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3.4]  1.1.1.1.2.11.10.3.4
Kruisland, Emmy Adelaide (*07-09-1902) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.2]  1.1.1.1.2.11.10.2
Kruisland, Eursie Fine (*03-05-1915) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.10]  1.1.1.1.2.11.10.7
Kruisland, Frank Arthur (*08-12-1918) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.8]  1.1.1.1.2.11.10.8
Kruisland, Freddy (*09-06-1939, †08-10-2012) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3.2]  1.1.1.1.2.11.10.3.2
Kruisland, Johanna Louise (*28-09-1905) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.4]  1.1.1.1.2.11.10.4
Kruisland, Johannes Carolus (*18-06-1875, †08-08-1937) [Partner van 1.1.1.1.2.11.10]  1.1.1.1.2.11.10; 1.1.1.1.2.11.10.2; 1.1.1.1.2.11.10.3; 1.1.1.1.2.11.10.4; 1.1.1.1.2.11.10.8
Kruisland, Just Armand (*10-08-1909, †01-10-1939) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.10]  1.1.1.1.2.11.10.5
Kruisland, Louis Henri (Louis) (*04-03-1904, †03-03-1971) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3]  1.1.1.1.2.11.10.3; 1.1.1.1.2.11.10.3.1; 1.1.1.1.2.11.10.3.2; 1.1.1.1.2.11.10.3.3; 1.1.1.1.2.11.10.3.4
Kruisland, Michael [Zoon van 1.1.1.1.2.11.10.3.1]  1.1.1.1.2.11.10.3.1.3
Kruisland, Peggy-ann van (*09-11-1965) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3.3.1]  1.1.1.1.2.11.10.3.3.1
Kruisland, Robby (*13-12-1936) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3.1]  1.1.1.1.2.11.10.3.1
Kruisland, Robert-john [Zoon van 1.1.1.1.2.11.10.3.1]  1.1.1.1.2.11.10.3.1.1
Kruisland, Tony [Zoon van 1.1.1.1.2.11.10.3.1]  1.1.1.1.2.11.10.3.1.2
Kudianaval, Josephine E (Jojo) (*1962) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.6.3]  1.1.1.2.1.3.4.6.3
Kuils, Cornelis Marius (*07-11-1911, †05-07-1981) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.5]  1.1.1.1.2.13.3.5
Kuzka, Kasia (*1982) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.3
La Fuente, Wilma Sinette de (*04-09-1943)  1.1.1.1.2.13.3.8
Lafarque, Chaquita (*23-02-1975) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1
Lake, Charles [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.3.5.3.2.1
Lake, Mekel Charles (*07-02-2012) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.3.5.3.2.1.2
Lake, Mekhi (*10-03-2005) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.5.3.2.1]  1.1.1.2.1.3.5.3.2.1.1
Lamrid, Fatna (*14-03-1951) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2
Larmonie, Johan [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.4.7]  1.1.1.1.2.11.5.4.7
Larmonie, Maxime Carpremonte [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.7]  1.1.1.1.2.11.5.4.7
Leckie, Cornellie Agnes (*07-03-1935, †29-01-2001) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.4.2
Leckie, René Francois [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.4.2
Lee, Ovita (*11-09-1990) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.6.1]  1.1.1.2.1.3.4.6.1.1
Lee, Winston Anthony [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.6.1]  1.1.1.2.1.3.4.6.1
Leito, Ailan Oscar Nicolaas (*11-10-1972) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.1
Leito, David Richard (*07-07-1973) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.2
Leito, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1
Leuven, Esay van (*31-05-2001) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1.2
Leuven, Huub van [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1
Leuven, Jasper van (*?-07-1998) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1.1
Leuven, Milou van (*?-03-2004) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1.3
Lichtveld, Helena Francis maria [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.6]  1.1.1.1.2.11.6.6; 1.1.1.1.2.11.6.6.3
Lie-A-Tjam, Louise Johanna Margaretha (*04-10-1873, †04-07-1959) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.4]  1.1.1.1.2.11.5.4
Lier, Mirjam Maria Elizabeth (*24-07-1961) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2
Liesdek, Leendert Alfred (*21-07-1905) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.4]  1.1.1.1.2.11.12.4
Liesdek, Louis Jacob Constant [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.12.4]  1.1.1.1.2.11.12.4
Lieveld, Emelina Floortje [Partner van 1.1.1.1.2.11.4]  1.1.1.1.2.11.4
Lieveld, Joseph Sacceus (*19-08-1887) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.4]  1.1.1.1.2.11.4.1
Limoncu, Ayoni (*08-09-2008) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1.2
Limoncu, Florin (*09-02-1962) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2
Limoncu, Isaure (*07-08-2012) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2.1
Limoncu, Mihail Florin (*11-06-1988) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2
Limoncu, Riza (*11-10-2015) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2.2
Limoncu, Tatiana Serena (*22-05-1987) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1
Liu, Henny [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.1
Lo-A-Njoe, Eddy (*25-12-1938) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.7.3]  1.1.1.1.2.11.12.7.3
Lo-A-Njoe, Guillaume Otto (*06-03-1913, †10-03-1996) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.7]  1.1.1.1.2.11.12.7; 1.1.1.1.2.11.12.7.1; 1.1.1.1.2.11.12.7.2; 1.1.1.1.2.11.12.7.3; 1.1.1.1.2.11.12.7.4; 1.1.1.1.2.11.12.7.5; 1.1.1.1.2.11.12.7.6
Lo-A-Njoe, Guillaume Theodoor (*25-06-1937) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.7.2]  1.1.1.1.2.11.12.7.2
lo-A-Njoe, Otto (*23-10-1940) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.7.4]  1.1.1.1.2.11.12.7.4
Lo-A-Njoe, Stanley Harold (*22-11-1935) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.7.1]  1.1.1.1.2.11.12.7.1
Lo-A-Njoe, Sylvia (*1945) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.7.6]  1.1.1.1.2.11.12.7.6
Lo-A-Njoe, Thomas (*1942) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.7.5]  1.1.1.1.2.11.12.7.5
Lo-Asioe, Margery [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2
Lobbrecht, Cheryll van (*15-11-1971) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3.3.2]  1.1.1.1.2.11.10.3.3.2
Lobbrecht, Chloë van (*15-12-2005) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.10.3.3.2]  1.1.1.1.2.11.10.3.3.2.1
Lobbrecht, Leo van [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.3.3]  1.1.1.1.2.11.10.3.3; 1.1.1.1.2.11.10.3.3.2; 1.1.1.1.2.11.10.3.3.4
Lobbrecht, Ryan van (*15-11-1971) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.10.3.3]  1.1.1.1.2.11.10.3.3.3
Lobbrecht, Stephanie van (*05-08-1973) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10.3.3.4]  1.1.1.1.2.11.10.3.3.4
Lobo, Samuel (*15-10-1991) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.5]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.5
Loby, Robin (*15-12-1987) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1
Loos, Nn [Nummer 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.1.2
Lopez, Marsha (*15-11-1996) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.1
Lourens, Annelien [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.4.5]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.5
Lourens, Jan [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.9.2.4.5]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.5
Luberes, Genovita Eva Elena (*03-01-1907) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3
Maas, Constance Marie [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.6]  1.1.1.1.2.11.5.4.6
Maas, Sylvia [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.7
Malssen, Magdalena Marina van [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.3.4]  1.1.1.1.2.11.10.3.4
Manhoef, Murie [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.4.6]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.6
Martens, Latoya [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1
Mathilda, Suriennely (Suurtje) (*31-01-1990) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.1
Mathurin, Emanuel [Partner van 1.1.1.1.2.11.13.1]  1.1.1.1.2.11.13.1
May [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1
May, Jan [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1
Mcgregor, Daphne Hyacint (*22-09-1925, †03-09-2007) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.8]  1.1.1.2.1.3.4.8; 1.1.1.2.1.3.4.8.1; 1.1.1.2.1.3.4.8.2; 1.1.1.2.1.3.4.8.3; 1.1.1.2.1.3.4.8.4
Mcgregor, Eleanor Ruby Julia [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4.8]  1.1.1.2.1.3.4.8
Mcgregor, Ruby [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4.8]  1.1.1.2.1.3.4.8
Mcleod, Hpartner (*1825) [Partner van 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.2; 1.1.1.2.1.3
Medina Authemann, Carlos [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.1
Medina Ganchozo, Carla Alexandra (*21-09-1978) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.1
Menckeberg, Alfons Romeo (*27-10-1963) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.12
Menckeberg, Alfons Romeo (*05-05-1990) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.12.3
Menckeberg, Arnold Alloijsius (*10-06-1914, †1991) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.9; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.11; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.13
Menckeberg, Cynthia Elisabeth (*03-03-1954) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.2
Menckeberg, Danitza [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.7.1
Menckeberg, Erwin Richardo (*25-06-1955) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.7
Menckeberg, Guno Vincetius (*26-08-1962) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.11]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.11
Menckeberg, Hellen Lydia (*12-02-1959) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.9]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.9
Menckeberg, Hesdey Aloysius (*14-04-1960, †2009) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.10
Menckeberg, Jarson [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.11]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.11.1
Menckeberg, Jenneviëv Shazmila (*1986) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.11]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.11.2
Menckeberg, Latoya Priscilla (*1987) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.12.2
Menckeberg, Louella [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.7.2
Menckeberg, Lucia Eleonoor (*19-09-1956) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.8
Menckeberg, Myron [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.7.3
Menckeberg, Priscilla Jhakira (*1986) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.12.1
Menckeberg, Robby Edgar (*27-08-1966) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.13]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.13
Mennecke, Louisa Johanna Gerhardina (*27-07-1880, †23-12-1918) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3; 1.1.1.1.2.13.3.1; 1.1.1.1.2.13.3.2; 1.1.1.1.2.13.3.3; 1.1.1.1.2.13.3.4; 1.1.1.1.2.13.3.5; 1.1.1.1.2.13.3.8
Mennecke, Wilhelmina Christina [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.13.3]  1.1.1.1.2.13.3
Mertens, Agatha Petronella Davida Lucia (*29-06-1840, †05-11-1913) [Dochter van 1.1.1.1.3]  1.1.1.1.3.4
Mertens, Anthon Victor (*21-03-1844) [Zoon van 1.1.1.1.5]  1.1.1.1.5.1
Mertens, Geertruida Frederica (*19-05-1838, †19-05-1838) [Dochter van 1.1.1.1.3]  1.1.1.1.3.2
Mertens, Geertruida Petronela (*19-05-1838, †13-02-1914) [Dochter van 1.1.1.1.3]  1.1.1.1.3.3
Mertens, Hubertus [Schoonvader van 1.1.1.1.3] [Schoonvader van 1.1.1.1.5]  1.1.1.1.3; 1.1.1.1.5
Mertens, Johannes Antonius (*22-03-1800, †22-11-1869) [Partner van 1.1.1.1.3] [Partner van 1.1.1.1.5]  1.1.1.1.3; 1.1.1.1.3.1; 1.1.1.1.5
Mertens, Johannis Hubertus (*18-02-1836, †05-01-1892) [Nummer 1.1.1.1.3.1]  1.1.1.1.3.1
Mertens, Louisa Johanna Wilhelmina (*26-09-1847) [Dochter van 1.1.1.1.5]  1.1.1.1.5.2
Mesquita, Jahacob Abraham Bueno de (*?-08-1750, †03-10-1825) [Schoonvader van 1.1.1.1]  1.1.1.1
Mesquita, Mozes De Jahacob Bueno de (*18-02-1775, †22-02-1836) [Partner van 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1.1; 1.1.1.1.2; 1.1.1.1.3; 1.1.1.1.5
Mesquita, Nn de [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4
Mesquita, Nn de [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5
Michel, Nila Tencencia Jaqueline (*27-09-1953, †11-01-2018) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.10; 1.1.1.1.2.11.5.1.10.1
Mildam, Anna Catharina (*1831) [Partner van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Mildam, Cornelia Hendrina de (*18-12-1862) [Dochter van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1.3
mildam, Johanna Franciena de (*05-06-1859) [Dochter van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1.2
Min, Maartje [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.13.5]  1.1.1.1.2.13.5
Miranda, Monty de [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.4
Miranda, Nn de [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.10]  1.1.1.1.2.11.5.4.10
Moesant, Erik [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4
Moesant, Gilbert [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1
Moesant, Haidy [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2
Moesant, Jaela [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1.1
Moesant, Jeselene [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1.2
Moesant, Ruben [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.3
Moesant, Wendy [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4
Mofers, Cornelia Mechtildis [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.11.2]  1.1.1.1.2.11.11.2
Mommers, Margaretha Cornelia Maria [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.8]  1.1.1.1.2.11.5.4.8
Monsanto, Herriette Emily [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1
Msacock, Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.2.1]  1.1.1.2.1.3.1.2.1
Msacock, Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.2.3]  1.1.1.2.1.3.1.2.3
Muijser, Vivian [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2
Mulderij, Evert (*01-09-1921, †26-02-1980) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.3]  1.1.1.1.2.11.11.2.3
Munch, Jurgen [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.2]  1.1.1.2.1.3.4.2.2; 1.1.1.2.1.3.4.2.2.1; 1.1.1.2.1.3.4.2.2.2
Muzo, Lucille (Sila) (*26-08-1945) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.8.6
Naar, Amalia Theodora [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.4]  1.1.1.1.2.11.4
Naar, Francis Amalia (*27-02-1865, †22-12-1910) [Partner van 1.1.1.1.2.11.4]  1.1.1.1.2.11.4
Nagel, Benardus Johannes (*07-07-1931, †04-05-2008) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.7]  1.1.1.1.2.11.11.2.7; 1.1.1.1.2.11.11.2.7.1
Nagel, Helena Catherina (Ellen) (*17-08-1960) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2.7.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.7.1
Ndudi, Aphonsus [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.8.3.2]  1.1.1.2.1.3.4.8.3.2
Nijbroek, Leopoldine Marie Antoinette (*13-11-1905) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.1]  1.1.1.1.2.13.3.1
Nimmermeer, Kay (*22-04-2013) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6.4
Nimmermeer, Marvin (*17-10-1986) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6
Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.2.3; 1.1.1.2.1.3.4.2.3.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2]  1.1.1.1.2.11.7.2; 1.1.1.1.2.11.7.2.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.4]  1.1.1.1.2.11.10.4
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.8]  1.1.1.1.2.11.10.8
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.8]  1.1.1.1.2.11.12.8
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3]  1.1.1.1.2.11.6.3; 1.1.1.1.2.11.6.3.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.3
Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Nn [Schoonvader van 1.1.1.1.2.13.9]  1.1.1.1.2.13.9
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.1
Nn [Biologisch kind met 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3
Nn [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1
Nn [Biologisch kind met 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.9]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.9
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.3
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.8]  1.1.1.1.2.11.8
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5
Nn [Partner van 1]  1; 1.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.11]  1.1.1.1.2.11.11; 1.1.1.1.2.11.11.2; 1.1.1.1.2.11.11.4
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2
Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.2.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1
Nn [Partner van 1.1.1.2.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.1.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.13]  1.1.1.1.2.11.13; 1.1.1.1.2.11.13.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.10.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.10.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.3]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.3
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.3
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.3
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.3]  1.1.1.1.2.11.5.3; 1.1.1.1.2.11.5.3.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1
Nn [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8
Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.1]  1.1.1.2.1.3.1; 1.1.1.2.1.3.1.1; 1.1.1.2.1.3.1.2
NN [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.9]  1.1.1.1.2.11.12.9; 1.1.1.1.2.11.12.9.1; 1.1.1.1.2.11.12.9.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.9.1]  1.1.1.1.2.11.12.9.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.9.2]  1.1.1.1.2.11.12.9.2
NN [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1
NN [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.1.1
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.9.2.1.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.3]  1.1.1.1.2.11.9.2.3; 1.1.1.1.2.11.9.2.3.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.3.2]  1.1.1.1.2.11.9.2.3.2
NN [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1
NN [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.8.2]  1.1.1.1.2.13.3.8.2
Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4
NN [Partner van 1.1.1.1.2.13.5]  1.1.1.1.2.13.5
NN [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.4]  1.1.1.1.2.11.12.4
Nn, Cenilo [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4.1
Nn, Clarinda [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.10
Nn, Dallas (*2004) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1.1
Nn, Danilo [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4.2
Nn, Devon [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2.1
Nn, Dillon [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2.1
Nn, Donna Marie [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1
Nn, Dwigt [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2
Nn, Eglé [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.9.1
Nn, Elaijah van [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1.1
Nn, Eva [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.12.7.2]  1.1.1.1.2.11.12.7.2
Nn, Florence (*23-08-1923, †31-05-2021) [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.2
Nn, Furgil [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.4.3
Nn, Gilliano (*06-10-2010) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.6
Nn, Huub (*27-11-1964) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1
NN, Jaïa Rose (*05-07-2020) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3.1
Nn, Jessee louise (*30-12-2016) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1.1
Nn, Judah van [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1.2
Nn, Jurmy (*25-11-1985) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.9]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.9.1
Nn, Kadiza [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6.1
Nn, Katalina [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.2.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.2.2.1
Nn, Lavern [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3; 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8
Nn, Levi [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2.1
Nn, Lila [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.6]  1.1.1.2.1.3.2.3.6
Nn, Lisa [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1
Nn, Loyd [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2
Nn, Lucienne [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4
Nn, Lucille (*26-08-1945) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.9]  1.1.1.1.2.11.5.1.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1
Nn, Lucy [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5
Nn, Maria Geertruidis [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.12.7.4]  1.1.1.1.2.11.12.7.4
Nn, Mary [Partner van 1.1.1.2.1.3.5]  1.1.1.2.1.3.5; 1.1.1.2.1.3.5.2; 1.1.1.2.1.3.5.3
Nn, Micah [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2.2
Nn, Mieke [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2
Nn, Nathalie [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1
Nn, Nel [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.13]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.13
Nn, Nijla [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2.2
Nn, Nn [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2.1
Nn, Nn [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2.2
Nn, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6
Nn, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.4.1
Nn, Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1; 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1; 1.1.1.2.1.3.1.1.1.2
Nn, Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.6.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.6.2.3
Nn, Nn [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1; 1.1.1.2.1.3.1.1.1
Nn, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.2]  1.1.1.1.2.2
Nn, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.7.5]  1.1.1.1.2.11.12.7.5
Nn, Patricia [Partner van 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3; 1.1.1.2.1.3.5.3.1; 1.1.1.2.1.3.5.3.2
Nn, Paulina [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.12.2]  1.1.1.1.2.11.12.2
Nn, Prins (*11-06-2016) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.1.1
Nn, Rachid [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.2.1
Nn, Raylon (*2011) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2.2
Nn, Renaldo (*01-03-1960) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.10
Nn, Revo [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.4
Nn, Robert [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1
Nn, Rose (†17-12-2016) [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.6]  1.1.1.2.1.3.2.3.6
Nn, Ryan [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2
Nn, Sandra [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.12]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.12
Nn, Tyson [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.8.3.1]  1.1.1.2.1.3.4.8.3.1
Nn, Vera [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.2.1
Nobrega, Robert [Partner van 1.1.1.2.1.3.3.2.3]  1.1.1.2.1.3.3.2.3
Oldenstam, John norman (*1969) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1
Oldenstam, Nn [Kind van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1.1
Oldenstam, Nn [Kind van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1.2
Olfers, Carlo Otmar (*08-03-1947, †18-12-1999) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6
Olfers, Claudette (*13-08-1971) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.3
Olfers, Roosje (Rosalinda) (*25-09-1972) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.1
Olfers, Shanyla (*26-10-1996) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.4.1
Olmberg, Anna Mijntje Albertina [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.6.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2
Ommeren, Jacquelina Carolina van (*24-02-1929) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13
Oosterlen, Carla Josephina (*27-11-1946, †17-03-2015) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.6.3]  1.1.1.1.2.11.6.6.3
Oosterlen, Hilda Francoise (*11-06-1906, †02-04-2005) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7
Oosterlen, Johannes Cornelis [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.6]  1.1.1.1.2.11.6
Oosterlen, Johannes Cornelis (*1869, †22-02-1919) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6]  1.1.1.1.2.11.6; 1.1.1.1.2.11.6.1; 1.1.1.1.2.11.6.2; 1.1.1.1.2.11.6.3; 1.1.1.1.2.11.6.4; 1.1.1.1.2.11.6.6; 1.1.1.1.2.11.6.7
Oosterlen, Jules Frank (*02-07-1948) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.6]  1.1.1.1.2.11.6.6.4
Oosterlen, L [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.6]  1.1.1.1.2.11.6.6.1
Oosterlen, Leendert Theodoor (*30-12-1901, †28-11-1980) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.4]  1.1.1.1.2.11.6.4
Oosterlen, R, (*17-07-1932) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.6]  1.1.1.1.2.11.6.6.2
Oosterlen, Willij Henri (*?-07-1904, †27-06-2004) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.6]  1.1.1.1.2.11.6.6; 1.1.1.1.2.11.6.6.3
Pappas, Brenna [Adoptiedochter van 1.1.1.2.1.3.4.5.6]  1.1.1.2.1.3.4.5.6.1
Pappas, Steven (*1960) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5.6]  1.1.1.2.1.3.4.5.6
Pauw, Pieter (*18-07-1942) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.2
Pelgrom, Eduwarda [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.7.1]  1.1.1.1.2.11.12.7.1
Phillips, Edgar J [Zoon van 1.1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.1.2.1.3.1.2.4.1
Phillips, Gerald Graig [Zoon van 1.1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.1.2.1.3.1.2.4.2
Phillips, Jeffrey Wayne (*1967) [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.1.2.1.3.1.2.4
Phillips, Thelma (*25-02-1922, †1957) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5]  1.1.1.2.1.3.4.5; 1.1.1.2.1.3.4.5.1; 1.1.1.2.1.3.4.5.2; 1.1.1.2.1.3.4.5.4; 1.1.1.2.1.3.4.5.5
Pijpers, Lilian Miquelina (*05-07-1926, †02-03-2012) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.13
Pijpers, Ricardo Ignacio (*31-07-1904, †27-10-1961) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.2
Pijpers, Ricardo Ignacio (*30-06-1905) [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3
Pool, Augusta Minerva (*1821) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11]  1.1.1.1.2.11
Quaasteniet, Cornelius de (*10-08-1953) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.4.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4.2
Rafiek, Nn  1.1.1.1.2.11.11.2.6
Ragbar, Sandra Fay [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.5
Ragbar Raghunandan, Nn [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4.5.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.5
Ragdar, Gladys [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4.5.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.5
Ramazan, Guno (*26-01-1970) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4
Ramirez Restrepo, Gilma (*04-07-1957) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.9
Ramsammy, Greer .e. (*11-08-1969) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.8.3]  1.1.1.2.1.3.4.8.3; 1.1.1.2.1.3.4.8.3.1; 1.1.1.2.1.3.4.8.3.2
Reite, Pedro A [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.10
Reite, Raquel (*19-01-1971) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.10
Remak, Elisa (*20-06-1884) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9]  1.1.1.1.2.11.9; 1.1.1.1.2.11.9.2
Richardson, James Alexander (*1856, †1914) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4
Richardson, Winifred Albertha (*1887, †1982) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4; 1.1.1.2.1.3.4.2; 1.1.1.2.1.3.4.3; 1.1.1.2.1.3.4.5; 1.1.1.2.1.3.4.6; 1.1.1.2.1.3.4.7; 1.1.1.2.1.3.4.8
Ricket, Rosa [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.2]  1.1.1.1.2.13.3.2
Riedewald, Humphrey Edward (*19-04-1919, †07-08-2018) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.1.1]  1.1.1.1.2.11.12.1.1
Riedewald, Winfried johannes jack (*01-10-1900, †07-07-1968) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.1]  1.1.1.1.2.11.12.1; 1.1.1.1.2.11.12.1.1
Riu, Carrera [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.8.2]  1.1.1.1.2.11.9.2.8.2
Rix, Ronald Henry (*1953) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.2]  1.1.1.2.1.3.4.7.2; 1.1.1.2.1.3.4.7.2.1
Robberechts, Jan [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.3.3.1]  1.1.1.1.2.11.10.3.3.1
Robles, Eddy [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.6
Rodenrijs, Willy [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.3.1]  1.1.1.1.2.11.10.3.1
Rodrigues, Francis [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.2.1]  1.1.1.2.1.3.1.2.1
Rodrigues, Francis [Zoon van 1.1.1.2.1.3.1.2.1]  1.1.1.2.1.3.1.2.1.1
Rodrigues, Mario [Dochter van 1.1.1.2.1.3.1.2.1]  1.1.1.2.1.3.1.2.1.2
Roepel, Elisabeth Albertina (*1866, †31-05-1915)  1.1.1.1.2.11.6
Rondon, Julianita gracia (*22-05-1931) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.3]  1.1.1.1.2.11.5.4.3
Roosburg, Anna Geertruida (*26-04-1885) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9]  1.1.1.1.2.11.9
Roozer, Charlotte [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.6.7]  1.1.1.1.2.11.6.7
Ruijter, O.M.E. de [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.1]  1.1.1.1.2.11.11.2.1
Sabajo, Jonathan Lorenzo (*28-09-2001) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.8
Sabajo, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4
Sadhoe, Annette [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.11]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.11
Sadoen, Toekinah Nelly (*26-06-1926) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4
Salaun, Helena [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2.3.2]  1.1.1.2.1.3.2.3.2.1
Salaun, Olivia [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2.3.2]  1.1.1.2.1.3.2.3.2.2
Salaun, Patrick [Partner van 1.1.1.2.1.3.2.3.2]  1.1.1.2.1.3.2.3.2
Samuels, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.2]  1.1.1.1.2.11.10.2
Sanches, Gerrit Petrus (*22-06-1844) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.12
Sanches, Maria Francina [Partner van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2
Sandiford, Rene Antonius (*03-11-1957, †28-11-2014)  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5
Santos, Celia [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.4; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.5
Sasmiardja, Marvin (*23-03-1968) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1
Scheuer, Antoinetta Susanna (*11-08-1895) [Partner van 1.1.1.1.2.13.9]  1.1.1.1.2.13.9; 1.1.1.1.2.13.9.1
Scheuer, Emma Juliana [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.13.9]  1.1.1.1.2.13.9
Schiff, Louise Otteline [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.4]  1.1.1.1.2.11.6.4
Schildmeijer, Helena Elisabeth (*17-12-1938, †27-03-1999) [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.7.4]  1.1.1.1.2.11.12.7.4
Schildmeijer, Johan [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.12.7.4]  1.1.1.1.2.11.12.7.4
Schorea, Jeanine (*31-03-1976) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.6
Schutte, André Alexander (*21-04-1922, †11-08-1995) [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.2.5]  1.1.1.1.2.11.11.2.5
Schutte, Christine (*06-04-1955) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.11.2.5]  1.1.1.1.2.11.11.2.5.2
Schutte, Frederik (*06-07-1953) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.5]  1.1.1.1.2.11.11.2.5.1
Schutte, Helene Charlotte [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.11.2.2]  1.1.1.1.2.11.11.2.2
Schutte, Roberto (*25-07-1957) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11.2.5]  1.1.1.1.2.11.11.2.5.3
Scott, Katleen [Partner van 1.1.1.2.1.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.1.1; 1.1.1.2.1.2.1.1.2; 1.1.1.2.1.2.1.1.3; 1.1.1.2.1.2.1.1.4
Seaforth, Izola [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.2; 1.1.1.2.1.3.1.2.1; 1.1.1.2.1.3.1.2.3; 1.1.1.2.1.3.1.2.4
Seedorf, Caithlynn [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7.7
Seedorf, Jaden [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7.6
Seedorf, Leon [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7.1
Seedorf, Marlon [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7.2
Seedorf, Meredith [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7.3
Seedorf, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7
Seedorf, Quyara [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7.4
Seedorf, Safin [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7.5
Setrodikoro, Therése W (†13-11-2014) [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.6]  1.1.1.1.2.11.9.2.6; 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.6.3
Shapcott, James Alexander (*13-01-1917, †06-05-1998) [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4.5.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1
Shapcott, Jennifer Anne [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1; 1.1.1.2.1.3.4.5.1.1
Silva, Nichinha Da (*24-01-1998) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3
Simon, Hendrik [Partner van 1.1.1.1.2.13.4]  1.1.1.1.2.13.4
Simpson, Ebony Johne (*29-11-1986) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1
Sint Jago, Anoushka (*07-01-1964) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1
Sint Jago, Jozef Carlito (*27-08-1925, †10-02-2012) [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.2
Sint Jago, Siegfried Juan (*27-01-1955) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.2
Sluytman, Ivy [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4.6]  1.1.1.2.1.3.4.6
Somers, Huub [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.1
Soogea, Chantee [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.1
soogea, Denise Elisabeth (*1970) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1
Soogea, Henk Eduard (*1943) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3
Soogea, Henk Eduard (*1943) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.10; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1
Soogea, Keshia Apreline (*07-04-1991) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.2
Soogea, Miriella Julietta Eleanora (*22-11-1969) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.2
Soogea, Nyah (*25-02-2008) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3.4
Soogea, Robert Guilaume (*1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1
Stabij, Sandy (*01-10-1990) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.9.1
Steghlich, Truus [Partner van 1.1.1.1.2.11.10.3.2]  1.1.1.1.2.11.10.3.2
Stenson [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Stenson, Alissia [Partner van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.3.1; 1.1.1.2.1.3.2; 1.1.1.2.1.3.3; 1.1.1.2.1.3.4; 1.1.1.2.1.3.5
Stjeward [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5
Stjeward, Gladys Josta (*26-03-1952) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.2
Stoll, Basil Arnold [Schoonvader van 1.1.1.2.1.3.4.6]  1.1.1.2.1.3.4.6
Stoll, Zena Isolene (*27-07-1934) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.6]  1.1.1.2.1.3.4.6; 1.1.1.2.1.3.4.6.1; 1.1.1.2.1.3.4.6.2; 1.1.1.2.1.3.4.6.3
Storage, Angele [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.2.1.1.4
Straatum, S.S [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.3.1]  1.1.1.1.2.13.3.3.1
Sumter, Wilfred Eduard [Partner van 1.1.1.1.2.11.11.4.1]  1.1.1.1.2.11.11.4.1
Sutherland, Joan Angela [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.2.3.5]  1.1.1.2.1.3.2.3.5
Swaab, David (*13-03-1904) [Partner van 1.1.1.1.2.13.5.3]  1.1.1.1.2.13.5.3
Tait, Joan Audrey [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.4.5.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1
Tang, Amy (*±1918, †±1985) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.3]  1.1.1.2.1.3.4.3
Telesford, Joanne (*15-04-1963) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2
Telesfort, Jaylen (*?-10-2010) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2.1
Ten, Frances Bunbury Aka ten [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3
Terbet, Lisette Eline Nanette [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.4]  1.1.1.1.2.13.3.4
Terpstra, Veronica Adriana [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.13.5.4]  1.1.1.1.2.13.5.4
Thuinman, Aletta Charlotte (*1805) [Partner van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2; 1.1.1.1.2.2; 1.1.1.1.2.11; 1.1.1.1.2.13
Tjap Tjong, Nn [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.1
Tjoeng Fa-lin, Daisy Clara Sophia [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1
Tjoeng Fa-lin, Helga Constancia Carmenlita (*20-05-1945) [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2
Tjokropawiro, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.6]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.6
Tjon A Meeuw, Estella Helena Annitjau [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.13.9.1]  1.1.1.1.2.13.9.1
Tjon-A-Tjoeng, Johanna Maria [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.4.2]  1.1.1.1.2.11.5.4.2
Tjou Tam Sin, Gustaaf Rudolf Philibert [Schoonvader van 1.1.1.1.2.13.9.1]  1.1.1.1.2.13.9.1
Tjou Tam Sin, Walther Gijsbertus Frederik (*17-04-1911, †15-10-1989) [Partner van 1.1.1.1.2.13.9.1]  1.1.1.1.2.13.9.1
Torres, Glenn (*28-02-1956) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3
Trigt, Henriëtta Jacoba van (*10-01-1891) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.2
Tromp [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1
Trustfull, Gladys [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.6.3]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.3
Valk, Arie [Partner van 1.1.1.1.2.11.12.6]  1.1.1.1.2.11.12.6
Velden, Nn van der  1.1.1.1.2.11.5.2.1.12
Velzen, Neeltje Johanna van (*13-06-1841, †03-10-1892) [Partner van 1.1.1.1.3.1]  1.1.1.1.3.1
Verhagen, Mariska [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.7
Veux, Max [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.2.2.5]  1.1.1.1.2.11.5.2.2.5
Vliet, Cornelia Teunisse van (*24-03-1690, †05-03-1741) [Moeder van 1]  1
Vliet, Theresia Cecilia Maria (*11-05-1928, †22-09-1989) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.13]  1.1.1.1.2.13.3.13
Vries, Gabrielle Angelique Maria de (*27-06-1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1
Vries, Ido de [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.7.2]  1.1.1.2.1.3.4.7.2
Vries, Joachim Victor-alexander Zadock de (*16-08-1999) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2.1
Vries, Kürsat Emin de (*15-03-2001) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1.1
Vries, Lothar Henry de [Schoonvader van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1
Vries, Petrus gerrit de (*28-05-1898, †08-10-1967) [Partner van 1.1.1.1.2.13.5.2]  1.1.1.1.2.13.5.2
Vries, Roy Gary de (*26-01-1943) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2
Vries, Victoria Alexandra Isabella de (*06-03-1972) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2
Vulpen, Theodorus Pieter Adrianus van (*19-07-1917) [Partner van 1.1.1.1.2.13.3.10]  1.1.1.1.2.13.3.10
Wagijem, Hermina Maria (*1884, †14-06-1946) [Schoonmoeder van 1.1.1.1.2.11.5.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.4
Waldron, André (*24-11-1984) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.3
Waldron, Steve [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1.1
Walintoekan, Cindy [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.4.8]  1.1.1.1.2.11.5.4.8
Ware, Clive [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.5.4]  1.1.1.2.1.3.4.5.4
Ware, Josephene Laurian (*1971) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.5.4]  1.1.1.2.1.3.4.5.4.2
Ware, Laurieann Renee (*1972) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.5.4]  1.1.1.2.1.3.4.5.4.3
Ware, Sheryl Jean (*1970) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.5.4]  1.1.1.2.1.3.4.5.4.1
Washuis, Lavern [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.2
Webber, Clive Villiers [Zoon van 1.1.1.2.1.3.3.3]  1.1.1.2.1.3.3.3.1
Webber, Hubert [Partner van 1.1.1.2.1.3.3.3]  1.1.1.2.1.3.3.3
Webber, Norma Ann [Dochter van 1.1.1.2.1.3.3.3]  1.1.1.2.1.3.3.3.2
Weermann, Rosalie Maria [Partner van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3
Welhous, Omaira (*17-09-1971) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.8
Welzijn, Clifton raymond [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.3
Welzijn, Nn [Partner van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4; 1.1.1.1.2.11.9.2.4.5; 1.1.1.1.2.11.9.2.4.6
Wessing, Alyssa (*07-11-2020) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1.1
Wessing, Laurens (*29-03-1987) [Partner van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1
Westerhof, Cyril (*28-07-1981) [Partner van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2
Westerhof, Yoah Cyril (*21-08-2015) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2.2
Westmaas, A.f. (*±1900) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.8]  1.1.1.1.2.11.8.1
Westmaas, Aden (*30-09-1997) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.3
Westmaas, Adrian Zaid (*17-10-1940) [Nummer 1.1.1.2.1.3.2.3.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.3
Westmaas, Affina (*1993, †28-09-2019) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.5
Westmaas, Afifa [Dochter van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.1
Westmaas, Agnes Genoveva (*18-11-1956) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.4
Westmaas, Agnes Linda Johanita (*25-06-1933, †10-02-2017) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.7
Westmaas, Agneta Emilina Francoise (*12-07-1906, †08-05-1996) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.2]  1.1.1.1.2.11.11.2; 1.1.1.1.2.11.11.2.1; 1.1.1.1.2.11.11.2.2; 1.1.1.1.2.11.11.2.3; 1.1.1.1.2.11.11.2.4; 1.1.1.1.2.11.11.2.5; 1.1.1.1.2.11.11.2.6; 1.1.1.1.2.11.11.2.7; 1.1.1.1.2.11.11.2.8
Westmaas, Aimable Sophia Caroline (Mabel) (*10-04-1925, †11-05-2013) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.3; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.6; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.7; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.9; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.11; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.12; 1.1.1.1.2.11.5.2.1.13
Westmaas, Albertus Louis (*06-01-1877, †31-10-1923) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9]  1.1.1.1.2.11.9; 1.1.1.1.2.11.9.2
Westmaas, Aletta Louise (*05-05-1879, †04-02-1928) [Nummer 1.1.1.1.2.11.10]  1.1.1.1.2.11.10; 1.1.1.1.2.11.10.2; 1.1.1.1.2.11.10.3; 1.1.1.1.2.11.10.4; 1.1.1.1.2.11.10.8
Westmaas, Alexandrina Johanna (Annie) (*29-08-1882, †02-09-1948) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12]  1.1.1.1.2.11.12; 1.1.1.1.2.11.12.1; 1.1.1.1.2.11.12.2; 1.1.1.1.2.11.12.3; 1.1.1.1.2.11.12.4; 1.1.1.1.2.11.12.6; 1.1.1.1.2.11.12.7; 1.1.1.1.2.11.12.8; 1.1.1.1.2.11.12.9
Westmaas, Alexis (*27-12-1992) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.4
Westmaas, Alfred Eduard (*05-11-1887) [Nummer 1.1.1.1.2.11.13]  1.1.1.1.2.11.13; 1.1.1.1.2.11.13.1
Westmaas, Alfred Leonard (*12-01-1909, †11-04-1909) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11]  1.1.1.1.2.11.11.3
Westmaas, Alfredina (*05-11-1887) [Nummer 1.1.1.1.2.11.14]  1.1.1.1.2.11.14
Westmaas, Alfredina (*02-05-1920) [Nummer 1.1.1.1.2.11.13.1]  1.1.1.1.2.11.13.1
Westmaas, Alfredine Camille Paulina Athanase (*02-05-1920) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.14]  1.1.1.1.2.11.14.1
Westmaas, Algy Iwan Edmeuis (Algie) (*07-11-1946, †22-12-1981) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.6]  1.1.1.1.2.11.9.2.6; 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.6.3
Westmaas, Alicia [Nummer 1.1.1.2.1.3.2.3.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.1
Westmaas, Alicia (*25-08-1985) [Nummer 1.1.1.2.1.2.1.1.4]  1.1.1.2.1.2.1.1.4
Westmaas, Alina Cornelia Elisabeth (*13-03-1958) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8.4
Westmaas, Alison C. (*03-07-1966) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.5.1.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1.1
Westmaas, Aliya (*22-08-2009) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.2.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.2.2.1.1
Westmaas, Aliyah (*15-05-2016) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8.1
Westmaas, Alma Gertrude (*21-06-1882) [Nummer 1.1.1.2.1.3.3]  1.1.1.2.1.3.3; 1.1.1.2.1.3.3.1; 1.1.1.2.1.3.3.2; 1.1.1.2.1.3.3.3
Westmaas, Altegracia (*21-10-1971) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.2.2
Westmaas, Alyssa (*16-10-2014) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1.1
Westmaas, Amalia (*10-07-1961) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.6.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.1
Westmaas, Amalia Olivia (*06-02-2012) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.3.1
Westmaas, Andre (*27-11-1976) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.2
Westmaas, Andrew Hamilton (*1951) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.5.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.5
Westmaas, Angela (*16-08-1986) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2
Westmaas, Anjanette Jesucette Mariene (Anjanette) (*04-06-1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3
Westmaas, Ann Fatima [Nummer 1.1.1.2.1.3.2.3.2]  1.1.1.2.1.3.2.3.2
Westmaas, Anne Marie (*16-01-1943) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.9.2]  1.1.1.1.2.11.12.9.2
Westmaas, Annemarie Yvonne (Anneke) (*08-12-1945, †13-07-2023) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1.2
Westmaas, Anuar (*10-08-1996) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.9.3
Westmaas, Anuska Altegracia (*28-02-1977) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1
Westmaas, Arias Charles Johannis (*29-10-1936, †24-04-1867) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.14
Westmaas, Arij Jacobszn (*17-01-1683, †11-09-1744) [Vader van 1]  1
Westmaas, Arius Charles Johannis Mesquitas (*29-10-1836, †1837) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.6
Westmaas, Arius Frederik (*10-01-1868, †13-04-1883) [Zoon van 1.1.1.1.2.2]  1.1.1.1.2.2.1
Westmaas, Arius Fredrik mesqzoon (*04-05-1801, †14-01-1865) [Nummer 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2; 1.1.1.1.2.2; 1.1.1.1.2.11; 1.1.1.1.2.13
Westmaas, Arius Gustaaf (*1876) [Nummer 1.1.1.1.2.11.8]  1.1.1.1.2.11.8
Westmaas, Ary (*27-02-1736, †17-09-1784) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1
Westmaas, Ashanti Marie-Soleil (*04-05-1985) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.10.2
Westmaas, Ashinti (*12-09-1996) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.2
Westmaas, Astra Peggy Sherida (*16-12-1970) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.2
Westmaas, Augusta Georgeana Wilhelmina (*18-10-1873, †28-12-1935) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6]  1.1.1.1.2.11.6; 1.1.1.1.2.11.6.1; 1.1.1.1.2.11.6.2; 1.1.1.1.2.11.6.3; 1.1.1.1.2.11.6.4; 1.1.1.1.2.11.6.6; 1.1.1.1.2.11.6.7
Westmaas, Augusta Johanna Cornelia (*19-07-1904, †15-05-1980) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7]  1.1.1.1.2.11.7.4
Westmaas, Ayuna (*16-05-2021) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.1.1
Westmaas, Bassel E (*13-08-1907, †02-12-1999) [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.2; 1.1.1.2.1.3.1.2.1; 1.1.1.2.1.3.1.2.3; 1.1.1.2.1.3.1.2.4
Westmaas, Benito (Ben) (*13-01-1939) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.9]  1.1.1.1.2.11.5.1.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1
Westmaas, Benito Bienvenido José (*01-09-1963) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.12
Westmaas, Benito Henry (*12-07-1974) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.4.6]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.6
Westmaas, Beverly-ann Margreth (*03-08-1978) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2
Westmaas, Bini (*15-03-1996) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2.1
Westmaas, Binni [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5.1
Westmaas, Blaise R. (*27-08-1970) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.8.3]  1.1.1.2.1.3.4.8.3; 1.1.1.2.1.3.4.8.3.1; 1.1.1.2.1.3.4.8.3.2
Westmaas, Brandie Claire (*1985) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.5.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.5.2
Westmaas, Brandon (*27-06-1995) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.3
Westmaas, Brandon Bryan Joshua (*27-06-1995) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.2
Westmaas, Brenda (*22-10-1962) [Partner van 1.1.1.2.1.3.4.8.4]  1.1.1.2.1.3.4.8.4
Westmaas, Brian (*22-03-2004) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1.1
Westmaas, Brigitta Serena (*16-12-1960) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.5; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5.2
Westmaas, Bryan Anthonius (*15-12-1970) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.2.1
Westmaas, Bryan Anthonius (*29-09-1972) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.6.3]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.3
Westmaas, Burton (*17-07-1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.9.1
Westmaas, Candice [Dochter van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1
Westmaas, Candl Joanne (*04-09-1989) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2
Westmaas, Cardigan [Nummer 1.1.1.2.1.2.1]  1.1.1.2.1.2.1; 1.1.1.2.1.2.1.1
Westmaas, Carlo (*27-09-1984) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1
westmaas, Catarina Johanna de (*08-02-1811, †08-06-1811) [Dochter van 1.1.1.1]  1.1.1.1.6
Westmaas, Cathrijntje (*16-05-1717, †22-11-1749) [Nummer 1]  1; 1.1
Westmaas, Cecelia [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.2.3]  1.1.1.2.1.3.1.2.3
Westmaas, Chantyae April Faith (*19-09-2007) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.2
Westmaas, Chardee (*04-10-1997) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.8]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.8.2
Westmaas, Charles Albertus Louis de (*±1798, †08-08-1864) [Nummer 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Westmaas, Charles Antonie (C.a.) (*1871) [Nummer 1.1.1.1.2.11.4]  1.1.1.1.2.11.4
Westmaas, Charles W (†24-04-1867) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.1
Westmaas, Charlotte Florence Philoméne (*03-10-1954) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.3
Westmaas, Charlotte Henriette (Charlotte H) (*27-07-1890, †<1960) [Nummer 1.1.1.1.2.11.15]  1.1.1.1.2.11.15
Westmaas, Charlric Edric (*05-04-1977) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1
Westmaas, Cheryl Denise (*02-06-1988) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.1
Westmaas, Cheyenne Ilaya (*03-12-1999) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1.1
Westmaas, Chris [Zoon van 1.1.1.1.2.11]  1.1.1.1.2.11.2
Westmaas, Christiaan Hermanus (*±1900, †01-02-1914) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.11]  1.1.1.1.2.11.11.1
Westmaas, Christopher Andre (*19-09-1966) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.2]  1.1.1.2.1.3.4.2.4
Westmaas, Clementine Maria Alice (Alice) (*26-06-1911, †03-07-1999) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11.4]  1.1.1.1.2.11.11.4; 1.1.1.1.2.11.11.4.1
Westmaas, Clint Marchall Guillamo (*19-04-1976) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1
Westmaas, Cloë (*01-05-2017) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2.3
Westmaas, Conchita Genoveva (*23-05-1974) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.1
Westmaas, Conrad Ronald James (*1971) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.5.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1.3
Westmaas, Courtney Osman (*15-12-1960) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.4
Westmaas, Damian [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1.1
Westmaas, Danicio (*15-03-1997) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.2.2
Westmaas, Daniel Loid (*1955) [Nummer 1.1.1.2.1.3.2.3.6]  1.1.1.2.1.3.2.3.6
Westmaas, Daniel Omar (*17-10-1976) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.3.1
Westmaas, Danielle Albertine (*22-01-1975) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.3
Westmaas, Danisha [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.4
Westmaas, Darléne Héléne (Darléne) (*09-04-1957) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.5.4.2
Westmaas, David Hamilton (*12-01-1914, †18-07-1999) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.2]  1.1.1.2.1.3.4.2; 1.1.1.2.1.3.4.2.1; 1.1.1.2.1.3.4.2.2; 1.1.1.2.1.3.4.2.3
Westmaas, David Nigel [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.2.1
Westmaas, Dax Julian (*26-03-1989) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.6.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.6.2.3
Westmaas, Deena (*30-09-1993) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.9.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.9.1.1
Westmaas, Dennis Aubrey (*11-07-1912, †06-05-1994) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4.1
Westmaas, Dennis Cecil (*22-09-1957) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.3
Westmaas, Diane Grace (*23-12-1971) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2
Westmaas, Djeaven Givandro (*06-12-2013) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.7.3
Westmaas, Djufora Romilda (*08-12-1983) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.6
Westmaas, Donald Mervyn (*06-12-1915, †1993) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.3]  1.1.1.2.1.3.4.3
Westmaas, Donna Theressa (*1962) [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.2.4]  1.1.1.2.1.3.1.2.4
Westmaas, Douglas Ivan (*09-11-1917, †14-02-1942) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4.4
Westmaas, Douglas Wayne (*1944, †1957) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.3
Westmaas, Dylano [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3.2
Westmaas, Eddie (*±1930, †?-09-1975) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.3]  1.1.1.2.1.3.5.3; 1.1.1.2.1.3.5.3.1; 1.1.1.2.1.3.5.3.2
Westmaas, Edgar August (*07-06-1949, †24-05-1996) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.8]  1.1.1.1.2.11.9.2.8; 1.1.1.1.2.11.9.2.8.2
Westmaas, Edgar Humphrey (*16-06-1976) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.8.2]  1.1.1.1.2.11.9.2.8.2
Westmaas, Edmund George (*06-12-1961) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.10]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.10
Westmaas, Edwin Henrij (*12-08-1903, †01-08-1928) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.3]  1.1.1.1.2.11.5.3; 1.1.1.1.2.11.5.3.1
Westmaas, Elaiza Lilian (Laiza) (*05-04-1992) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.4
Westmaas, Elfriede Eleonore (*18-12-1925, †26-02-2006) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.4.6
Westmaas, Elfriede Ramonita (*27-03-1961) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.10; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10.1
Westmaas, Elizabeth jacoba Rudolphina (*29-06-1901) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7]  1.1.1.1.2.11.7.3
Westmaas, Ellerie (*29-06-1903, †12-07-1903) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6]  1.1.1.1.2.11.6.5
Westmaas, Elsie [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2]  1.1.1.2.1.3.2.1
Westmaas, Elton Rudolf (*31-01-1969) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.8.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.3
Westmaas, Elysa (*08-03-2018) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.2.1.1
Westmaas, Emil W (*28-10-1897, †10-03-1963) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.2]  1.1.1.1.2.11.6.2
Westmaas, Emile Eugene (John) (*28-10-1895, †1994) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.1]  1.1.1.1.2.11.6.1
Westmaas, Emile Franqois Reginald (*24-04-1898, †1972) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.6; 1.1.1.1.2.11.5.1.7; 1.1.1.1.2.11.5.1.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.10
Westmaas, Emilie Marie (*02-08-2012) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.1.2
Westmaas, Emilio (*03-07-1993) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.6
Westmaas, Emma Jacqueline (*01-02-1977) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.2.2.1]  1.1.1.2.1.3.5.2.2.1
Westmaas, Erna [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.1.2
Westmaas, Ernest (*27-03-1973) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.11]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.11
Westmaas, Esli Mitchel (*04-04-1991) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.8.2
Westmaas, Ethan Jared (*10-01-2010) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.7.3.3]  1.1.1.2.1.3.4.7.3.3.1
Westmaas, Etto [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.1
Westmaas, Etto Orlando (*20-04-1955) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.1.1
Westmaas, Euen (*01-01-1998) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.6.3]  1.1.1.2.1.3.4.6.3.2
Westmaas, Eugenia (*20-11-1899) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3]  1.1.1.1.2.11.6.3; 1.1.1.1.2.11.6.3.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.3
Westmaas, Evert Rolando (*11-05-1955, †24-10-2015) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.6
Westmaas, Ewald Marinus (*1985) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.3
Westmaas, Fabian (*1984) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.5]  1.1.1.1.2.11.9.2.5.2
Westmaas, Fayenna [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2.1
Westmaas, Florence Elsie (*10-03-1922, †2008) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.3.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1; 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1
Westmaas, Franceen (*05-09-1991) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.3
Westmaas, Francesco (*13-12-1989) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.2
Westmaas, Francois Gustaaf (*12-06-1875) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7]  1.1.1.1.2.11.7; 1.1.1.1.2.11.7.2
Westmaas, Francoise Emile Joubert (*29-08-1959, †21-07-2007) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.6
Westmaas, Francoise Paulina (*25-01-1881, †20-02-1937) [Nummer 1.1.1.1.2.11.11]  1.1.1.1.2.11.11; 1.1.1.1.2.11.11.2; 1.1.1.1.2.11.11.4
Westmaas, Frank Robert (*17-02-1948, †07-12-1973) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.3
Westmaas, Franklin Emile (*12-02-1924, †21-10-2006) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.4; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.8; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.9; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.10; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.13
Westmaas, Franklin Emile (*06-04-1954) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2
Westmaas, Franklin Emile Pierre (*23-02-1982) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.5.2
Westmaas, Franklin Theodorus (*30-10-1936, †13-02-2009) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4; 1.1.1.1.2.11.9.2.4.5; 1.1.1.1.2.11.9.2.4.6
Westmaas, Franqois Hendrik (*25-04-1843, †15-01-1912) [Nummer 1.1.1.1.2.11]  1.1.1.1.2.11; 1.1.1.1.2.11.4; 1.1.1.1.2.11.5; 1.1.1.1.2.11.6; 1.1.1.1.2.11.7; 1.1.1.1.2.11.8; 1.1.1.1.2.11.9; 1.1.1.1.2.11.10; 1.1.1.1.2.11.11; 1.1.1.1.2.11.12; 1.1.1.1.2.11.13; 1.1.1.1.2.11.14; 1.1.1.1.2.11.15
Westmaas, Frans Frederik (*04-10-1906) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9]  1.1.1.1.2.11.9.1
Westmaas, Frederick Oliver (*04-03-1946) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.4
Westmaas, Gabriël [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1.2
Westmaas, Gary Hamilton (*22-07-1960) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.2.3; 1.1.1.2.1.3.4.2.3.1
Westmaas, Geertruida Frederica (*08-02-1811, †17-12-1871) [Nummer 1.1.1.1.5]  1.1.1.1.3; 1.1.1.1.5
Westmaas, Genyro (*18-03-1995) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.7.2.1
Westmaas, George Christiaan (*03-05-1906) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.7]  1.1.1.1.2.11.7.5
Westmaas, George Frederick (*1850) [Nummer 1.1.1.2.1.3]  1.1.1.2.1.3; 1.1.1.2.1.3.1; 1.1.1.2.1.3.2; 1.1.1.2.1.3.3; 1.1.1.2.1.3.4; 1.1.1.2.1.3.5
Westmaas, George Hamilton (*07-03-1885, †1958) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4]  1.1.1.2.1.3.4; 1.1.1.2.1.3.4.2; 1.1.1.2.1.3.4.3; 1.1.1.2.1.3.4.5; 1.1.1.2.1.3.4.6; 1.1.1.2.1.3.4.7; 1.1.1.2.1.3.4.8
Westmaas, Georgina (Siene) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.3]  1.1.1.1.2.11.9.2.3; 1.1.1.1.2.11.9.2.3.2
Westmaas, Gerold Sergio (*19-10-1981, †11-11-2022) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.5.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.5.1
Westmaas, Gianni (*14-04-2000) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.2.2
Westmaas, Gillian Bonita (*07-06-1954) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.6.1]  1.1.1.2.1.3.4.6.1
Westmaas, Gilon (*17-08-1970) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.10]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.10
Westmaas, Giovanni Dennis (*10-02-1978) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.7.2
Westmaas, Gisette Iraima (*01-08-1965) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.6.3; 1.1.1.1.2.11.5.1.6.3.1
Westmaas, Glenda Eulalia Altagracia (*14-12-1949, †25-11-2014) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.2
Westmaas, Graciela Altagracia (*29-01-1987) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.2.3
Westmaas, Gregory Jesus (*30-06-1962) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.2
Westmaas, Gwenddyn [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.4.6]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.6.1
Westmaas, Helen Johanna (*12-10-1945) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.12.9]  1.1.1.1.2.11.12.9.3
Westmaas, Hellen Lilian (*30-12-1961, †23-12-1988) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.4]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.4
Westmaas, Heloise Lynch (Hille) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2]  1.1.1.1.2.11.9.2.2
Westmaas, Henk Ramon (*25-06-1937) [Nummer 1.1.1.1.2.11.12.9.1]  1.1.1.1.2.11.12.9.1
Westmaas, Henri Albertus (*09-02-1909, †28-01-1974) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2]  1.1.1.1.2.11.9.2; 1.1.1.1.2.11.9.2.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.3; 1.1.1.1.2.11.9.2.4; 1.1.1.1.2.11.9.2.5; 1.1.1.1.2.11.9.2.6; 1.1.1.1.2.11.9.2.7; 1.1.1.1.2.11.9.2.8
Westmaas, Humil Valentine [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1; 1.1.1.2.1.3.1.1.1
Westmaas, Humprey [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.9.2.1.2
Westmaas, Huw Anthony (*27-02-1962) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.6.3]  1.1.1.2.1.3.4.6.3
Westmaas, Ian Mark (Marcus) (*19-03-1959) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.7.3]  1.1.1.2.1.3.4.7.3; 1.1.1.2.1.3.4.7.3.1; 1.1.1.2.1.3.4.7.3.3
Westmaas, Ichfaro (*26-05-1993) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1
Westmaas, Ildephonse (*1888) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5]  1.1.1.2.1.3.5; 1.1.1.2.1.3.5.2; 1.1.1.2.1.3.5.3
Westmaas, Ilona Gloria [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.2.1]  1.1.1.2.1.3.1.2.1
Westmaas, Ilse Florence (*04-11-1926, †03-10-1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2.2]  1.1.1.1.2.11.5.2.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.3; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.4; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.5; 1.1.1.1.2.11.5.2.2.6
Westmaas, Imani (*20-01-2010) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.6.3]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.3.2
Westmaas, Inezhina (*01-05-1970) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.6.1.1
Westmaas, Ingrid Virginia Eugenia Alice (*23-01-1960) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.9]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.9
Westmaas, Isak Johan (*05-08-1807) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.4
Westmaas, Jacob Fredrik (*1814, †14-08-1819) [Zoon van 1.1.1.1]  1.1.1.1.7
Westmaas, Jacobus Johannes (Johan) (*02-05-1872, †10-04-1961) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5]  1.1.1.1.2.11.5; 1.1.1.1.2.11.5.1; 1.1.1.1.2.11.5.2; 1.1.1.1.2.11.5.3; 1.1.1.1.2.11.5.4
Westmaas, Jacqueline Francoise Paulina (*22-02-1900) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2]  1.1.1.1.2.11.7.2; 1.1.1.1.2.11.7.2.1
Westmaas, Jaeden (*?-11-2013) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.4.6]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.6.2
Westmaas, Jaheim (*21-05-2008) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.5.1.1
Westmaas, Jaida (*07-04-2003) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.7.1
Westmaas, James (*24-11-1900) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.10]  1.1.1.1.2.11.10.1
Westmaas, Jamie Diane (Jamie) (*21-09-1993) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.13]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.13.1
Westmaas, Jan Rodney (*24-12-1950) [Nummer 1.1.1.2.1.3.2.3.5]  1.1.1.2.1.3.2.3.5; 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1; 1.1.1.2.1.3.2.3.5.2; 1.1.1.2.1.3.2.3.5.3
Westmaas, Janey Humil [Nummer 1.1.1.2.1.3.1.1.1.2]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.2
Westmaas, Jay (*22-06-2007) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.8.2]  1.1.1.1.2.11.9.2.8.2.1
Westmaas, Jaydee [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.1.1.1
Westmaas, Jaysen (*09-11-2015) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1.2
Westmaas, Jeffery Milton (*1965) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1
Westmaas, Jemana Lucille (*07-04-2005) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.9.2.4.5]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.5.1
Westmaas, Jeremy (*11-11-1982) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.3.4
Westmaas, Jermain Ronald Cliften (*26-01-1978) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.4
Westmaas, Jermaine [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1
Westmaas, Jerome [Zoon van 1.1.1.2.1.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.1.1.1
Westmaas, Jerrel [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.3]  1.1.1.1.2.11.9.2.3.1
Westmaas, Jezelle (Jezelle) (*01-01-1971) [Nummer 1.1.1.2.1.2.1.1.2]  1.1.1.2.1.2.1.1.2
Westmaas, Jezelle (*01-01-1990) [Dochter van 1.1.1.2.1.2.1.1]  1.1.1.2.1.2.1.1.5
Westmaas, Joanne Lynn (*09-09-1964) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.5.6]  1.1.1.2.1.3.4.5.6
Westmaas, Joël (*21-05-1926, †08-01-2019) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.5; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.7; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.8; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.9; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.10; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.12; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13
Westmaas, Joel Mike (Joey) (*28-10-1967) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1
Westmaas, Joellita [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.1.2
Westmaas, Joey Frank Robert (*17-11-1988) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.3.1.1
Westmaas, Johan Arius Charles (*1833, †08-06-1868) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.4
Westmaas, Johan Julius (*11-12-1901) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.2; 1.1.1.1.2.11.5.2.1; 1.1.1.1.2.11.5.2.2
Westmaas, Johann Lee (*24-10-1965) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.7
Westmaas, Johanna Clasina (*18-08-1831) [Dochter van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.3
Westmaas, Johanna Cornelia (*1778, †06-08-1846) [Nummer 1.1.1.1]  1.1.1.1; 1.1.1.1.1; 1.1.1.1.2; 1.1.1.1.3; 1.1.1.1.5
Westmaas, Johanna Jacoba Bernatina (*19-02-1845, †16-04-1909) [Nummer 1.1.1.1.2.13]  1.1.1.1.2.13; 1.1.1.1.2.13.3; 1.1.1.1.2.13.4; 1.1.1.1.2.13.5; 1.1.1.1.2.13.9
Westmaas, Johannes Arius Charles (*1831, †08-06-1868) [Nummer 1.1.1.1.2.2]  1.1.1.1.2.2
Westmaas, Johannes Hendrik Issaac (*10-01-1822) [Nummer 1.1.1.2.1]  1.1.1.2.1; 1.1.1.2.1.2; 1.1.1.2.1.3
Westmaas, Johannes Loos (*06-04-1792) [Nummer 1.1.1.2]  1.1.1.2; 1.1.1.2.1
Westmaas, John [Nummer 1.1.1.2.1.2]  1.1.1.2.1.2; 1.1.1.2.1.2.1
Westmaas, John Joël (*20-12-1943) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2
Westmaas, Jo-marie Kristi (*07-02-1995) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.2.3.5]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.4
Westmaas, Jonathan (Jon) (*31-12-1980) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3.3]  1.1.1.2.1.3.2.3.3.3
Westmaas, Joshua Michael (*03-04-2010) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.2.3.5.1]  1.1.1.2.1.3.2.3.5.1.1
Westmaas, Joshua Nehemiah (*1920, †?-03-1975) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.2]  1.1.1.2.1.3.5.2; 1.1.1.2.1.3.5.2.2
Westmaas, Josia J (*19-10-2008) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.4.5
Westmaas, Joyce Hildagonda Regina (*26-02-1948) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.7]  1.1.1.1.2.11.9.2.7
Westmaas, Juan De Dios (*18-01-1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.13]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.13
Westmaas, Julian [Zoon van 1.1.1.2.1.3.1.1.1]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.3
Westmaas, Jullienne (*03-10-1954) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.2
Westmaas, Justin (*31-12-1974) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.3.1.1.1
Westmaas, Kaie (*15-07-1996) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.6.3]  1.1.1.2.1.3.4.6.3.1
Westmaas, Karel Johannes (*19-04-1957) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.3; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3.2
Westmaas, Karin Claudette (*23-11-1966) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.1.2
Westmaas, Kathrina Amanda (*1969, †1969) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.5.1]  1.1.1.2.1.3.4.5.1.2
Westmaas, Kaylee (*1998) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.1.3
Westmaas, Keiron Ajani Z (*01-12-1997) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.8.2]  1.1.1.2.1.3.4.8.2.1
Westmaas, Kerry Wayne (*1978) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.5.5]  1.1.1.2.1.3.4.5.5.1
Westmaas, Kevin Mitchell (Kevin) (*11-05-1987) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.6.3.2.6]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.6.4
Westmaas, Kyle [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.2.1]  1.1.1.2.1.3.4.2.1.1
Westmaas, Laquita (*11-08-1996) [Partner van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8
Westmaas, Lauren Patricia (*19-07-1992) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.5.3.1]  1.1.1.2.1.3.5.3.1.2
Westmaas, Laurie Ann (*1942) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.5.2]  1.1.1.2.1.3.4.5.2; 1.1.1.2.1.3.4.5.2.1
Westmaas, Leendert Albert (*27-08-1945, †25-12-2019) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.5]  1.1.1.1.2.11.9.2.5; 1.1.1.1.2.11.9.2.5.1; 1.1.1.1.2.11.9.2.5.3
Westmaas, Leonard Adrian (*28-05-1923, †26-08-2011) [Nummer 1.1.1.2.1.3.4.7]  1.1.1.2.1.3.4.7; 1.1.1.2.1.3.4.7.1; 1.1.1.2.1.3.4.7.2; 1.1.1.2.1.3.4.7.3
Westmaas, Lesley Charles (*18-07-1951) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.4; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.1; 1.1.1.1.2.11.6.3.2.4.2
Westmaas, Levaij [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.13.2
Westmaas, Liese [Dochter van 1.1.1.1.2.11.7]  1.1.1.1.2.11.7.1
Westmaas, Lila Emmy (*24-09-1924, †27-03-2008) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.1
Westmaas, Louis [Zoon van 1.1.1.1.2.11]  1.1.1.1.2.11.1
Westmaas, Louisa Cornelia (*09-10-1805, †19-01-1842) [Nummer 1.1.1.1.3]  1.1.1.1.3; 1.1.1.1.3.1; 1.1.1.1.5
Westmaas, louise Mariana (Wiesje) (*17-11-1906, †26-11-2001) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.4]  1.1.1.1.2.11.5.4; 1.1.1.1.2.11.5.4.1; 1.1.1.1.2.11.5.4.2; 1.1.1.1.2.11.5.4.3; 1.1.1.1.2.11.5.4.4; 1.1.1.1.2.11.5.4.6; 1.1.1.1.2.11.5.4.7; 1.1.1.1.2.11.5.4.8; 1.1.1.1.2.11.5.4.9; 1.1.1.1.2.11.5.4.10
Westmaas, Lovella Jennely (*18-09-1987) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.11.1
Westmaas, Lu Chanta (*01-11-2007) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.1.2
Westmaas, Lualdi René Moisés Gervais (*29-12-1960) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.7
Westmaas, Luigi (*17-12-2010) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.5.1.8.7]  1.1.1.1.2.11.5.1.8.7.2
Westmaas, Luna (*06-04-2010) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.3.5.2
Westmaas, Maike [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.1.3
Westmaas, Manolito Ferdinand (*22-09-1981) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3
Westmaas, Marc Anthony Chernenko (*14-10-1984) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.5.1
Westmaas, Marcia Dolores (*23-10-1952) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.3.4]  1.1.1.1.2.11.5.1.3.4
Westmaas, Marcia Dolores (*25-08-1955) [Nummer 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1]  1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.5.1.2.1.1.3
Westmaas, Marciano A.c. (*16-09-1971) [Zoon van 1.1.1.1.2.11.9.2.6]  1.1.1.1.2.11.9.2.6.2
Westmaas, Marcus Ruberto (*09-05-1972) [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.4.5]  1.1.1.1.2.11.9.2.4.5
Westmaas, Margo Christine (*25-11-1953) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2]  1.1.1.1.2.11.7.2.1.2; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2.2
Westmaas, Marie [Dochter van 1.1.1.1.2.11]  1.1.1.1.2.11.3
Westmaas, Marie Jeanne (*1783, †24-03-1785) [Dochter van 1.1]  1.1.2
Westmaas, Marjorie Gracia Anna (*07-08-1968) [Nummer 1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.2.2.1
Westmaas, Marlene [Dochter van 1.1.1.1.2.11.6.3.1]  1.1.1.1.2.11.6.3.1.4
Westmaas, Marli Ren (*03-11-2018) [Dochter van 1.1.1.2.1.3.4.7.3.1]  1.1.1.2.1.3.4.7.3.1.1
Westmaas, Mary Lynne (*16-07-1941) [Schoonmoeder van 1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3]  1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3
Westmaas, Mathilde Francoise (*22-11-1921, †17-09-2005) [Nummer 1.1.1.1.2.11.7.2.1]  1.1.1.1.2.11.7.2.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.1; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.2; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.3; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.4; 1.1.1.1.2.11.7.2.1.5
Westmaas, Maximus Deshaun (*23-03-2019) [Zoon van 1.1.1.2.1.3.4.6.2.3]  1.1.1.2.1.3.4.6.2.3.1
Westmaas, Maxine A. (*±1951) [Nummer 1.1.1.2.1.3.5.3.2]  1.1.1.2.1.3.5.3.2; 1.1.1.2.1.3.5.3.2.1
Westmaas, Mayra (*21-05-2013) [Dochter van 1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2]  1.1.1.1.2.11.5.1.5.1.2.2
Westmaas, Melvin [Nummer 1.1.1.1.2.11.9.2.1.1]